Kategori: Uncategorized

Mezhepler

Bir kere Kuran’ın dinin tek kaynağı olduğu göz ardı edilip hadisler dinin kaynağı kabul edilince, birçok mezhebin ortaya çıkması da kaçınılmazdı. Nitekim öyle oldu ve yüzlerce mezhep ortaya çıktı. Bugün dört mezhep olarak anılan mezhepler, işte bu birçok mezhepten zaman içinde daha çok kabul görüp, günümüze kadar gelenlerdir. Bir hadise göre erkeklerin baldırını örtmesi gerektiği, diğerine göre…
Devamı

Tüm Evren Sadece Bizim İçin Mi?

Evrende bu kadar fazla boşluk olması ve evrenin büyüklüğü  karşısında Dünya’nın bir toz zerresi kadar olması bazı kesimler tarafından dünyanın evren karşısındaki önemsizliğinin delili olmuştur. Ancak son yıllarda yapılan gözlem ve deneylerin sonucunda  Dünya’da yaşamın oluşabilmesi için evrenin bu büyüklüğüne ve  bu kadar fazla boşluğa sahip olmasının gerekliliği anlaşılmıştır.  Şayet evren bu kadar boşluğa ve…
Devamı

Kötülük Argümanı ve Özgür İrade

Kötülük problemi ve özgür irade miladın da öncesine uzanan büyük bir düşünce tarihine sahiptir. Doğadaki kötülük ile teizmin ilahi adalet kavramı, tasarlanmış evren ve mükemmellik, özgür iradenin çözümlenmesine veya çözümlenememesine dair argümanlar bu makalenin ana konusudur. Yine “evrende kusur var mıdır, mükemmellik nedir, Andromeda galaksisi bir israf mıdır?” şeklindeki soruların cevapları aranarak “teodise” ile ilişkisi…
Devamı

Atom ve Atomun Parçacıkları

Ne göklerde, ne yerde zerre ağırlığınca bir şey O’ndan (Allah’tan) gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü de, daha büyüğü de, istisnasız olarak hepsi muhakkak apaçık bir kitaptadır. 34 Sebe Suresi – 3   “Zerre” bir maddenin çok küçük parçacığının adıdır. Bu ayetle maddenin küçücük parçacıklarındaki bilginin önemine dikkat çekilmiştir. Çıplak gözle masaya, halıya, duvara, taşa bakan…
Devamı

Evrenin Gaz Aşaması

Bir de duman (gaz) halinde bulunan Evren’e yöneldi, ona ve yeryüzüne “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedik. İkisi de “İsteyerek geldik” dediler.  41 Fussilet Suresi – 11 Kuran’ın bu mucizevi ifadesine geçmeden önce ayetin tercümesiyle ile ilgili bir noktayı belirtelim. Metnin başında “bir de” diye tercüme ettiğimiz kelime Arapça “sümme” kelimesidir. Bu kelimenin “bir de”, “öte…
Devamı

Yokluktan Yaratıldık

O (Allah) Evren’i ve yeryüzünü yoktan yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse yalnızca “Ol” der, o da  oluverir. 2 Bakara Suresi – 117 Ayette geçen “ibda” kelimesi bir şeyin, herhangi bir şeyden değil, yoktan var edildiği anlamına gelir. Ayrıca bu kelime, bir şeyin bir örneğe göre değil de, eşi ve benzeri olmadan yaratılması anlamına…
Devamı

Teslis İnancı Doğru mu?

Teslis ya da üçleme; Tanrı’nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh biçiminde üç farklı kişiliğin birliği şeklinde var olduğu; kişiliklerden her birinin birbirinden farklı ama özde aynı olduğu, her bir kişiliğin tabiatı bakımından tamamen kutsal olduğu doktrinidir. Fakat Teslis, Hz. İsa’nın yaşadığı dönemde tebliğ ettiği bir inanç esası olmadığı gibi, Hıristiyanlığın ilk üç yüzyılı boyunca da…
Devamı