Erkeğe Karısını Neden Dövdüğünün Sorulamaması

Erkeğe Karısını Neden Dövdüğünün Sorulamaması

Daha önce dikkat çekildiği gibi bir rivayette peygamberimizin erkeğe karısını neden dövdüğünün sorulamayacağını söylediği iddia edilmiştir.

 

“Resulullah buyurdular ki: Erkeğe, hanımını ne sebeple dövdüğü sorulmaz.”[1]

 

Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan peygamberimizin bu şekilde bir söz söylemesi mümkün değildir. Aynı şekilde kadın ve erkek arasındaki ilişki ve hakların Allah’ın ayetleri çerçevesinde adil bir şekilde gözetilmesini tavsiye edeceği de son derece açıktır. Günümüzde ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkede kadına yönelik şiddetin ne boyutlarda olduğu görülmekte ve maalesef içler acısı manzaralar ile karşılaşılmaktadır. Bu türden hadis rivayetlerinden güç alarak kadınların dövülmesi hükmünü, Nisa suresindeki ayete yanlış anlam vermek suretiyle Kur’an’a da sokmaya çalışmışlardır. Oysa ayette iffetsizlik etmesinden endişe edilen kadını son çare olarak dövmek değil ondan ayrılmak söylenmektedir:

 

“…Dürüst ve erdemli kadınlar, (Allah’ın yasasına) boyun eğer ve Allah’ın korumasını emrettiği (onur ve iffetlerini) tek başlarına bile olsalar korurlar. İffetlerinden endişe duyduğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarınızı ayırın ve nihayet onları çıkarın (onlardan ayrılın).”

(Nisa Suresi 34).

 

Ayette geçen ‘darabe’ kelimesinin Kur’an’da ‘vurmak’, ‘örnek vermek’, ‘vazgeçmek’, ‘uzaklaşmak’, ‘çıkarmak (ayrılmak)’ gibi birden çok anlamda kullanımı vardır. Kelimenin ne anlama geldiği, ayetin bağlamından anlaşılır. Örneğin Zuhruf suresinin beşinci ayetindeki kullanımında ‘vazgeçmek’, ‘uzaklaşmak’ anlamında kullanılmıştır. Aynı şekilde Nisa suresi otuz dördüncü ayette de ‘ayrılmak’ anlamında kullanılmıştır.

 

Karı koca arasındaki ilişkilerde iki tarafın da birbirlerini dövme hakları yoktur. Dövmek bir hak değildir. İki taraftan da bu şekilde eylemde bulunan kişi, yakışıksız ve çirkin bir eylemde bulunmuş demektir. Aynı şey iffetsizlik eden bir erkek için de geçerlidir. Allah erkeğe de kadına da böyle bir hak vermediği gibi eşler arasındaki ilişkiyi şu şekilde tarif etmiştir:

 

“Onun ayetlerinden biri de sizin için, kendilerine ısınasınız ve aranızda sevgi ve rahmet koysun diye nefislerinizden eşler yaratmasıdır…”

(Rum Suresi 21).

 

[1]        Ebu Davud, Nikâh 43, (2147).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir