Hesap Günü Sadece Cehennemlikler Mi Hesaba Çekilecektir?

Hesap Günü Sadece Cehennemlikler Mi Hesaba Çekilecektir?

Bir rivayette şöyle söylenmektedir:

 

“Resulullah ‘Ahirette kimin hesabı münakaşa edilirse azaba maruz kalacak demektir!’ buyurmuşlardı. Ben: ‘Nasıl olur? Allah Teâlâ Hazretleri (mealen): ‘O vakit kimin kitabı sağ eline verilirse; kolay bir hesapla muhasebe edilecek ve ehline sevinçli olarak dönecek’ (İnşikak 7-9) buyurmadı mı, (bu hesap münakaşası değil mi)?’ dedim. ‘Hayır!’ buyurdular, bu (münakaşa değil) arzdır. Kıyamet günü hesaba çekilen herkes mutlaka helak olmuş demektir!”[1]

 

Söz konusu rivayetten görüldüğü gibi peygamberler de dâhil olmak üzere herkes için geçerli olacak din günü yani hesap günü sadece cehennemlik olanların hesaba çekileceği iddia edilmiştir. Buna rağmen bir başka rivayette ise peygamberimizin şu şekilde söylediği iddia edilmiştir:

 

“Biz, dünya ehli arasında sonuncuyuz fakat Kıyamet günü birinciler olacağız ve bütün mahlukattan önce hesapları görülüp bitirilecekler olacağız.”[2]

 

Kur’an’da tek bir istisna bile olmadan herkesin toplanıp bir araya getirileceği ve Allah’ın huzuruna çıkarılarak hesaba çekileceği söylenir:

 

“Dağları yürüteceğimiz gün, yeri çırılçıplak (dümdüz olmuş) görürsün; onları bir arada toplamışız da, içlerinden hiçbirini dışarda (hesap dışı) bırakmamışızdır. Hepsi, saflar halinde Rabbine arz edilmiştir. Yemin olsun, sizi ilk kez yarattığımız gibi yine bize geldiniz. Ama siz, sizin için hesabın görüleceği bir zaman belirlemeyeceğimizi sanmıştınız.”

(Kehf Suresi 47-48).

 

Kur’an’da, rivayetlerde iddia edilen türden bir ayrım olmadığı gibi, peygamberler de dâhil herkesin hesaba çekileceği ve hesap sonrası haklarında hüküm verileceği açık bir şekilde ifade edilmiştir:

 

“Hiç kuşkusuz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra siz, kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız.”

(Zümer Suresi 30-31).

 

“Hem kendilerine ilahi mesaj gönderilenleri, hem de (onlara) ilahi mesajı iletmekle görevli olanları elbet hesaba çekeceğiz.”

(A’raf Suresi 6).

 

“Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O’na varacaksın. Artık kimin Kitab’ı sağ yanından verilirse O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır. Kimin Kitab’ı arka tarafından verilirse o da, helak olmayı (yok olmayı) çağıracak. Çılgın alevli ateşe girecek.”

(İnşikak Suresi 6-12).

 

“Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz.”

(Tekasur Suresi 8).

 

“Kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Hiç kimseye bir haksızlık edilmez (insanın yaptığı iş), bir hardal dânesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz.”

(Enbiya Suresi 47).

 

“Ölçme ve değerlendirme o gün hakkıyla gerçekleşir; sonuçta kimin sevabı tartıda ağır gelirse işte o kesintisiz mutluluğa erişir. Kimin (sevap) tartıları hafif gelirse işte onlar da ayetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini ziyana sokanlardır.”

(A’raf Suresi 8-9).

 

Ayetlerden açıkça görüldüğü gibi hesap günü herkes hesaba çekilecek, iyilikleri ve kötülükleri tartılacak ve haklarında hüküm verilecektir. Dolayısıyla rivayette iddia edildiği gibi din günü hesaba çekilen herkesin mutlaka cehennemlik olduğu doğru değildir.

 

[1]        Buhari, İlm 35, Tefsir, İnşikak 1, Rikak 49; Müslim, Cennet 80, (2876); Ebu Davud, Cenaiz 3, (3093); Tirmizi, Kıyamet 6, (2428).

[2]        Müslim, Cum’a 22, (856).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir