İçinde Resim ve Köpek Olan Eve Melekler Girmez Mi?

İçinde Resim ve Köpek Olan Eve Melekler Girmez Mi?

Hadis rivayetlerinde içinde resim ve köpek olan eve meleklerin girmeyeceği gibi garip iddialarda bulunulmuştur. Konu ile ilgili bir rivayet şu şekildedir:

 

“Resulullah buyurdular ki: Melekler, içerisinde köpek ve timsaller bulunan eve girmezler.”[1]

 

Başka bir rivayet ise cünüp olan ifadesi eklenerek şu şekilde gelmiştir:

 

“Resulullah buyurdular ki: İçerisinde resim, cünüp ve köpek bulunan eve melekler girmez.”[2]

 

Hatta bir rivayette Cebrail’in peygamberimize geldiği ancak evde köpek ve perdelerin üzerinde resim olduğu için eve girmediği iddia edilmiştir:

 

“Resulullah buyurdular ki: Bana Cibril geldi ve: ‘Dün sana gelmiştim (ama yanına girmedim). Girmeyişimin sebebi de üzerinde timsaller bulunan perde bezi idi. Orada bir de köpek vardı, kapının üzerinde de insan resimleri bulunuyordu. Timsallerin başlarının koparılmasını emret ki ağaç şekline dönsün. Örtüden ayak altına atılacak iki minder yapılmasını, köpeğin de dışarı çıkarılmasını söyle!’ Bu söylenenler yapıldı.”[3]

 

Görüldüğü gibi peygamberimizin ağzından bu türlü temelsiz iddialar uydurmaktan geri kalınmamıştır. İçinde köpek ve resim olan eve meleklerin girmeyeceğini iddia etmek aynı zamanda evinde resim ve köpek olan kimselerin, evlerinin içindeyken ölmelerinin mümkün olmadığını iddia etmektir. Çünkü ölen kişinin canını almak için melekler görevlendirilmişlerdir. Üstelik söz konusu hadis rivayetinde bunların rahmet melekleri olduğuna dair bir bilgi yoktur. Genel olarak tüm melekleri kapsamaktadır. Diğer rivayette görüldüğü gibi vahiy meleği de buna dâhil edilmiştir. Bu anlayışa göre ölüm melekleri canını teslim almak üzere geldikleri kişinin evden dışarı çıkmasını beklemelidirler. Yani bir anlamda kapısının önünde nöbet tutmalıdırlar. Uydurulan dinin, dini ne hale getirdiğini anlamak zor olmasa gerek. Kur’an açık bir şekilde ifade eder:

 

“Allah, süresi dolan hiçbir canı ertelemez. Allah, yaptıklarınızı haber alandır.”

(Münafikun Suresi 11).

 

[1]        Buhari, Libas 92, 88, Bed’ül-Halk 6,14, Megazi 11; Müslim, Libas 102, (2606); Ebu Davud, Libas 48, (4155); Tirmizi, Edeb 44, (2805); Nesai, Zinet 112, (8, 212, 213); İbn Mace, Libas 44, (3649).

[2]        Ebu Davud, Taharet 90, (227), Libas 48, (4152); Nesai, Taharet 168, (1, 141), Sayd 11, (7,185).

[3]        Müslim, Libas 102 (2112); Ebu Davud, Libas 48, (4158); Tirmizi, Edeb 44, (2807); Nesai, Zinet 113, (8, 216).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir