Çoban İle Konuşan Kurt

Çoban İle Konuşan Kurt

Bir rivayette peygamberimizin insanlara sürüden bir koyun kapan kurdun, peşine düşen ve koyununu ondan kurtaran çoban ile konuştuğu bir hikâye anlattığı ve kurdun konuşması karşısında hayret edenlere buna inandığını söylediği rivayet edilmiştir:

 

“Resulullah buyurdular ki: Bir çoban sürüsünü otlatırken, bir kurt koşarak gelip, sürüden bir koyun kapar. Çoban kurdun peşine düşer ve koyunu ondan kurtarır. Ancak kurt, çobana dönüp bakar ve: ‘Bu koyunlara yırtıcı gününde, onlara benden başka çobanın olmadığı günde kim bakacak?’ der. Halk bunun üzerine: ‘Suphanallah! Kurt konuşur mu?’ diye hayrete düşerler. Resulullah (onların bu tereddütleri üzerine): ‘Buna ben inanıyorum, Ebu Bekir ve Ömer de inanıyor’ der. Hâlbuki o sırada Ebu Bekir ve Ömer orada değillerdi.”[1]

 

Rivayetten de görüldüğü gibi peygamberimiz, masal türünden inanılması mümkün olmayan olaylar anlatan biri gibi gösterilmiştir. Oysa insanların ibret almaları için dahi olsa Allah’ın apaçık bunca ayeti varken peygamberimizin bu türden asılsız iddialarda bulunmayacağı açıktır.

 

[1]        Buhari, Fezailu’l-Ashab 8, Hars 4, Enbiya 50; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 13, (2388); Tirmizi, Menakıb, (3681, 3696).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir