İslam’da Kuran Dışında Bir Kaynak Var mıdır?

Yanlış İddia 6   Peygambere Kuran dışında, ona benzer bir vahiy daha indirilmiştir. Kuran’a  benzeyen bu kaynak peygamberin davranışlarını içerir ve bu kaynak hadis kitaplarında bulunur.   Düzeltme 6   Allah, Kuran’a benzer ya da denk bir kaynak olduğunu kesin bir şekilde reddetmiştir. Aşağıdaki ayet bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor:   “De ki: Andolsun, bu…
Devamı

Peygamberimizin Örnekliği İçin Kuran Yeter mi?

Yanlış İddia 5   Ahzab Suresi 21. ayette şöyle denilmektedir: “Yemin olsun, Allah elçisinde sizin  için, Allah’ı ve âhiret gününü arzu edenlerle Allah’ı çok ananlara güzel bir örnek vardır.” (33:21). O halde geleneksel din kaynaklarına ve peygambere isnat edilen hikâyelere bakmalıyız.   Düzeltme 5   Elçinin örnek teşkil ettiği konular, mesela onun dini konularda nasıl…
Devamı

Kuran’ı Kim Tefsir Eder?

Yanlış İddia 4   Elçinin görevi Kuran’ı sadece bir postacı gibi iletmek değildir. O, bu ilahi mesajı açıklamanın yanı sıra onun üzerine yorum yapmakla da yükümlüdür. Birçok Kuran ayetinde ona Kitap’tan bilgi verildiği söyleniyor. Peygambere verilmiş olan Kuran’ın bilgisi ve tefsiri geleneksel din kitaplarında bulunmaktadır. Bu durumda Kuran teoriyi oluştururken geleneklerin derlendiği eserler Kuran’ın tefsiri,…
Devamı

Elçiye Kuran Dışında ”Zikir” Adında Bir Vahiy Verilmiş midir?

Yanlış İddia 3   Elçiye Kuran dışında “Zikir” adında bir vahiy verilmiştir. Bu gizli vahyin amacı  elçiye Kuran hakkında daha detaylı bilgi ve açıklama sağlamaktır. Nahl Suresi 44. ayet bu durumu kanıtlar.   Düzeltme 3 Bahsedilen ayetin tercümesi şu şekildedir:   “Senden önce de kendilerine vahiy ettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere…
Devamı

Allah’a ve Elçiye İtaat Nedir?

Yanlış İddia 2 Kuran Allah’a ve O’nun peygamberine itaat etmemizi istemektedir. Bu durumda Allah’a itaat etmek için Kuran’a, peygambere itaat etmek için ise Kuran dışındaki kaynaklara uymalıyız. Düzeltme 2 Kuran, peygambere itaat etmemiz gerektiğini söylemekle kalmıyor, bunun nasıl yapılacağını, peygambere indirilen ve peygamberin insanlara ilettiği “ilahi mesaj”ın ne olduğunu da anlatıyor. Aşağıdaki ayetler bizi peygambere…
Devamı

Peygamberin Söylediği Her Söz Vahiy midir?

Yanlış İddia 1 Peygamberin her söylediği vahiydir. 53. Sure’nin 3. ve 4. ayetleri der ki, peygamber arzusuna göre konuşmaz; söyledikleri vahiy edilenden başkası değildir. Bu yüzden peygamberin hayatı boyunca söylediği her söz ve yaptığı her şey Allah’tan gelen vahiydir. Düzeltme 1 Kuran, peygamberin gün içindeki olağan konuşmaları ile “vahiy” olarak ona indirilenler arasında net bir ayrım yapmıştır.…
Devamı

Bir Şey Yiyip İçmenin Yasaklandığı Kaplar

Hadis rivayetlerinde peygamberimizin altın ve gümüş kap ve tabak içerisinde yemek yemeyi ve su içmeyi yasakladığı, altın ve gümüş kaptan bir şey içenin karnına cehennem ateşi doldurduğunu söylediği iddia edilmiştir.[1]   Allah’ın yasaklamadığı bir şeyi peygamberimizin yasaklanamayacağı açıktır. Buna rağmen bu türden rivayetleri uyduranlar Allah’ın haram etmediği şeyleri haram kılarak Allah’ın sınırlarının dışına çıkmışlardır.  …
Devamı

Deve Eti ve Ateşte Pişen Şeyler Yedikten Sonra Abdest Alınması

Sadece namaz kılmak için alınması gerekli olan abdest ile ilgili de garip bazı rivayetler uydurulmuştur. Bunlardan birine göre deve eti yiyenin abdest alması gerektiği ama koyun eti yiyenin abdest almasına gerek olmadığı iddia edilmiştir.[1] Yine başka bir rivayette ateşte pişen şeyler yiyince abdest alınması gerektiği söylenmiştir.[2] Başka bir rivayette ise peygamberimizin, Kur’an’a uygun bir şekilde…
Devamı

Sol El İle Yemenin Yasak Edilmesi

Yine sol elle yiyip içmek yasaklanmış çünkü şeytanın sol eliyle yiyip içtiği iddia edilmiştir.[1] Hatta bir başka rivayette peygamberimizin sol eli ile yememesi için uyardığı kişinin yemeğe devam etmesi sebebiyle o kişiye beddua ettiği ve kişinin sol elini kaldıramaz hale geldiği iddia edilmiştir:   “Resulullah’ın yanında bir adam sol eliyle yemek yemişti. ‘Sağınla ye!’ ferman…
Devamı

İsrailoğullarının Meshe Uğramış Bir Boyu: Kertenkele

Fare rivayetine benzer bir rivayet de kertenkele ile ilgili gelmiştir. Rivayete göre peygamberimiz, kertenkele yiyip yiyemeyeceğini soran bir adama kertenkelenin Allah’ın lanetlemiş olduğu İsrailoğullarından bir boyun yeryüzünde yürüyen hayvanlar haline çevrilmesi sonucu dönüşüme uğramış hali olabileceğini söylemiştir:   “…Resulullah adama seslenip yanına çağırdı ve: ‘Ey bedevi! Allah, Beni İsrail’den bir boya lanet etti veya gazap…
Devamı