Hz. Aişe’nin Erkeklerin Önünde Gusül Abdesti Alması

Hz. Aişe’nin Erkeklerin Önünde Gusül Abdesti Alması

Güvenilir kabul edilen hadis kitaplarının içinde sadece peygamberimize değil, eşlerine ve bazı sahabelere de iftira edildiğini görmek mümkündür. Bunlardan biri de kendisine peygamberimizin nasıl gusül abdesti aldığı sorulduğunda Hz. Aişe’nin su getirilmesini isteyerek bir perde arkasından kendisine bu soruyu soran erkeklerin önünde bizzat uygulamalı olarak gusül abdesti alması rivayetidir. Rivayet şu şekildedir:

 

“Hz. Aişe’nin yanına girmiştim. Yanımda Hz. Aişe’nin süt kardeşi vardı. Kendisine, Resulullah’ın cenabetten nasıl yıkandığını sorduk. Bir sa’ miktarında bir kap getirtti ve onunla yıkandı. Aişe ile aramızda bir perde vardı. (Yıkanırken) üzerine üç kere su döktü ve dedi ki: Resulullah’ın zevceleri, saçları kulak memesi civarında olması için saçlarının başlarını alırlardı.”[1]

 

Bu sorunun peygamberimize değil de Hz. Aişe’ye sorulması son derece gariptir. Şayet Hz. Aişe’ye böyle bir soru sorulmuşsa Hz. Aişe’nin bu soruyu bizzat yıkanarak uygulamalı olarak göstermesi daha da gariptir. Çünkü peygamberimizin nasıl gusül abdesti aldığını anlatmak için yıkanmaya gerek yoktur. Nasıl olduğu kolay bir şekilde tarif edilebilir. Ancak görüldüğü gibi bu türden temelsiz iddialar ile peygamberimizin aile üyeleri de itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.

 

[1]        Buhari, Gusl 2; Müslim, Hayz 41, 42, (319, 320); Ebu Davud, Taharet 97, (238); Nesai, Taharet 144, (1, 127).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir