Peygamberimize Salât Etmek Ne Demektir?

Peygamberimize Salât Etmek Ne Demektir?

Pek çok insan dinini doğrudan Kur’an’dan değil, geleneksel bilgilerden öğrendiği için aynı hatalara sürüklenmekte ve bu sebeple ayetlerin ortaya koymuş olduğu hakikatlerin üzeri örtülmektedir. Genelde peygamberimizin ismi anıldığında “Allahümme Salli Âla Muhammed” (Allah’ım! Muhammed’e salat eyle/destek ol) denilir ve bu şekilde denilmesinin gerekçesi olarak şu ayet gösterilir:

“Şu kesin ki Allah ve O’nun melekleri Peygamber’i desteklerler (salat ederler); ey iman edenler, siz de onu destekleyin ve tam bir teslimiyetle (onun örnekliğine) teslim olun!”

(Ahzab Suresi 56).

Oysa ayette Allah bizim peygamberimize destek olmamızı söylerken biz “Allahümme Salli Âla Muhammed” diyerek farkında olmadan Allah’ın peygamberimize destek olmasını isteriz.

‘Salât’ kelimesinin anlamlarından biri destek olmaktır. Ayette söylenen şey, Allah’ın ve meleklerinin peygamberimizi destekledikleridir. Bunun nedeni ise peygamberimizin Allah’ın elçiliği vazifesini yerine getirmesi yani vahyi tebliğ etmesidir. Dolayısıyla bugün peygamberimiz hayatta olmadığı için peygamberimizi desteklemek, vahye sıkıca sarılmak ve vahiy ile yol almak demektir. Üstelik Kur’an’da bahsedilen Allah’ın ve meleklerin desteği sadece peygamberimize değil inananlara da verilen bir destektir ki bunun da delili aynı suredeki şu ayettir:

“O, odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye sizi destekler (salat eder). Melekleri de öyle yapıyor. Zaten O, inananlara karşı çok merhametlidir.”

(Ahzab Suresi 43).

Görüldüğü gibi Allah ve melekleri inananları da desteklemektedirler. “Destek” diye yapılan tüm ayet çevirilerinin Arapçası ‘salat’tır. Dolayısıyla peygamberimize salat etmek ismi her okunduğunda ardından “Allahümme Salli Âla Muhammed” demek değildir. Vahye en güzel şekilde bağlanarak onun hayatını adadığı davasına gerçek anlamda destek olmak için otomatiğe bağlanmış ezber söylemler değil, hayırlı eylemler gerçekleştirmek gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir