Peygamberimize Yapılan Açık Kalp Ameliyatı

Peygamberimize Yapılan Açık Kalp Ameliyatı

Hadislerde, peygamberimizin göğsünün melekler tarafından yarıldığı, kalbinin çıkarılarak zemzem ile yıkandığı, iman ve hikmetin bir kap içinde göğsüne boşaltıldığı iddia edilmiştir:

 

“Ben Kâbe’nin avlusundan Hatim kısmında -belki de Hıcr’da demişti- yatıyordum, -bir rivayette şu ziyade var: Uyku ile uyanıklık arasında idim- derken bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. -Bu sözüyle boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı kastetti.- Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi imanla (ve hikmetle) dolu, altından bir kap getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve zemzem ile) yıkandı. Sonra içerisi (imanla) doldurulup tekrar yerine kondu.”[1]

 

Söz konusu rivayete bakıldığında melek olması muhtemel olan biri tarafından peygamberimize cerrahi bir operasyon yapılmış ve kalbi iman ile doldurulmuştur. İddiaya bakıldığında operasyondan önce peygamberimizin yeterince iman ile dolu olmadığı anlaşılmaktadır. Öte taraftan imanın arabaya benzin doldurur ya da birine kan takviyesi yapar gibi insana yapılacak bir yükleme olmadığı açıktır. Ancak birçok rivayette olduğu gibi bu türden mitolojik içerikli iddialara inananlar, inandıkları şeylerin tutarsızlığını ve bu türden iddiaların akıl ve mantık ile çelişen temelsiz iddialar olduklarını fark edemiyorlar.

 

[1]        Buhari, Bed’ü’l-Halk 6, Enbiya 22, 43, Menakıbu’l-Ensar 42; Müslim, İman 264 (164); Tirmizi, Tefsir İnşirah (3343); Nesai, Salat 1, (1, 217-218).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir