Kategori: Uncategorized

Nebi ve Resul Farkı

NEBİ VE RESUL   NEBİ: Değeri Allah tarafından yükseltilmiş kişi. İnsanın elinde olan bir makam değildir. Allah bu makama getirdiklerine  kitap ve hikmet verir.   En’am suresi 84-85-86. Ayet: 18 Nebinin adı geçer.   84)Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik; bunlara ve onun soyundan gelen  Davud’a, Süleyman’a, Eyyub’a, Yusuf’a, Musa’ya ve Harun’a doğru yolu…
Devamı

İslam Ne Değildir? – Kitap Tavsiyeleri

  Bugün Müslümanların çoğunluğuna bakarak İslam’ı doğru anlamak ve değerlendirmek mümkün değildir. Zaten İslam’ın ölçüsü Kuran’dır; Müslümanlar değildir. Kuran ayetleri sadece iman etmeyenlere değil iman edenlere de uyarı niteliğindedir: Ey iman edenler! Hep birlikte İslam’a (teslimiyet yoluna) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin! (Bakara 208) ve Ey iman edenler! İman edin Allah’a, O’nun elçisine, elçisine indirdiği…
Devamı

Neden İslam?

Bir Peygamber gelmeye görsün, geldiği bölgenin insanları o Peygamber’den deliller, mucizeler talep etmişlerdir. Bu Musa Peygamber için de, İsa Peygamber için de, Muhammed Peygamber için de aynıydı: Ve onlar dediler ki: “Ona Efendisinden deliller indirilmeli değil miydi?”(29:50) Allah için mucizeler yaratmak çok kolaydır. Fakat bu mucizeler inkârcıların isteklerine göre oluşturulmaz. Peygamber, Allah’ın elçisi sıfatıyla insanları…
Devamı

Allah’ın Katında Bir Gün Dünyadaki Kaç Güne Eşittir?

Bu iddiada Kuran’daki iki ayette geçen zamana dikkat çekilmiştir.Ayette geçen süreler farklı olduğu için çelişki olduğu iddia edilmeye çalışılmıştır. Ayetler şu şekildedir: ”Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.” (Hac Suresi, 47) Burada Allah katında bir günün insanların saymakta olduğu bin yıl gibi olduğu bildiriliyor. İkinci ayet şöyle: ”Gökten yere…
Devamı

Peygamberimizin Örnekliği İçin Kuran Yeter mi?

Yanlış İddia 5   Ahzab Suresi 21. ayette şöyle denilmektedir: “Yemin olsun, Allah elçisinde sizin  için, Allah’ı ve âhiret gününü arzu edenlerle Allah’ı çok ananlara güzel bir örnek vardır.” (33:21). O halde geleneksel din kaynaklarına ve peygambere isnat edilen hikâyelere bakmalıyız.   Düzeltme 5   Elçinin örnek teşkil ettiği konular, mesela onun dini konularda nasıl…
Devamı

İsrailoğullarının Kaybolan Bir Ümmeti: Fare

Hadislerde farenin İsrailoğullarının kaybolan bir ümmeti olduğunun iddia edildiği görülmektedir:   “İsrailoğullarından bir ümmet kayboldu, hayvan suretine çevrildi. Bilinmez ki o topluluk ne fenalık işlemiştir. Fareyi bunlardan sanıyorum. Çünkü o deve sütü konunca içmez, koyun sütünü içer.”[1]   Rivayetin bir formu da şu şekildedir:   “Resulullah fareye fuveysika der ve şunu ilave ederdi: Ben bunu…
Devamı

Zina Sonucu Doğan Çocuk Babasına Varis Olamaz Mı?

Bununla birlikte bir rivayette evlilik dışı yaşanan ilişki sonucu dünyaya gelen çocuğun, babasına varis olamayacağı iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: Hür veya cariye bir kadınla kim zina yaparsa bundan hâsıl olacak çocuk veled-i zinadır, ne o babasına, ne de babası ona varis olabilir.”[1]   Oysa evlilik dışı yaşanan bir ilişki sebebiyle doğan çocuğun bir…
Devamı

Allah’tan Bağışlanma Dileyen Herkesin Günahı Affedilir Mi?

Yine başka bir rivayet de şu şekildedir:   “Allah Teâlâ (buyurdu ki): Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden af umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların gökleri dolduracak kadar olsa sen Benden bağışlanmanı dilersen, günahlarını affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla…
Devamı

Peygamberimiz Abdest Alırken Uzuvlarını Kaç Kere Yıkamıştır?

Bilindiği gibi Kur’an’da namaz kılmak için abdest alınması söylenir ve abdestin nasıl alınacağı açık bir şekilde tarif edilir:   “Ey inananlar, namaza duracağınız zaman yıkayın: yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi; mesh edin (sıvazlayın): başlarınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı…” (Maide Suresi 6).   Görüldüğü gibi namaz kılmak için alınması gereken abdest açık bir biçimde bu kadar…
Devamı

Tarikatlar

Kuran’ın anlattığı din ile uydurulan dini ayırt ederken mutlaka değinilmesi gereken bir diğer önemli konu da tarikatlardır. Yüzlerce tarikat olmasına ve bunların, Kuran’ın anlattığı İslam’dan sapışları farklı noktalarda olmasına rağmen çalışmamızın hedeflenen boyutunu dikkate alarak sadece şeyhlerin aşırı yüceltilmesi ve tartışılmaz kabul edilmesi gibi, birçoğunda ortak ve temel olan noktalara değinmekle yetineceğiz.   TEKKELERİN DEJENERASYONU…
Devamı