Peygamberimiz Gaybı Bilir Mi?

Peygamberimiz Gaybı Bilir Mi?

Bilindiği gibi gayb, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanını ifade etmektedir. İnsanlar genelde bilinmeyen ve duyu yoluyla bilgi edinilemeyen şeylere karşı ilgi duymuşlardır. Kur’an’da gaybı yalnızca Allah’ın bildiği çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Güvenilir kabul edilen hadis kitaplarında ise bu konuda da birbiri ile çelişen ifadeler vardır. Kimi hadisler ayetler ile uyum içinde gaybın bilgisinin sadece Allah’a ait olduğunu ve peygamberimizin gaybı bildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade eder. Yine aynı kaynaklarda geçen bazı hadislerde ise peygamberimize gayb ile ilgili bilgilerin verildiği söylendiği için bu türden hadislere dayanılarak peygamberimizin kıyamete kadar zuhur edecek her şeyi bildiği, gayb konusunda hiçbir şeyin ondan gizli kalmadığı iddia edilmiştir. Birçok benzeri konuda olduğu gibi bu konuda da Allah’ın ayetleri gerektiği gibi dikkate alınmamıştır.

Bu konudaki bazı Kur’an ayetleri konuyu tam olarak netleştirir:

“Gaybın anahtarları O’nun katındadır, O’ndan başka hiç kimse gaybı bilmez…”

(En’am Suresi 59).

“Şöyle derler: ‘Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!’ De ki: Gayb, Allah’ın tekelinde. Hadi bekleyin; sizinle birlikte ben de bekleyenlerdenim.”

(Yunus Suresi 20).

“Göklerin ve yerin gaybı Allah’ındır…”

(Hud Suresi 123).

“De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka kimse bilmez…”

(Neml Suresi 65).

Yine ayetlerde, peygamberimizin de gaybı bilmediğini açık bir şekilde ifade etmesi söylenmektedir:

“De ki: ‘Ben size, Allah’ın hazineleri yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem. Size ‘Ben meleğim’ de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum…”

(En’am Suresi 50).

“De ki: Allah’ın dilemesi dışında kendim için yarardan ve zarardan (hiçbir şeye) malik değilim. Eğer gaybı bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı arttırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben, iman eden bir topluluk için, bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim.”

(A’raf Suresi 188).

Kaynak: Allaha Öğretilen Din

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir