Hırsızlık Yapanın Öldürülmesi

Hırsızlık Yapanın Öldürülmesi

Yine hadis rivayetlerinde peygamberimizin hırsızlık yapanın öldürülmesini emrettiğine dair iddialar bulunmaktadır. Söz konusu rivayete göre peygamberimiz hırsızlık yapanın her seferinde öldürülmesini söylemiş, her seferinde elleri ve ayakları kesilmiş ve beşinci seferden sonra öldürülmüştür:

 

“Resulullah’a bir hırsız getirilmişti. ‘Öldürün onu!’ diye emretti. Kendisine: ‘Ey Allah’ın Resulü, bu adam sadece çaldı’ denildi. Bunun üzerine ‘Öyleyse (elini) kesin!’ dedi ve derhal eli kesildi. Sonra aynı adam ikinci sefer getirildi. Yine: ‘Öldürün onu!’ diye emretti. Kendisine: ‘Ey Allah’ın Resulü, bu adam hırsızlık yaptı’ dendi. Bunun üzerine ‘Öyleyse kesin!’ dedi ve derhal (sol ayağı) kesildi. Sonra üçüncü sefer getirildi ve hırsızlık yaptığı söylendi. Hz. Peygamber: ‘Öldürün onu!’ diye emretti. Kendisine: ‘Ey Allah’ın Resulü, bu adam hırsızlık yaptı’ denildi. Bunun üzerine: ‘(Sol elini) kesin!’ diye emretti. Sonra aynı adamı dördüncü kere getirdiler. ‘Öldürün onu!’ buyurdu. Kendisine: ‘Ey Allah’ın Resulü, bu adam hırsızlık yaptı’ dediler. Bunun üzerine ‘(Sağ ayağını da) kesin!’ diye emir buyurdu. Aynı adam beşinci sefer getirildi. Hz. Peygamber: ‘Öldürün onu’ diye emretti. Hz. Cabir der ki: Adamı götürüp öldürdük. Sonra sürüyerek götürüp bir kuyuya attık. Üzerini de taşla doldurduk.”[1]

 

Peygamberimizin hırsızlık yapan kişinin öldürülmesini söylemesinin mümkün olmadığı açıktır. Bu büyük bir iftiradır. Kur’an’a göre hırsızlık yapan kişinin hırsızlık yapmasına engel olunacak şekilde imkânları elinden alınarak gerektiğinde yapılan hırsızlığın boyutuna göre çizerek kanatmaktan koparmaya kadar bir ceza uygulanabilir. Ancak hiçbir şekilde öldürülmesi söz konusu değildir. Ayrıca bu tür hadisler peygamberimizi Kur’an ile bildirilenlerden habersiz biri gibi göstermektedir. Peygamberimizin Kur’an’da açıkça belirtilmiş bir hükümden habersiz olması veya o hükme rağmen farklı bir uygulamada bulunması mümkün değildir. Öte taraftan yaptığı hırsızlıklar sebebiyle iki kolu ve bir bacağı kesilmiş olmasına rağmen aynı kişinin dördüncü sefer nasıl hırsızlık yapabildiği ve hatta ikinci ayağı da kesilmesine rağmen yani iki kolu ve iki ayağı olmadan beşinci sefer hırsızlık suçunu işleyebilmesi aklın sınırlarını zorlamaktadır. Benzer birçok hadis rivayetindeki tutarsızlıkları gördükten sonra bu rivayette iddia edilenlere de şaşırmamak gerekir.

 

[1]        Ebu Davud, Hudud 20, (4410); Nesai, Sarik 15, 890-91.

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir