Kategori: Kuran’daki Din

Allah Ete Kemiğe Bürünerek Başkasının Suretinde Görünür Mü?

Tasavvuf kültüründeki kimi anlatımlarda, Kur’an’ın net bir şekilde ortaya koymuş olduğu tevhit inancını sarsacak şekilde iddiaların ortaya konulduğu görülmektedir. Bu rivayetlerden hareketle Allah’ın bazı kullarına tecelli ettiği ve ete kemiğe bürünüp falanca diye göründüğüne ve o kişinin Allah’ın aynası olduğuna inanılır. Oysa ayetler uyarır: “Ama kalkarlar, kullarından birini O’ndan bir parçaymış gibi telakki ederler: Şu…
Devamı

Direkt Allah’a Bağlanmak İsteyen, Şeytana Mı Bağlanır?

Tarikat yapısının devamı için Allah’ın ayetlerine muhalefet edercesine iddialarda bulunuyor ve “evliyayı” devreden çıkararak, “müçtehitleri” devreden çıkararak direkt Allah’a bağlanmak isteyen birinin, direkt şeytana bağlanacağını iddia ediyorlar. Oysa Kur’an bize Allah’a sımsıkı bağlanmamızı söylüyor: “Allah uğrunda O’na yaraşır bir gayretle didinin. O, sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim’in milletini esas alın.…
Devamı

O Gün Herkes Kendi Derdine Düşer

“Efendi” edinilen kişiler, kıyamet koptuğunda ve hesap günü kimseyi kurtaramayacak. O gün “efendi” edinilen kişi de dâhil herkes kendi derdine düşer ve kendini kurtarmak için herkesi fidye olarak vermek ister. Kendisine bağlananları hesap günü kurtaracağı iddia edilen kişilerin Allah’tan bir güvencesi mi var? Siyasilerden, sanat camiasından ve medyatik kişiler içinden aklını bir kenara bırakarak bu…
Devamı

Allah İle Arana Kimseyi Sokma

Kimi tarikat ve cemaat yapılanmalarındaki insanların önemli bir kısmı, kendince kutsadıkları ve “Allah dostu” kabul ettikleri kişileri Allah ile aralarına sokuyorlar. Hatta Yahudi ve Hıristiyanların din adamlarını rab edinmeleri gibi bir anlamda rab ediniyorlar onları. Oysa İslam dininde yalnız Allah’a kul olunur, tövbe yalnız Allah’a yapılır, gerçek dua birilerinin üzerinden değil doğrudan Allah’a edilendir. Şayet…
Devamı

Peygamberimiz Postacı Mı?

Kur’an ayetleri, önceden kafada oluşturulmuş dini bilgiler olmadan dikkatli bir şekilde ve bütünsel olarak okunduğunda, din adına gerekli olan her şeyin Kur’an’da olduğunu ve gerektiği kadarıyla apaçık bir şekilde ifade edildiğini görmek mümkündür. Aynı şekilde ayetler incelendiğinde, peygamberimizin de Allah’ın vahyine göre hareket ettiği yani dini anlamda vahye uygun olmayan bir söz söylemediği ve vahiy…
Devamı

Mehdi Gelecek Mi?

Mehdi inancı da Kur’an’da yer almayan ve rivayet kültürü ile gelmiş bir kabuldür. Mehdi hidayete ermiş yani doğru yola yönelmiş kişidir. Dolayısıyla kelime anlamıyla inanmış her kul aynı zamanda mehdidir. Mehdi ve Mesih rivayetleri İsrailiyat ve Mesihiyat kültüründen dinimize girmiş inançlardır. Her ikisinin de Kur’ani bir temeli bulunmadığı gibi aksine Kur’an ayetleri ile çelişen inançlardır.…
Devamı

Hz. İsa Tekrar Yeryüzüne İnecek Mi?

Kur’an’da yer almamasına rağmen uydurma yollar ile peygamberimize atfedilerek aktarılan pek çok “kıyamet hadisesi” ve kehaneti bulunmaktadır. Üstelik bunların önemli bir kısmı sahih/güvenilir kabul edilen hadis kitaplarında yer alır. Müslümanlar dini konularda peygamberimize uymak istiyorlarsa bir konu ile ilgili hüküm çıkartırken Kur’an’a uymalıdırlar. Çünkü peygamberimiz Kur’an’ı tebliğ etmek ve  Kur’an’a göre yaşamakla emrolunmuştur. Kur’an, peygamberimizin…
Devamı

Peygamberimiz Saatin (Kıyametin) Ne Zaman Kopacağını Bilebilir Mi?

Kıyamet alametleri ile ilgili rivayet ve uydurmalar saymakla bitmeyecek türdendir. Bazı kaynaklar, Allah’ın bu konu ile ilgili apaçık ayetlerine rağmen uydurma rivayetlerden hareketle kıyamet saatine ilişkin çeşitli tarihler verir ve yaşanacak olaylarla ilgili Kur’an’da hiç yer almayan iddialarda bulunur. Hatta Buhari ve Müslim gibi güvenilir kabul edilen hadis kaynaklarında Enes b. Malik’ten gelen şu şekilde…
Devamı

Peygamberimiz Gaybı Bilir Mi?

Bilindiği gibi gayb, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanını ifade etmektedir. İnsanlar genelde bilinmeyen ve duyu yoluyla bilgi edinilemeyen şeylere karşı ilgi duymuşlardır. Kur’an’da gaybı yalnızca Allah’ın bildiği çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Güvenilir kabul edilen hadis kitaplarında ise bu konuda da birbiri ile çelişen ifadeler vardır. Kimi hadisler ayetler ile…
Devamı

Peygamberimize Verilen Mucize Nedir?

Öncelikle ifade etmek gerekir ki Kur’an’da ‘mucize’ kelimesi geçmez. Mucize olarak bilinen hadise ve beklentiler için ‘ayet’ kelimesi kullanılır. Kaynaklara baktığımızda peygamberimize birçok mucizenin isnat edildiğini görmek mümkündür. Hatta öyle anlatımlar vardır ki Allah tarafından daha önceki peygamberlere verilen mucizeler bu anlatımların yanında yaya kalır. Kur’an ayetleri açık bir şekilde peygamberimize, daha önceki kimi peygamberlere…
Devamı