Hz. İsa Tekrar Yeryüzüne İnecek Mi?

Hz. İsa Tekrar Yeryüzüne İnecek Mi?

Kur’an’da yer almamasına rağmen uydurma yollar ile peygamberimize atfedilerek aktarılan pek çok “kıyamet hadisesi” ve kehaneti bulunmaktadır. Üstelik bunların önemli bir kısmı sahih/güvenilir kabul edilen hadis kitaplarında yer alır. Müslümanlar dini konularda peygamberimize uymak istiyorlarsa bir konu ile ilgili hüküm çıkartırken Kur’an’a uymalıdırlar. Çünkü peygamberimiz Kur’an’ı tebliğ etmek ve  Kur’an’a göre yaşamakla emrolunmuştur.

Kur’an, peygamberimizin dahi kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğini söylerken, bu konuda uydurulan hadisler yoluyla peygamberimize olmadık ifadeler isnat edilmiş ve bu şekilde kıyamet süreci ile ilgili Kur’an’da hiç olmayan şeyler iddia edilmiştir. Nüzûl-ü İsa meselesi yani Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne geleceği inancı ile Deccal ve Mehdi beklentisi gibi meşhur inanışların Kur’an’da yeri yoktur.

Kur’an’a göre Hz. İsa, Allah tarafından vefat ettirilmiştir. Vefat eden birinin de tekrar yeryüzüne dönmesi mümkün değildir. Kur’an’da hiçbir insana ölümsüzlük verilmediği açık bir şekilde ifade edilir.

“Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ölümsüz mü olacaklar?”

(Enbiya Suresi 34).

“Biz onları (elçileri) yemek yemez bir ceset olarak yaratmadık. Onlar sonsuza dek kalıcı da değillerdi.”

(Enbiya Suresi 8).

Kur’an’da açık bir şekilde Hz. Peygamberin, nebilerin sonuncusu olduğu ifade edilir:

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; o, Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi gereğince biliyor.”

(Ahzab Suresi 40).

Şayet iddia edildiği gibi Hz. İsa peygamber olarak gelmeyecekse ne olarak gelecek? Eğer peygamber olarak gelmeyecekse, demek ki peygamberlik rütbesi kendisinden alınmış biri olarak tekrar gelecek. Bu durum peygamberlik müessesesine aykırıdır.

Hz. İsa da bütün peygamberler ve bütün diğer insanlar gibi ölmüştür. “Hz. İsa gelecek ama başka şeriat ile değil Kur’an ile hükmedecek” deniliyor. Hadislere baktığınızda “İsa domuzu öldürecek, haçı kıracak” gibi ifadeler yer alıyor. Bu kabullerin hiçbirinin Kur’an’da yeri yoktur.

Kur’an’da Hz. İsa’nın vefat ettirildiği açıkça ifade edilir:

“Ey İsa, senin canını alacağım, seni kendime yükselteceğim; seni, inkâr edenlerden uzaklaştırıp arındıracağım. Ve sana uyanları, inkâr edenlerin, kıyamete kadar üstünde tutacağım. Sonra bana olacak dönüşünüz; tartışıp durduğunuz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim.”

(Ali İmran Suresi 55).

“Onlara, Senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim: ‘Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.’ İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız Sen gözetleyici oldun. Ve Sen zaten her şey üzerinde bir Şehîdsin, bir tanıksın.”

(Maide Suresi 117). (Hz. İsa):

“Selam bana doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün.”

(Meryem Suresi 33).

Kaynak: Allaha Öğretilen Din

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir