İslam Savaş Dini Değildir

İslam Savaş Dini Değildir

Ateistlerin İddiası:

Mekke dönemindeki inen ayetlere göre islam barış dini idi fakat daha sonra medine döneminde müslümanlar güçlenince islam savaş dini oldu. Muhammed önce insanları yumşak sözlerle kandırdı daha sonra savaş gibi ağır şeyler uydurdu.

Cevap:

Bu iddia ateistlerin çok dile getirdikleri iddialardan biridir. Medinedeki ayetlerin hükümlerine bakarsak genelde daha ağır oldukları bir gerçektir evet. Fakat islamın barış anlayışı baştan beri hiç değişmemiştir. Medinedeki hükümlerin daha ağır olması müslümanların sayılarının artmış olduğu ve müslümanların hükümlere uymaları kolaylaşmış olduğu içindi.

Eğer Ateistlerin iddia ettikleri gibi olsaydı medinede inen ayetlerde barışa dair ayetler bulunmaması gerekirdi.

Halbuki Kurana baktığımızda mesela müslümanların galip geldikleri Bedir savaşından sonra medinede inmiş olan enfal suresinin 61. ayetinde söyle yazıyor:

”Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah’a tevekkül et, çünkü O işitendir, bilendir.”

Bu Ayet tek başına bile bütün iddiaları çürütmeye yeterlidir.

Bir başka medinede inmiş olan ayette bakın bakalım ne diyor:

Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvâ gösterirseniz, muhakkak ki bu, (yapılacak) işlerin en değerlisidir.

(Ali imran 186)

Bu ayet kötü söz söyleyen kafirleri öldürün de diyebilirdi değil mi ?

Yine medinede inmiş olan bir sureden başka bir ayet daha:

Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

(Maide 32)

Görmüş olduğunuz gibi bu iddia da tutarsız bir iddiadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir