Kırmızı Elbise Giymenin Hükmü Nedir?

Kırmızı Elbise Giymenin Hükmü Nedir?

Rivayetlerde peygamberimizin kırmızı renkli elbise giymeyi yasakladığı iddia edilir. Bir rivayette ise üzerinde kırmızı renkli elbise var diye kendisine selam veren birinin selamını almadığı iddia edilerek peygamberimize iftira edilmiştir. Söz konusu rivayet şu şekildedir: “Üzerinde kırmızı renkli iki giyecek bulunan bir adam geldi ve Resulullah’a selam verdi. Ama adamın selamını almadı.”[1] Oysa bilindiği gibi Kur’an ayetleri açık bir şekilde, bize selam veren birine daha güzeli ile ya da aynı şekilde selam vermemizi söyler: “Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin…” (Nisa Suresi 86). Görüldüğü gibi âlemlere rahmet olarak gönderilmiş ve insanlara karşı büyük bir hoşgörü ve nezaket sahibi olan peygamberimiz, söz konusu rivayette kaba bir bedevi gibi gösterilmeye çalışılmış ve Allah’ın haram etmediği bir rengi haram sayan ve bu sebeple kendisine verilen selamı almayarak selam veren kişiden yüz çeviren biri olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte kırmızı renk ile ilgili hadislerin kendi aralarındaki çelişkilerini de görmek mümkündür. Örneğin bir rivayette peygamberimizin kırmızı bir sarık taktığı ifade edilmiştir: “Resulullah’ı abdest alırken gördüm. Üzerinde çizgili kırmızı bir sarık vardı. Elini sarığın altına soktu, başının ön kısmını mesh etti, sarığını çözmedi.”[2] Bir başka rivayet ise şu şekildedir: “Kabrinde Resulullah’ın altına kırmızı bir kadife kondu.”[3] Bir diğer rivayette ise peygamberimizin kırmızı bir elbise giydiği söylenmiştir: “Resulullah orta boylu idi. Ben onu kırmızı bir elbise içinde gördüm; hayatımda Resul-i Ekrem’den daha güzel hiçbir şey görmedim.”[4] Başka bir rivayet ise şu şekildedir: “…Peygamberi Mekke’de Ebtah denilen yerde deriden yapılmış kırmızı çadırında gördüm. Bilâl, elinde Resul-i Ekrem’in abdest aldığı su kabı ile çadırdan çıktı. Sahabilerden bazısı o su ile vücudunu ıslatıyor, bazısı da avuçla alıyorlardı. O esnada Resul-i Ekrem üzerinde kırmızı bir elbise ile dışarı çıktı. Bembeyaz baldırları hâlâ gözümün önündedir…”[5] Kırmızı renk ile ilgili rivayetlerin kendi aralarında çeliştikleri ortadadır. Ayrıca peygamberimizin abdest aldığı su ile sahabelerin vücutlarını ıslattıklarının ve suyu avuçladıklarının iddia edilmesiyle hem peygamberimize hem de sahabeye iftira edilmiştir.

[1]        Ebu Davud, Libas 20, (4069); Tirmizi, Edeb 45, (2808).

[2]        Ebu Davud, Taharet 57, (147).

[3]        Tirmizi, Cenaiz 55, (1048); Nesai, Cenaiz 88, (4, 81); Müslim, Cenaiz 91, (967).

[4]        Buhari, Menakıb 23, Libas 35; Müslim, Fezail 91; Nesai, Zinet 59.

[5]        Buhari, Salat 17, Vudu 40, Libas 42; Müslim, Salat 249; Ebu Davud, Salat 34.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir