”Vahy-i metluv” (Kuran’da yer alan) ve ”Vahy-i gayri metluv” (Kuran’da yer almayan vahiy) Meselesi

”Vahy-i metluv” (Kuran’da yer alan) ve ”Vahy-i gayri metluv” (Kuran’da yer almayan vahiy) Meselesi

Yanlış İddia 9

 

Vahiy iki türlüdür. Birincisi “vahy-i metluv” yani Kuran’da yer alan ve inananlara okunan vahiydir. İkinci tip vahiy ise “vahy-i gayri metluv”dur ki bu tip vahiy Kuran’da yer almaz. Bu ikinci tip vahyi, gelenek ve hadis kitaplarında bulabiliriz.

 

Düzeltme 9

 

Daha önce gösterdiğimiz kanıtlar ortaya koymuştur ki Allah’ın Hz. Muhammed’e gönderdiği tek vahiy Kuran’dır. Kuran, vahiy olan tek kaynaktır ve inananlara okunmuştur. Aşağıdaki ayetler, vahyin inananlara okunan ve okunmayan olmak üzere iki tür olduğu iddiasını çürütmektedir.

Rad Suresi’nde Allah’ın elçi göndermekteki amacının, elçinin kendisine indirileni inananlara okuması olduğunu görüyoruz. Bu ayet gösteriyor ki vahiy sadece okunmak içindir.

 

“Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana vahiy ettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman’ı inkâr ediyorlar.  De ki: O benim Rabbimdir. O’ndan başka tanrı yoktur. O’na güvendim ve dönüş sadece O’nadır.”

(13 Rad Suresi 30. Ayet)

 

Bu ayette geçen “sana vahiy ettiğimizi onlara okuyasın” ifadesi açıkça ortaya koymaktadır ki vahyin tek türü “vahy-i metluv”dur, yani okunan vahiydir.

 

Fatır Suresi’nde vahyin Allah’ın Kitap’ında sunulduğu ve kesin gerçeği içerdiği belirtiliyor:

 

“Kitap’tan sana vahiy ettiğimiz, kendinden öncekini doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah, kullarından tam haberdardır, onları iyice görmektedir.”

(35 Fatır Suresi 31. Ayet)

 

Aşağıdaki ayetin de işaret ettiği gibi, elçinin görevi kendisine vahiy edileni insanlara okumaktır:

 

“Rabbinin     Kitabı’ndan     sana     vahiy     edileni     oku.     Onun     kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O’ndan başka bir sığınak da bulamazsın.”

(18 Kehf Suresi 27. Ayet)

 

Ve elçi, Allah’ın Kitap’ında bulunan vahiy ile insanları uyarmıştır:

 

“Bu Kuran bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahiy  olundu.”

(6 Enam Suresi 19. Ayet)

 

“De ki: ‘Ben sizi ancak vahiyle uyarıyorum.’ Ama sağırlar, uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler ki!”

(21 Enbiya Suresi 45. Ayet)

 

Kuran ayetlerinin açıkça ortaya koyduğu gibi vahiy sadece okunan türdedir. Peygambere okunan ve okunmayan olmak üzere iki çeşit vahyin geldiği iddiası Kuran tarafından onaylanmaz. Hüküm de, rehberlik de, öğüt de sadece o Kitap’tadır:

 

“Allah size Kitap’ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah’ın dışında bir hüküm koyucu mu arayayım?”

(6 Enam Suresi 114. Ayet)

 

“Yemin olsun ki, biz onlara, ilme uygun biçimde, ayrıntılı kıldığımız bir Kitap getirdik. İnanan bir topluluk için bir kılavuz, bir rahmettir o.”

(7 Araf Suresi 52. Ayet)

 

“Andolsun  biz  Kuran’ı  öğüt  alınsın  diye  kolaylaştırdık.  Öğüt  alan  yok mu?”

(54 Kamer Suresi 17. Ayet)

 

“Karşılarında okunup duran bir Kitap’ı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır.”

(29 Ankebut Suresi 51. Ayet)

 

 Kaynak: (Dini Anlamada) Kuran Yeter mi? – Kashif Ahmed Shehzada

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir