Kur’an sadece Araplar için midir?

Kur’an sadece Araplar için midir?

Sorunun Detayı:

Cevap:

Bir çok ateist Kuran’ın sadece Araplar için olduğunu iddia etmektedir. Genelde bu iddialar bir takım ayetlerin çarpıtmasına dayanıyor. Şimdi size bu iddiaların asılsız olduğunu gösterelim.
Allah İbrahim suresinin 1. ayetinde Kuran’ın tüm insanlık için olduğunu açık bir şekilde vurguluyor: ”Bu kitap Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, üstün kudret sahibi ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.”
Madem Kur’an tüm insanlara değil o zaman neden bu ayette ”insanlar” kelimesi kullanılmıştır ?
Belki ateist diyecek ki ”Muhammed” aslında Arapları kast ediyordu bunu yanlışlıkla ağzından kaçırdı. Peki öyleyse bir başka ayete bakalım:
İşte bu (Kur’an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir.
(İbrahim Suresi / 52)
Hadi bunu da ağzından kaçırdı diyelim. Peki ya şu ayet:
Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
(Sebe suresi / 28.)
Görmüş olduğunuz gibi Kuran’ın tüm insanlar için olduğu Kuran’da çok açık bir şekilde belirtilmiştir.Şimdi de bu konuda çok çarpıtılan ayetlere bakalım:

Şehirlerin anası (olan Mekke’de) ve onun çevresinde bulunanları UYARMAN ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için, SANA böyle Arapça bir Kur’an VAHYETTİK. Onlardan bir kısmı cennete, bir kısmı da cehenneme girecektir.
(Şura suresi / 7)
Bu ayet Kur’an sadece Mekkeliler için diye çarpıtılıyor.
Bu ayet açıkça peygambere hitap eden bir ayettir (bir ayet öncesine de bakabilirsiniz). Ayette ”sana vahyettik” diye bir hitap vardır. Bu ayette peygamberin görevinden bahsedilmektedir. Peygamberin ömrü ve imkanı kısıtlı olduğu için doğal olarak sadece Mekke ve çevresini uyarmakla görevliydi. Bu ayette Kuran’ın sadece Mekkeliler için olduğu ne yazmaktadır ne de anlaşılmaktadır.
Bu ayet peygambere hitap ediyor olmasaydı bile sorun olmazdı çünkü ayette SADECE Mekke ve çevresini uyarman için demiyor. ”Sadece Mekke” ve ”Mekke” kesinlikle aynı şey değildir.
Biz Kur’ân’ı yabancı bir dilde indirseydik, ‘Âyetleri açıklansaydı ya! Araplara yabancı dilde kitap olur mu?’ diyeceklerdi. De ki: iman edenler için o hidayet ve şifadır.
(Fussilet suresi / 44)
Allah birçok ayette ”anlayasınız diye biz onu Arapça Kur’an” yaptık tazrı ifadeler kullanıyor. Kuran’ın Arapça olmasının tek sebebi Araplara inmiş olmasıdır. Eğer İngilizlere inmiş olsaydı İngilizce olacaktı. Allah’ın bu ayetlerde vurgulamak istediği şey Allah’ın insanlara anlaşılır kitap göndermesidir. Allah doğrudan yabancı bir dilde uyarmış olsaydı bu mantıksız olurdu. Bu yüzden müslümanlık imtihanına tabi tutulmak için o kitabı anlamak gerekir.
Kur’an’ın indirilişinden sonra Kur’an farklı dillere çevirilmeye başlamıştır ve bugün Kuran bütün dillerde mevcuttur.
-Bugün bir Çinliye Kur’an’ı okuyabiliyor musun diye sorduğumuzda ”evet” diyecektir.
-Bugün bir Hintliye Kur’an’ı okuyabiliyor musun diye sorduğumuzda ”evet” diyecektir.
-Bugün bir Norveçliye Kur’an’ı okuyabiliyor musun diye sorduğumuzda ”evet” diyecektir.

Henüz çince Kur’an yokken o çinlilere ne olacak diye soruyarsanız bunun cevabını Kur’an zaten bize bildirmiş. Kur’an’ın çevirisine ulaşmamış insanlar Kur’an’a hiç ulaşmamış konumundadırlar ve isra suresinin 15. ayetine göre bu insanların hiçbir sorumluluğu yoktur. Yani bu insanlar müslüman olarak ölmediler diye sorumlu tutulmayacaklardır.

 

bkz: ”Biz bir resul göndermeden hiç kimseyi cezalandırmayız”
(İsra / 15)
”Biz Kur’ân’ı yabancı bir dilde indirseydik, ‘Âyetleri açıklansaydı ya! Araplara yabancı dilde kitap olur mu?’ diyeceklerdi.” ayetindeki Araplar ve çevirisiz Kuran’a ulaşanlar aynı konumda değildir. Arada ince bir fark var. Arapları peygamber doğrudan kendi dilinde uyarmışken çevirisiz Kur’an’a ulaşanlar doğrudan peygamber tarafından uyarılmamışlardır. Bu yüzden aslında kimseye yabancı dilde bir Kur’an indirilmemiştir.
Görmüş olduğunuz gibi en başta vermiş olduğumuz ayetlerde Kur’an’ın tüm insanlar için olduğu gayet açıktır ve buna karşı öne sürülen ayetlerin bu iddiayı destekleyen hiçbir yanı yoktur. Zaten peygamberin ”Arabın Arap olmayana ve Arap olmayanın Arap olana hiçbir üstünlüğü yoktur” dediğine dair birçok hadis rivayeti de mevcuttur.
Ayrıca bu iddia mantıksal açıdan da çok saçma bir iddiadır. Eğer peygamber kendi bu dini uydurmuşsa neden sadece Araplara yönelik olmasını istesin ki? Şahsi çıkarları olan bir kişi sadece bir ırkla sınırlı kalmaz tüm insanlara yönelik bir kitap yazar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir