Tüm Günahlardan Arındıran Abdest ve Namaz

Tüm Günahlardan Arındıran Abdest ve Namaz

Tüm Günahlardan Arındıran Abdest

 

Bilindiği gibi abdest, namaz kılmak için gerekli olan bir ön şarttır. Abdestin nasıl alınacağı Maide suresinin 6. ayetinde açıklanır. Ancak ne bu ayette ne de başka bir ayette alınan abdestin kişinin günahlarını sildiği söylenir. Bu türden iddia ve ifadeler ancak rivayetlerde olur. Bu da söz konusu rivayetlerin Kur’an’a uygun olmadıklarının yeterli bir delilidir. Abdest almanın işlenen günahları sildiğine dair rivayet şu şekildedir:

 

“Resulullah şöyle buyurdu: “Mümin -veya Müslüman- bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu -veya suyun son damlası- ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu -veya suyun son damlası- ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu -veya suyun son damlası- ile ayaklarından çıkar. Abdest tamamlanınca günahlardan arınmış olarak tertemiz çıkar.”[1]

 

Rivayete göre ne günah işlenirse işlensin o günahtan arınmak için gidip abdest almak yeterlidir. Bu türden rivayetler insanları günahlardan sakınmaya değil aksine günaha teşvik eder. Birçok Müslüman’ın nefsine yenik düşerek kolayca günaha girebilmesinin sebeplerinden biri, nasıl olsa girdiği günahı affettirebileceği bir formülün bulunacağı düşüncesidir.

 

‘Hayat Boyu Bir Kere Kılınarak’ Tüm Günahları Bağışlatan Namaz

 

Bazı rivayetlerde öyle şeyler iddia edilir ki, bunu tüm ömrünüz boyunca bir kere yapmanız sizi cennete götürmeye yeterli gelmektedir. Genelde bu şekilde kısa yol formüllerinin teşvik ve özendirme amaçlı verildiği iddia edilse de gerçekte bu türden iddialar kişiyi samimiyetsizliğe sürüklemekte ve “Ben yapayım nasıl olsa Allah affeder” ya da “Tüm günahları sıfırlamak için bir formül bulunur elbet.” şeklindeki tuzağa düşürmektedir. Bu türden bir rivayet şu şekildedir:

 

“Resulullah Abbas İbnu Abdülmuttalib’e dediler ki: “Ey Abbas, ey amcacığım! Sana bir iyilik yapmayayım mı? Sana bağışta bulunmayayım mı? Sana ikram etmeyeyim mi? Sana on haslet (in hatırlatmasını) yapmayayım mı? Eğer sen bunu yaparsan, Allah senin bütün günahlarını önceki-sonraki, eskisi-yenisi, hata ile yapılanı-kasten yapılanı, küçüğünü-büyüğünü, gizlisini-alenisini yani hepsini affeder. Bu on haslet şunlardır: Dört rekât namaz kılarsın, her bir rekâtta Fatiha Suresi ve bir sure okursun. Birinci rekâtta kıraati tamamladın mı, ayakta olduğun halde on beş kere ‘Subhanallahi velhamdülillahi ve lailahe illallahu vallahu ekber’ diyeceksin. Sonra rükû yapıp, rükûda iken aynı kelimeleri on kere söyleyeceksin. Sonra secde edip, secdede iken onları onar kere söyleyeceksin. Sonra başını secdeden kaldıracaksın, onları onar kere söyleyeceksin. Sonra tekrar secde edip aynı şeyleri onar kere söyleyeceksin. Sonra başını kaldırır, bunları on kere daha söylersin. Böylece her bir rekâtta bunları yetmiş beş defa söylemiş olursun. Aynı şeyleri dört rekâtta yaparsın. Dilersen bu namazı her gün bir kere kıl. Her gün yapamazsan haftada bir kere yap, haftada yapamazsan ayda bir kere yap. Ayda olmazsa yılda bir kere yap. Yılda da yapamazsan hiç olmazsa ömründe bir kere yap.[2]

 

[1]        Müslim, Taharet 32; Tirmizi, Taharet 2.

[2]        Ebu Davud, Salat 303, (1297, 1299); Tirmizi, Salat 350, (482); İbn Mace, İkamet 190, (1386, 1387).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir