Teslis İnancı Doğru mu?

Teslis İnancı Doğru mu?

Teslis ya da üçleme; Tanrı’nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh biçiminde üç farklı kişiliğin birliği şeklinde var olduğu; kişiliklerden her birinin birbirinden farklı ama özde aynı olduğu, her bir kişiliğin tabiatı bakımından tamamen kutsal olduğu doktrinidir.

Fakat Teslis, Hz. İsa’nın yaşadığı dönemde tebliğ ettiği bir inanç esası olmadığı gibi, Hıristiyanlığın ilk üç yüzyılı boyunca da kabul edilen bir inanç esası değildir. Teslis’in Hıristiyanlarca bir inanç esası olarak kabul edilmesi MS 325 yılında Bizans İmparatoru Konstantin himayesinde yapılan İznik Konsili’nde resmiyet kazanmıştır. Günümüzde Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar teslisi bir inanç esası olarak kabul etmesine rağmen, Hz. İsa’nın yaşadığı dönemden bugüne teslis inancını kabul etmeyen üniteryen Hıristiyan mezhepleri de bulunmaktadır.

Konunun ilginç tarafı şu ki; Hıristiyan kutsal kitaplarının hiç birinde, ne Eski Ahit’te ne de Yeni Ahit’te, Hıristiyanların inandığının aksine, Tanrı’nın bir üçleme olduğu yazmamaktadır. Hatta Tanrı’nın tek olduğu, Hz. İsa’nın Tanrı tarafından gönderilen bir peygamber olduğu ve Tanrı’nın emri ile hareket ettiğine dair pek çok cümle Hıristiyan kutsal kitaplarında mevcuttur. Bu cümlelerin bazı:

 • Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır. (Yuhanna 17:3)

 • İsa onlara, ‹‹Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir›› diye karşılık verdi. (Yuhanna 7:16)

 • O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi: ‹‹Hem beni tanıyorsunuz, hem de nereden olduğumu biliyorsunuz! Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. O’nu siz tanımıyorsunuz. (Yuhanna 7:28)

 • ‹‹Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. (Yuhanna 5:30)

 • Bunların hepsi Tanrı’dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. (2. Korintliler 5:18)

 • İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı’nın ve insanların beğenisini kazanıyordu. (Luka 2:52)

 • Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur. (1. Timoteos 2:5-6)

 • Musa şöyle demişti: ‹Tanrınız Rab size, kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. O’nun size söyleyeceği her sözü dinleyin. (Elçilerin İşleri 3:22)

 • Halktan bazıları bu sözleri işitince, ‹‹Gerçekten beklediğimiz peygamber budur›› dediler. (Yuhanna 7:40)

 • Eskiden kör olan adama yine sordular: ‹‹Senin gözlerini açtığına göre, O’nun hakkında sen ne diyorsun?››

 • Adam, ‹‹O bir peygamberdir›› dedi. (Yuhanna 9:17)

 • Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, ‹‹Eli, Eli, lema şevaktani?›› yani, ‹‹Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?›› diye bağırdı. (Matta 27:46)

Teslis inancı kutsal kitaplarda olmamasına rağmen ve mantıksal olarak da Tanrı’nın üç kişiliğinin olması yanlış olmasına rağmen; Hıristiyanlar bu dogmayı insanî bir zihin ile kavramının mümkün olmadığını iddia ederler. Teslisin kendi zihinleriyle anlayamayacakları bir sır olduğunu ve sadece kabul edilmesi gerektiğini söylerler.

Teslis inancı Kuranı Kerim tarafından da açık bir biçimde eleştirilmiştir:

 • Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir İlah’tan başka İlah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse, onlardan inkar edenlere mutlaka (acı) bir azap dokunacaktır. (Maide Suresi, 73)

 • Yahudiler: “Üzeyir Allah’ın oğludur” dediler; Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar, bundan önceki inkar edenlerin sözlerini taklid ediyorlar. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar? (Tevbe Suresi, 30)

Bu iki ayetin dışında, Bakara 116, Nisa 171, Maide 17, Maide 72, Maide 116, Enam 100, Enam 101, Tevbe 31, Meryem 34 ve Meryem 35 ayetlerinde de teslis inancı açıkça eleştirilmiştir.

 

Kaynak: dinlertarihi.info

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir