Kategori: Kuran’daki Din

Kadının Şahitliği

Kadının Şahitliği ve Geleneksel Tahtifat   İslam’ın daha önce zikredilen emirlerinin tatbik edilmemesi, misalen şura ile karar verme(şura, 38), zanna tabi olmama(yunus, 36) vs. gibi prensiplerin terk edilmesi ve zaman ile birlikte ilmin alimler sınıfının tekelinde tüm halk olması icap ederken bir meslek haline geldiği karanlık yüzyılda bilmemek normal hale getirilmesi bazı gerçeklerin üzerine perde…
Devamı

Kur’an sadece Araplar için midir?

Sorunun Detayı: Cevap: Bir çok ateist Kuran’ın sadece Araplar için olduğunu iddia etmektedir. Genelde bu iddialar bir takım ayetlerin çarpıtmasına dayanıyor. Şimdi size bu iddiaların asılsız olduğunu gösterelim. Allah İbrahim suresinin 1. ayetinde Kuran’ın tüm insanlık için olduğunu açık bir şekilde vurguluyor: ”Bu kitap Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, üstün kudret sahibi ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna…
Devamı

Biz Seni Onların Üzerine Bekçi Göndermedik

Bazıları kendi işlediği günahlara bakmadan ahlak bekçiliği yapmayı çok sever. Başkalarının yaşantısına, giyim kuşamına, eylemlerine karışayım ister. Fakat şöyle bir durum var: Eğer sen ahlak bekçisi olursan, senin ahlak bekçin kim olacak? Sen ahlak bekçiliği yapacak kıvama hangi ara geldin de milletin hayatına, kılık kıyafetine, misafirine, dışarıda dolaşmasına karışabiliyorsun? Normal zamanda içki içene, Ramazan’da da…
Devamı

Peygamberler ve Aynı Din: Tüm Peygamberler İslam’ı Tebliğ Ettiler

Kuran’a göre tüm peygamberler insanları Allah’a teslim olmaya davet etmişler, Hristiyanlık, Yahudilik gibi farklı farklı dinler yaymaya çalışmamışlardır. Fakat zulmedenler, sonradan, dinlerini yozlaştırmış ve kendilerine başka başka isimler takmış, Allah’ın fırkalara ayrılmayın öğütlerine rağmen parçalanmışlardır. Kuran’a göre, Müslümanlardan olduğu gibi Yahudi ve Hristiyan topluluğundan da Allah’a gerçekten teslim olmuş insanlar da vardır ve bu insanlar…
Devamı

Cehennemden Cennete Geçiş Var mı? Eninde Sonunda Herkes Cennetlik mi Olacak? Cennet Cehennem Sonsuz mu?

Müslümanım diyenlerin inandığı bir başka yalan da, ‘Cehennemde biraz yanıp çıkarım’ hurafesi. İnsanlar üç beş gün cehennemde takılıp, Cem Yılmaz’ın anlattığı gibi biraz bronzlaşıp cennete gideceklerini düşünüyorlar. Ahireti böyle aldatıcı bir şekilde düşünmek onlara iyi geliyor olsa gerek. Cehennemde az biraz yanar çıkarım kafasındaki arkadaşlar şunu unutmamalıdır ki, cehenneme gidenler “kötü” oldukları için gidiyorlar. Hapis…
Devamı

Yahudiler ve Hristiyanlar Cehenneme mi Gidecek? Yahudileri ve Hristiyanları Dost Edinmeyin Ayetinden Ne Anlamalıyız?

Önce Kuran’dan konuyla ilgili ayetleri verelim:   Allah katında din İslam’dır/Allah’a teslim olmaktır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki azgınlık/haset yüzünden ihtilafa düştüler… Kim Allah’ın ayetlerine nankörlük ederse, Allah hesabı çabucak görecektir. Ali İmran Suresi, 19 Kim İslam’dan/Allah’a teslim olmaktan gayrı bir din ararsa artık o, ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, âhirette…
Devamı

Allah Duaları Kabul Etme Sözü Vermez / Sadece Dünya İçin Dua Edene Ahirette Nasip Vermez

Hocaların her söylediğini, hadislerden her duyduğunu din zanneden halkın kandırıldığı pek önemli konulardan biri de duadır. Kuran’a bakarsak Allah’ın duaları kabul etme sözü vermediğini görürüz. Allah dualara cevap verdiğini söyler, ancak bu cevap olumlu ya da olumsuz mudur biz bilemeyiz. Allah istediklerimizi yapar mı, yaparsa ne zaman yapar, ya da acaba yapmaması bizim için daha…
Devamı

Allah Kullara Eziyet Edici ve Kötü Değildir

Kuran’a bakarsak Allah’tan gelen her musibetin bir sebebi olduğunu görürüz. Allah kuluna durduk yerde kaza, bela, hastalık, sıkıntı, keder vermemektedir. Allah, kötü olmadığını, kullarına zulmetmediğini, kulların kendi kendilerine zulmettiklerini söylemektedir: Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ama insanlar kendilerine zulmediyorlar. Yunus 44  Kim hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa…
Devamı

Benim Kalbim Temiz Yanılgısı

Bu da inançlı inançsız herkeslerden bolca duyduğumuz bir cümledir. Özellikle inançlı insanlar ‘Benim zaten kalbim temiz’ der ve birçok Allah yolunda çalışıp çabalayan insandan daha müsterih bir şekilde yaşamlarına devam ederler. ‘Namaz kılmıyorum ama kalbim temiz’, ‘Zekat vermiyorum ama kalbim temiz’, ‘Oruç tutmuyorum ama kalbim temiz’ Bu insanlar bence kendilerine karşı bile samimi değiller. Aslında…
Devamı

Kısasa Kısası Beğenmeyenler

Kendilerini dayanaksız bir şekilde tüm inananlardan daha erdemli ilan eden dinsizler, kısasa kısasın yanlış olduğunu düşünüyorlar. Onlara göre suç işleyen affedilmeli, eğitilmeli, doğrular gösterilmeliymiş. Oysa Allah’ın bizzat kendisi de zaten kısasa kısas hakkımız olduğunu söylemekte fakat affetmenin ve sabretmenin daha hayırlı olduğunu söylemektedir: O Kitap’ta onlar üzerine şöyle yazmıştık: Cana can, göze göz, buruna burun,…
Devamı