Hadis Rivayetlerinde Resim ve Sanat Düşmanlığı

Hadis Rivayetlerinde Resim ve Sanat Düşmanlığı

Yine bir rivayette bütün ressamların cehennemlik olacağı iddia edilmiştir.[1] Aynı şekilde resim yaparak bir sureti tasvir edenlerin (kıyamet günü) bu yaptığına ruh üflemesinin emredileceği yani onu canlandırmasının söyleneceği ancak yaptığı şeyi canlandıramayacağı için sürekli olarak azapta kalacağı söylenmiştir.[2] Oysa Kur’an’da bu iddiayı haklı çıkartacak en ufak bir ifade dahi bulunmamaktadır. Resim ve benzeri sanatlar Allah’ın evreni ve yaşamı yaratırken bir anlamda süs kıldığı güzellikleri bir kâğıt üzerine aktarmaktır. İnsanlar genelde hayranlık duydukları bir şeyin resmini yapar ve onu taklit etmeye çalışırlar. Dolayısıyla meşru dairede resim yapmak azap sebebi değil aksine Allah’ın sanatının takdir edilmesinin bir şeklidir.

 

Yine kimi hadislerde şairin şeytan olduğu iddiası yer alır.[3] Şiir de benzeri birçok uğraşta olduğu gibi insanların duygularını aktarmalarının bir aracıdır. Allah sevgisini, peygamber sevgisini ve Allah’ın yaratma sanatına duyulan muhabbeti ifade eden birçok şiir yazılmıştır. Şeytan olan birisi bu sevgileri böylesine içten ifade edebilir mi?

 

Yine bazı rivayetlerde çalgı aletlerinin de haram olduğu iddiası yer alır.[4] Dolayısıyla çalgı aletleri kullanılarak gerçekleştirilen her türlü sanatsal faaliyetin de hadis rivayetlerinden onay alamadığı açıktır. Oysa Kur’an’da çalgı aletlerini kullanmanın yasak olduğuna dair bir ifade yer almaz.

 

[1]        Buhari, Büyu 104; Müslim, Libas 99, (2110); Nesai, Zinet 112, (8, 212, 214).

[2]        Buhari, Ta’bir 45; Ebu Davud, Edeb 96, (5024); Tirmizi, Rü’ya 8, (2284).

[3]        Buhari, Edeb, 92; Müslim, Şiir 7, (2257); Ebu Davud, Edeb 95, (5009); Tirmizi, Edeb 71, (2855).

[4]        Buhari, Eşribe 6; Tirmizi, Fiten 39, (2211).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir