Şiir Şeytan İşi Midir?

Şiir Şeytan İşi Midir?

Bir rivayette peygamberimizin:

 

“Şiirde hikmet vardır.”[1]

 

dediği iddia edilmiş öte taraftan bir başka rivayette ise:

 

“Sizden birinin içine onu bozacak irin dolması, şiir dolmasından hayırlıdır.”

 

dediği ve yürümekte iken karşısına şiir irşat eden bir şair çıkınca “Şeytanı tutun” veya “Şeytanı yakalayın” diye emrettiği söylenir.[2]

Buna rağmen bir başka rivayet ise şu şekilde gelmiştir:

 

“Ben, Resulullah ile yüz defadan fazla birlikte oturdum. Ashabı ona şiirler okuyor, cahiliye devriyle ilgili hadiseleri zikrediyorlardı. Resulullah da sessizce onları dinlerdi. Bazen (anlatılanlara) onlarla birlikte tebessüm buyurduğu olurdu.”[3]

 

[1]        Buhari, Edeb 90; Ebu Davud, Edeb 95, (5010); Tirmizi, Edeb 69, (2847); İbn Mace, Edeb 41, (3755).

[2]        Buhari, Edeb, 92; Müslim, Şiir 7, (2257); Ebu Davud, Edeb 95, (5009); Tirmizi, Edeb 71, (2855).

[3]        Tirmizi, Edeb 70, (2854).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir