Kur’an’ı Muhammed Yazdı İddialarına Cevap /Nutfe

Kur’an’ı Muhammed Yazdı İddialarına Cevap /Nutfe

Kuran’da sperm ”nutfe” diye geçiyor. Ateistler bunu kabul etmiyor. Ateistler bunun sadece bir yorum ya da çeviri çarpıtması olduğunu iddia ediyorlar. Eğer nutfe gerçektende sperm anlamına geliyorsa bu bir mucizedir çünkü sperm mikroskop ile 17. yüzyılda keşfedilmiştir. Bu tarihten önce spermi bilen yoktu.

Bilmeyenler için: meni gözle görülen sıvıdır, sperm ise gözle görülmeyen erkeğe ait üreme hücresidir.

Kuranda meni ve nutfe iki farklı kelime olarak geçiyor. Bir ayette ikisi aynı cümlede geçiyor. Yani ikisinin meni anlamına gelmesine zaten ihtimal yoktur. Fakat ayrı ayrı geçtiği ayetler de vardır. Sadece meni olarak geçen ayetler vardır ve sadece nutfe olarak geçen ayetler vardır.

”Nutfe” diye geçen bir kaç ayet:

Bir NUTFEDEN yarattı ve belli bir şekle soktu. (Abese 19)
İnsanı NUTFEDEN yaratmıştır. (Nahl 4)
O, sizi (önce) bir topraktan, sonra bir NUTFEDEN, sonra bir alakadan yaratandır. (Mümin 67)

Bu ayetlerde ortak nokta nutfe ve yaratılışın beraber geçmesidir. Bu ayetlerde insanın nutfe diye adlandırılan şeyden yaratıldığı anlaşılıyor. Buraya kadar dikkat çeken bir durum yok. Fakat meninin geçtiği bir ayette bir şey dikkatimi çekti.

Örneğin vakia suresinin 58 ayetinde arapça ”أَفَرَأَيْتُم” (efe reeytum) ifadesi geçiyor. Bu kelime ”gördünüz mü” anlamına geliyor.

Ayetin meali şu şekildedir:

GÖRDÜNÜZ MÜ döktüğünüz meniyi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa Biz miyiz yaratan?

(Vakia 58-59)

Nutfenin geçtiği ayetlerde neden bu ifade kullanılmıyor da meninin geçtiği ayette bu ifade kullanılıyor ?

Çünkü meni gözle görülen bir şeydir ve nutfe gözle görülmeyen bir şeydir. Bu yüzden nutfenin geçtiği ayette görmekten bahsetmiyor. Bu da bu kitabın ”yazarının” nutfe kelimesinin sperm olduğunu bildiği anlamına geliyor.

Ateistler Kuranı yazan kişinin ”Muhammed” olduğunu iddia ediyorlar. Öyleyse biz de ateistlere ”Muhammed” bunu nerden biliyordu diye soruyoruz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir