İnsan Neyden ve Nasıl Yaratılmıştır?

İnsan Neyden ve Nasıl Yaratılmıştır?

İnsanın yaratılışı hakkında bir çok ayet vardır. Bu ayetlerde Allah, insanın farklı şeylerden yaratıldığını ifade etmektedir. Bazılarında insanın topraktan bazılarında kuru balçıktan bazılarında sudan bazılarında ise alaktan yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu farklı ifadelerin olması, bir çelişki gibi gösterilmeye çalışılsa da, burada bir çelişki yoktur. Bu farklı anlatımların hepsi gerçeği ifade etmektedir.

 

İnsanın yaratılışı farklı adımlarda ve farklı safhalar içinde olmuştur. Bu safhaların farklılığından dolayı ayetlerde bu adımlar farklı farklı ifade edilmiştir. Şimdi ayetlere teker teker bakalım:

 

Adem’in ilk yaratılışı temel olarak topraktandır.

 

Şüphesiz, Allah katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona “ol” demesiyle o da hemen oluverdi.
3 Ali İmran Suresi 59

Allah Adem’i ilk başta topraktan yaratmıştır. İnsanda var olan tüm atomlar toprakta da vardır. Allah toprağı kullanırken insanı belli bir şekilde planlamış ve bir suret vermiştir. Bu safhada yine toprak kökenli olan onun su ile karışımı olan balçığı kullanmış. Temel olarak köken topraktır, bu toprak balçık halinde insan olarak biçimlendirilip kurutulmuştur. Bu diğer bir safhadır:

Hani Rabbin meleklere demişti: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.”
15 Hicr Suresi  28

Adem’in yaratılışının dışında genel olarak insanın ayrı bir yaratılışı vardır. Bu yaratılışın başlangıcı ise rahimlere dökülen menidir. Ayetlerde ifade edilen insanın bu yaratılışıtır.

 

Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla meniden (nutfeden). Sonra da sizi çift çift kıldı. O’nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Gerçekten bu, Allah’a göre kolaydır.
35 Fatır Suresi  11

Meryem suresindeki ayette ise ortada hiç bir şey yokken insanın bu şekilde gözle görülmeyecek kadar küçük sperm ve yumurta hücrelerinden yaratmasından dolayı, “önceden hiç bir şey değilken” ifadesini kullanmaktadır:

İnsan önceden, hiç bir şey değilken, gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu?
19 Meryem Suresi 67

Bu ayetler bilimsel mucize olmanın yanında bize yaratılışımız üzerinde düşünme imkanı veriyor ve bu tefekkür büyük bir hayranlık ve şükür ile sonuçlanıyor.

İnsanın yaratılışını özetlersek, daha önce bahsettiğimiz gibi

 çamur evresi,

cinsiyetimizin de erkekten gelen spermin belirleyici olmasıyla,

karışımlı bir meniden

sağlam rahme yerleşip alak (asılıp tutunma) evresi,

bir çiğnemlik et evresi,

üç karanlık evresi,

o çiğnemlik etten kemik oluşumu (kıkırdaktan oluşan kemikler) evresi,

o kemiğin üzerine de bir et giyimi (kemiğin üzerinin kas ile kaplanması) evresi

gibi aşamalı süreçler sonucunda  yapıp yaratanların en güzeli olan Allah’ın bir eseri olduk.

12 – And olsun biz insanı, çamurdan, bir sülaleden (süzülüp çıkarılmış bir çamurdan) yaattık.
13 – Sonra onu emin ve sağlam bir karargahta nufte haline getirdik.
14 – Sonra nufteyi bir alaka yarattık, derken alakayı bir mmugda (bir çiğnem et parçası halinde) yarattık, derken o mugdayı bir takım kemik yarattık, derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül  ettirdik. Yappıp yaratanların en güzeli olan Allah, pek yücedir.
23 Muminun Suresi 12-14

Sonuç olarak insanın ve Adem’in yaratılışında geçirdiği safhalar düşünüldüğünde yukarıda bildirilen ayetlerin hepsinin bir gerçekliği ifade ettiği ve kesinlikle aralarında bir çelişki olmadığı açıkça görülmektedir.

 

Bu konuda daha detaylı bilgi için şu sekmeye göz atabilirsiniz:

Kuran’daki Yaratılış Mucizesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir