Kategori: Neden İslam ?

Kur’an’da Kadın ve Erkek

Kur’an ayetlerinin erkek ve kadın ile ilgili söyledikleri, hadislerde iddia edilenleri net bir şekilde çürütmektedir:   “Ey insanlar! Biz sizi bir erkek, bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır.” (Hucurat Suresi 13).   “Onlar sizin giysileriniz, siz de onların giysilerisiniz.”…
Devamı

Din Hurafeleri Yok Etmezse Hurafeler Dini Yok Eder

Özellikle birçok gencin dinden uzak olmasının ve hatta Allah’a ve dine inanmamasının sebebi dinin kendisi değil, uydurma hadislerden hareketle dini yanlış anlayan ve anlatan mensupları. Bu yüzden dinin insan için olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğunun farkına varamadıkları için pek çok kişi yaşadığı hayata dair hep bir arayış içinde, bir şekilde tatmin olma hevesinde. Uydurulan hadislerin…
Devamı

Allah İle Arana Kimseyi Sokma

Kimi tarikat ve cemaat yapılanmalarındaki insanların önemli bir kısmı, kendince kutsadıkları ve “Allah dostu” kabul ettikleri kişileri Allah ile aralarına sokuyorlar. Hatta Yahudi ve Hıristiyanların din adamlarını rab edinmeleri gibi bir anlamda rab ediniyorlar onları. Oysa İslam dininde yalnız Allah’a kul olunur, tövbe yalnız Allah’a yapılır, gerçek dua birilerinin üzerinden değil doğrudan Allah’a edilendir. Şayet…
Devamı

Kıyamet Saati Gelmez Diyenler

İnkarcılar “O saat bize gelmez” dediler. De ki: “Hayır, duyu organlarıyla algılanamayanları bilen Rabbime andolsun ki, o mutlaka size gelecektir…” 34 Sebe Suresi – 3   Eğer kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan bir rahmet tattırsak der ki: “Bu benimdir! O saatin geleceğini de sanmıyorum. Rabbim’e döndürülsem bile, muhakkak O’nun katında benim için daha güzel…
Devamı

Çekirgeler Gibi

Hepsi de alçalmış bakışlarla mezarlarından çıkarlar. Tıpkı yayılan çekirgeler gibi.  54 Kamer Suresi – 7 Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize kitabımızın buraya kadar olan bölümlerinde Büyük Patlama ile Evren’in oluşumundan kıyametin gerçekleşip Dünya’nın ve Evren’in son bulmasına kadar olan süreci anlatan Kuran ayetlerinin mucizevi açıklamalarını ve bize düşündürdüklerini aktarmaya çalıştık. Kitabımızın ilk kısmının bu son bölümünde…
Devamı

Romalıların Galibiyeti ve Mekke’nin Fethi

2 – Romalılar yenilgiye uğradılar. 3 – Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinin ardından yeneceklerdir. 4 – Üç ile dokuz yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün inananlar sevineceklerdir. 30 Rum Suresi – 2/4   Kuran ayetlerinin indiği dönemde, Romalılar (Rumlar) Hıristiyan, Persler (İranlılar) ise ortak koşan (ateşe-tapan) topluluklardı. Romalılar’la…
Devamı

İncil’den İşaretler

Ey Kutsal Kitab’ın bağlıları! Kitabın gizlediğiniz birçok bölümünü size açıklayan ve birçoğunu açıklamadan geçiveren elçimiz size geldi! Gerçekten size Allah’tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi.  5 Maide Suresi – 15   Kuran-ı Kerim, Hıristiyanların İncil’de açıklanan birçok bilgiyi örtbas ettiğini söylemektedir. Bu bilgilerden bir kısmı, Peygamberimiz’in ileride geleceğine işaret eden İncil açıklamalarıdır. Kitabımızın…
Devamı

Tevrat’tan-Eski Ahit’ten İşaretler

Kendilerine kitap verdiklerimiz, O’nu, çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü bilmelerine rağmen gerçeği gizlerler. 2 Bakara Suresi 146   Kitabımızın bu bölümünde Eski Ahit’te Peygamberimize, Peygamberimiz’in çıktığı bölgeye ve getirdiği mesaja işaret ettiği kanaatinde olduğumuz bölümleri inceleyeceğiz. Eski Ahit, Hz. Musa ve Harun’a verilen Tevrat’la beraber, Hz. Davud’a verilen Zebur’u ve diğer…
Devamı

Doğrusal, İlerlemeci Tarih Anlayışının Yanlışlığı

Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünü dolaşmıyorlar mı? Öncekiler bunlardan daha çoktu, daha güçlüydüler ve yeryüzündeki eserler bakımından daha üstündüler. Ama kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir şey sağlamadı.   40 – Mumin Suresi – 82   Kuran’ın bazı ayetleri, geçmişte yaşayan bazı toplumların, Peygamber’in içinde yaşadığı toplumdan daha üstün bir medeniyete sahip olduklarını ortaya koymaktadır.…
Devamı

Yaratılışımızla Birlikte Bizle Var Olan Deliller

Onlara delillerimizi hem ufuklarda hem kendi benliklerinde göstereceğiz. Ta ki onun gerçek olduğu kendilerine apaçık belli olsun. Rabbin’in her şeye tanık olması yetmez mi? 41 – Fussilet Suresi – 53   Ayette “benlik” diye çevirdiğimiz kelimenin Arapçası “nefs”tir. Türkçe’de bu kelimenin ifade ettiği anlama karşılık “can, ruh” gibi kelimeleri de kullanmaktayız. Kuran’da bu kelime birçok…
Devamı