Suların Temizliği ve Şifa Reçeteleri

Suların Temizliği ve Şifa Reçeteleri

Hadis rivayetlerinde hem bilimsel açıdan hem de akıl ve mantık açısından kabul edilmesi mümkün olmayan ifadelerin yer aldığını görmek mümkündür. Bu türden rivayetlerin uyduruldukları dönemde bilimsel ve tıbbi bilginin yetersiz oluşu sebebiyle insanların özellikle hijyen gibi bazı meselelerde kabul edilmesi mümkün olmayan bazı iddialarda bulundukları görülmektedir.

Hadislerde peygamberimizin, köpek leşleri, kadın hayız bezleri ve insan pislikleri olan kuyudan su alınabileceğini, su temiz olduğu için onu hiçbir şeyin kirletmeyeceğini söylediği iddia edilmiştir.[1]

Bu iddianın gerçek olması mümkün değildir. Suyu hiçbir şeyin kirletmeyeceği doğru değildir. Kirli sular sebebiyle birçok insan ve canlı hastalanmakta ve ölümle sonuçlanan durumlar ortaya çıkmaktadır. Suyu hiçbir şeyin kirletmeyeceği rivayetine rağmen peygamberimizin durgun suya idrar yapılmasını yasakladığına dair de bir rivayet bulunmaktadır:

“Resulullah durgun sulara idrar yapmayı yasakladı.”[2]

Bu iki rivayetin birbiri ile çeliştiği görülmektedir.

Yine hadislerde daha önce de dikkat çekildiği gibi bulaşıcı hastalığın olmadığı iddia edilmiştir.[3]

 

Her sabah yedi tane acve hurması yiyen kişiye geceye kadar zehrin de sihrin de hiçbir şekilde etki etmeyeceği[4]

 

çörek otunun ölüm dışında her derde deva olduğu söylenmiştir.[5]

 

Yemeğin içine düşen sineğin tamamen yemeğe daldırılması zira sineğin bir kanadında zehir diğer kanadında panzehir taşıdığı iddia edilmiştir.[6]

 

Bazı rivayetlerde de Medine’ye gelen bir grup hastalanınca peygamberimizin bu kişilere, develerin sütlerinden ve idrarlarından içmelerini tavsiye ettiği ve bu kişilerin şifa buldukları iddia edilmiştir.[7]

 

Yine bir rivayette bir kimsenin herhangi bir yeri ağrıdığında veya yara bere olduğunda peygamberimizin şehadet parmağını yere değdirip kaldırarak “Bismillah, bu birimizin tükürüğüyle karışmış bizim yurdumuzun toprağıdır, Rabbimizin izniyle hastalarımıza iyi gelir” dediği iddia edilmiştir.[8]

 

Yine başka bir rivayette de İslam’da doğan ilk çocuğu peygamberimize getirdikleri, peygamberimizin bir hurma alarak ağzında ezdiği, sonra çocuğun ağzını açtığı ve ağzına tükürüğünü püskürttüğü iddia edilmiştir.[9]

 

[1]        Ebu Davud, Taharet 34, (66); Tirmizi, Taharet 49, (66); Nesai, Miyah 2, (1, 174).

[2]        Müslim, Taharet 94; Tirmizi, Taharet 51; Nesai, Taharet 31, 140; Gusül 1; İbn Mace, Taharet 25.

[3]        Buhari, Tıbb 44, 54; Müslim, Selam 113, (2224); Tirmizi, Kader 9, (2144).

[4]        Buhari, Tıbb 52, 56, Et’ime 43; Müslim, Eşribe 154, (2047); Ebu Davud, Tıbb 12, (3875, 3876).

[5]        Buhari, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizi, Tıbb 5, (2042), 22, (2071).

[6]        Ebu Davud, Et’ime 49, (3844); Buhari, Tıbb 58, Bed’ül-Halk 14; İbn Mace, Tıbb 31, (3504, 3505); Nesai, Fera’ 11 (7, 178).

[7]        Tirmizi, Tıbb 6, (2043).

[8]        Buhari, Tıbb 38; Müslim, Selam 54; Ebu Davud, Tıbb 19; İbn Mace, Tıbb 36.

[9]        Buhari, Menakıbu’l-Ensar 46, Cenaiz 42, Akika 1; Müslim, Adab 22, 26, (2144, 2146); Ebu Davud, Edeb 69, (4951).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir