Kur’an Okurken Ağlayamıyorsak Yapılacaklar ve Kur’an’ın Tamamını Okumadan Okumuş Gibi Sevap Almanın Kısa Yolları

Kur’an Okurken Ağlayamıyorsak Yapılacaklar ve Kur’an’ın Tamamını Okumadan Okumuş Gibi Sevap Almanın Kısa Yolları

Söz konusu kitaplarda Kur’an surelerinin okunması ile ilgili de akıl almaz rivayetler yer almaktadır. Buna göre:

 

İhlas suresini okuyan kimsenin Kur’an’ın üçte birini,[1] Zilzal suresini okuyan kimsenin Kur’an’ın yarısını, Kâfirun suresini okuyan kimsenin ise Kur’an’ın dörtte birini okumuş sayılacağı ifade edilir.[2] Yasin suresini okuyan kişinin ise Kur’an’ın tamamını on defa okumuş gibi sevap alacağı iddia edilir.[3]

 

Yine başka bir rivayette:

 

Bakara suresinin sonundan iki ayeti geceleyin okuyan kimseye bu iki ayetin yeteceği söylenmiştir.[4]

 

Görüldüğü gibi Kur’an sureleri arasında da ayrıcalık ve yarıştırma yapılmış, Kur’an’ın okunma amacının dinin öğrenilmesi değil de sevap almak olduğu iddia edilmiş, alınacak ekstra sevaplar ile tamamının okunmasına pek de gerek olmadığı izlenimi verilmiş ve bu şekilde Kur’an’ın, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olduğu gerçeği gölgelenmiştir.

 

Yine Kur’an, anlaşılmak üzere okunmak ve ayetleri üzerine derin derin düşünerek onları hayata taşımak için indirilmiştir. Oysa

 

“Kur’an okurken ağlayın. Ağlayamıyorsanız, ağlar gibi yapın.”[5]

 

şeklindeki kimi hadis rivayetleri insanları riyakârlığa davet etmekte ve Kur’an okuyan kişinin ağlamak için kendisini zorlaması yani ağlar gibi yapması söylenmektedir. Bu rivayetten hareketle bazı kişiler Kur’an okurken ağlar gibi yapmakta ve samimiyetsiz görüntüler ortaya çıkmaktadır.

 

[1]        Buhari, Fedailu’l-Kur’an 13, Tevhid 1; Müslim, Müsafirin 259, (811); Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 11, (2898); Nesai, İftihah 69, (2, 171); Ebu Davud, Vitr 18, Salat 353, (1961); İbn Mace, Edeb 52, (3787, 3788, 3789)

[2]        Tirmizi, Fedailu’l-Kur’an 10, (2896).

[3]        Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 7, (2889).

[4]        Buhari, Megazi 12, Fedailu’l-Kur’an 10, 17, 37; Müslim, Müsafirin 255, 256, (807-808); Ebu Davud, Salat 326, (1397); İbn Mace, 183, (1369); Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 4, (2884).

[5]        İbn Mace, İkametüssalah 176.

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir