Kadınların İhanet Sebebi: Havva

Kadınların İhanet Sebebi: Havva

Daha önce de dikkat çekildiği gibi etin kokma ve yemeğin bozulma sebebinin İsrailoğulları olduğunu iddia eden rivayetin devamında çok yakışıksız bir şekilde:

 

“Eğer Havva olmasaydı, kadınlar kocalarına hiçbir zaman ihanet etmezdi.”[1]

 

denilmekte ve bu şekilde büyük bir iftirada bulunulmaktadır. Kadın olsun erkek olsun ihanetin sebebi kişilerin kendileridir. Bu sebep kendilerinden başkasına dayandırılamaz. İnsanlar özgür iradeleri ile seçimlerini yaparlar. Bu türden iddiaların Eski Ahid ve İsrailiyat temelli oldukları açıktır.

 

Tevrat’ta şeytanın kışkırtmalarına uyan ve Allah tarafından kendilerine yasak edilen ağacın meyvesinden ilk yiyenin sonra da kocasına yedirenin Havva olduğu ifade edilir. Allah Hz. Âdem’e neden o meyveden yediğini sorduğunda Hz. Âdem’in: “Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim” şeklinde cevap verdiği Havva’nın ise “Yılan beni aldattı, o yüzden yedim” diye karşılık verdiği ifade edilir. Bunun üzerine Allah’ın kadına: “Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın. Seni o yönetecek.” dediği, Hz. Âdem’e de: “Karının sözünü dinlediğin ve sana, meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın” dediği söylenmektedir

(Eski Ahid, Yaratılış 3:1-24).

 

Görüldüğü gibi Tevrat’a göre şeytana uyan ve önce kendini sonra da Hz. Âdem’i saptıran kişi kadındır. Yahudi kaynaklarındaki kadın düşmanlığının temel sebeplerinden biri de bu inançtır.

Oysa Kur’an’da bu yasağın ihlal edilmesinin sebebi Hz. Âdem’in eşine değil Hz. Âdem’e yüklenir. Kur’an’a göre şeytanın vesvese verdiği kişi Hz. Âdem’dir:

 

“Ey Âdem! Şu, senin de eşinin de düşmanıdır, dikkat et de sizi cennetten çıkarmasın; sonra bedbaht olursun. Senin burada ne acıkman söz konusudur ne de çıplak kalman. Ve sen burada ne susayacaksın ne de güneşten yanacaksın. Derken, şeytan ona şöyle diyerek vesvese verdi: ‘Ey Âdem! Sana, sonsuzluk ağacıyla eskimez-çökmez mülk ve saltanatı göstereyim mi?’ Nihayet, ikisi de ondan yediler. Bunun üzerine, çirkin yerleri kendilerine açıldı; üzerlerine cennet yapraklarından örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine isyan etmiş, azmış, ziyana uğramıştı.”

(Taha Suresi 117-121)

 

Ayetlere göre her ikisi de Allah’ın yasak ettiği ağaca yaklaşarak bu suçu işlemişlerdir. Ancak yapılan hata eşine değil Hz. Âdem’e yüklenmiştir. Dolayısıyla kadınların kocalarına ihanet etmelerinin sebebinin Havva olduğu yönündeki rivayetin kabul edilmesi mümkün değildir.

 

Aynı şekilde kadınların kaburga kemiğinden yaratıldıkları için eğri oldukları, bu yüzden tam olarak düzeltilmelerinin mümkün olmadığı,[2] şeklindeki rivayet de Eski Ahid’de kadının Hz. Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığı açıklamasına dayanmaktadır:

 

“Rab Tanrı Âdem’e derin bir uyku verdi. Âdem uyurken, Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Âdem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Âdem’e getirdi.”

(Eski Ahid, Yaratılış 2:21-22).

 

Oysa Kur’an’da bu şekilde bir açıklama olmadığı gibi eşinin Hz. Âdem’den alınan bir parçadan değil, onunla aynı özden yani aynı nefisten yaratıldığı söylenmektedir:

 

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da (bu nefsin cinsinden de) eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının…”

(Nisa Suresi 1).

 

Ayette ifade edileni “O sizi tek bir nefisten yarattı, bu nefsin cinsinden de ona bir eş yarattı ve her iki eşten bir nesil meydana getirdi.” şeklinde anlamak daha doğru olacaktır.

 

[1]        Buhari, Enbiya 1, 25; Müslim, Rada 63, 65 (1470).

 

[2]        Buhari, Nikâh 79, Enbiya 1, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Rada 65, (1468); Tirmizi, Talak 12, (1188).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir