Hastanın Tedavisinin Hoş Görülmemesi

Hastanın Tedavisinin Hoş Görülmemesi

Yine peygamberimizin hastaların yedirilip içirilmeye zorlanmamasını söylediği iddia edilmekte ama buna rağmen başka bir rivayette de hastalara çorba içmelerini emrettiği görülmektedir.

 

İlk rivayet şu şekildedir: “Hastalarınızı yiyip içmeye zorlamayın. Zira Allah Teâlâ Hazretleri onlara yedirir içirir.”[1]

 

Allah’ın hastaları yedirip içirdiğinin iddia edilmiş olması da gariptir. Hastalanmış birinin yemeğini ve suyunu kestiğinizde gerçeğin böyle olmadığını anlamak zor değildir. Hadis rivayetlerini dini kaynak olarak görenler hastalandıklarında “Bırakın beni. Beni Allah yedirip içirecektir” diyorlar mı acaba?

İkinci rivayet ise şu şekilde gelmiştir:

 

“Resulullah, aile halkından birine humma (rahatsızlığı) gelince hamurdan çorba yapılmasını emrederdi ve çorba yapılırdı. Sonra hastalara emrederdi ve onlar da ondan ağır ağır içerlerdi. Resulullah derdi ki: Çorba hüzünlü kimsenin kalbini takviye eder, hastanın kalbinden elemi çıkarır, tıpkı birinizin, su ile yüzünden kiri çıkarması gibi.”[2]

 

Yine peygamberimiz hastayken ilaç içirmeyin diye işaret etmesine rağmen ilaç içirenleri kendine geldikten sonra öfkelenmiş bir şekilde aynı ilacı tek tek içirerek cezalandırmasına dair de bazı rivayetler gelmiştir:

 

“Resulullah’a hastalığı sırasında ağzından ilaç içirdik. Bize içirmememizi işaret etti. Ancak biz (itirazını) hastalarda ilaca karşı görülen nefret (diye) değerlendirmiş (ve içirmiştik). Kendine gelince: “Bana ilaç vermeyin demedim mi?” diye bizi payladı. Biz, davranışımızın sebebini: “(Herhalde) hastaların ilaca gösterdikleri nefret olarak değerlendirdik” diye açıkladık. (Resulullah, buna rağmen öfke izhar edip, herkesi cezalandırmak üzere): “İlaçtan içmedik kimse kalmayacak!” emretti ve: “Abbas hariç hepinizi göreceğim, zira o (bana zorla ilaç içirirken) yanınızda değildi” buyurdu.”[3]

 

Söz konusu bu rivayetin ‘Tedavinin Mekruhluğu’ konu başlığı altında derlenmiş olması da ayrı bir problem oluşturmakta ve hasta olunduğunda tedavi olmak üzere hareket etmeyi mekruh yani hoş görülmeyen, tavsiye edilmeyen bir şey olarak göstermektedir. Bununla beraber hastanın ilaç içmesi ve tedavisi ile ilgili rivayetler, bu türden rivayetler ile çelişmektedir:

 

“Resulullah buyurdular ki: Allah Teâlâ Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın.”[4]

 

[1]        Tirmizi, Tıbb 4, (2041); İbn Mace, Tıbb 4, (3444).

[2]        Tirmizi, Tıbb 3, (2040).

[3]        Buhari, Tıbb 21, Megazi 83; Müslim, Selam 83, (2213).

[4]        Ebu Davud, Tıbb 11, (3874).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir