Kategori: Kuran’daki Din

İslam Dünyaya Hakim Olacak mı?

Bazıları dört gözle Mehdi’nin, Deccal’ın, İsa’nın hortlayacağı ve sonunda İslam’ın dünyaya hakim olacağı günü beklemekteler. Bunu da çarpıttıkları birkaç ayetin arkasına saklanarak yapmaktalar. Hatta bazıları daha da ileri giderek Türk-İslam birliğinden bile söz etmektedir. En çok sakınanın en üstün olduğunu söyleyen Kuran’a dayanarak, en üstün insanların Müslüman Türkler olduğunda karar kılmışlar! Bir Türk’ten daha Müslüman…
Devamı

Dinini Değiştireni Öldürelim mi?

İslam hakkında bir diğer önemli uydurma da dinini değiştirenin öldürülmesi gerektiğidir. Böyle uydurmalar dinsizlerin ellerinde İslam aleyhinde koz olarak kullanılırlar. Eğer ki biz Kuran’a sarılır ve dinimizi uydurmalardan temizlersek, hem din düşmanlarını delilsiz bırakmış olur, hem de Allah’a en güzel şekilde hizmet etmiş oluruz. Hadis, “Dinini değiştireni öldürün.”  derken; (Hadis: Nesei 7-8/14; Buhari 12/1883) Kur’an, “Dinde zorlama…
Devamı

Dine Sokulan İlavelerin, Hadislerin Uydurulma Sebepleri

1) DİNİ BOZMAK, DEJENERE ETMEK İÇİN UYDURMALAR Din düşmanları, dinimizi yaşanmaz bir şekle sokmak, saçma göstermek ve yıpratmak için birçok hadis uydurmuşlardır. Daha sonra kendileri ve kendilerinden sonra gelen birçok dinsiz de dini yıkma uğraşlarında bu hadisleri kullanmışlardır. İslam’a olan inançsızlıklarını, kin ve nefretlerini içlerinde gizleyerek, samimi dindar görüntüsünde halkın arasına karışan birçok münafık, her…
Devamı

Dini Uydurmacılıkta Emeviler – Abbasiler ve Diğer Tarihi Sebepler

Ne yazık ki bugün “İslam” diye ortaya konulan din, özellikle Emevi döneminden başlayarak, daha sonra Abbasiler döneminde sonuca ulaşan uydurma hareketinin ürettikleriyle karışmış bir yapı arz etmektedir. Bu “İslam”, temellerini sırf Kuran’dan alan, yani din adına Kuran’ı yeterli gören bir “İslam” anlayışı değildir. Bu “İslam”, Emevilerin ve Abbasilerin reforma uğrattığı “İslam”dır. Bizim Uydurulan Din ve…
Devamı

Hadis – Mantık Çelişkileri

Bundan önceki metinlerde verdiğimiz örnekler, Kuran’ın korunmuş, tutarlı, tamamlanmış, çelişkisiz ve dinin tek kaynağı olma vasıflarına sahip olduğunu; buna karşın hadislerin tutarsız, çelişkili olduklarını ve sadece zan olan hadislerin dine kaynak olamayacaklarını, üstelik Kuran yeterli ve detaylı olduğu için buna gerek de olmadığını ortaya koymaktadır. Bundan sonraki bölümlerde vereceğimiz örneklerle bu tezimizi daha da kuvvetlendireceğiz.…
Devamı

Hadis – Kuran Çelişkileri

Bu metinde hadislerin dinin kaynağı kabul edilmesinin vahim sonuçlarından birini; uydurulan hadislerin, dinin temel ve tek kaynağı olan Kuran ile nasıl çeliştiklerini örneklendireceğiz. Yani yapılan yanlışlığın sonuçlarını görüp, dinin tek kaynağı olan Kuran’a dönmenin önemini kavrayacağız. Kuran ile çelişen hadisleri göstermek için en ünlü hadis kitaplarının hadislerini seçtik; daha zayıf hadis kitaplarını sizin tahmininize bırakıyoruz. “En…
Devamı

Kuranda Biz İfadesinin Kullanılmasının Sebebi

Bazı Kuran ayetlerinde neden biz ifadesinin kullanıldığı tam olarak anlaşılamadığından bu konu bir takım soruları beraberinde getirmektedir.  Arapça’nın bu konudaki dil özelliği bilinmediği için bu ifade tarzını anlayamayanların ve nedenini soranların olması gayet doğaldır. Kuran’da Allah kendisi için birinci çoğul şahıs olarak “Biz” ifadesini de, birinci tekil şahıs olarak “Ben” ifadesini de kullanır. Bu Arapça’nın…
Devamı

İnsan Neyden ve Nasıl Yaratılmıştır?

İnsanın yaratılışı hakkında bir çok ayet vardır. Bu ayetlerde Allah, insanın farklı şeylerden yaratıldığını ifade etmektedir. Bazılarında insanın topraktan bazılarında kuru balçıktan bazılarında sudan bazılarında ise alaktan yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu farklı ifadelerin olması, bir çelişki gibi gösterilmeye çalışılsa da, burada bir çelişki yoktur. Bu farklı anlatımların hepsi gerçeği ifade etmektedir.   İnsanın yaratılışı farklı…
Devamı

Kuran’da Olumsuz İnsan Tipleri

Din, insanların iyi ve kötü ölçülerini belirleyen, insana dünya hayatının ötesindeki bir hayatı özümseten önemli bir gerçekliktir. Dinin kaynağı olan kutsal metinler ise içerdiği emir ve yasaklarla kişiyi inancının bilincinde olduğu ilk andan itibaren etkiler ve onun karakterini, değer ve düşünce dünyasını şekillendirir. Kur’an-ı Kerim, insanın Allah’a iman etmesini vurgulamasının yanında onun hayra, barışa, doğruya…
Devamı

Kur’an’da Kadın Hakları

Kur’an’da kadın haklarının göz ardı edilip edilmediği hususu sık sık tartışma konusu olmaktadır. Aslına bakılırsa İslam’da kadın haklarına dair yanlış algılar Kur’an’daki açık ifadelerin arkaplana atılmasına dayanmaktadır. Kur’an’da kadın haklarının göz ardı edilmesi bir yana kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığı bile düşünülebilir. Evvela herkesin İslam’da kadının yeri hakkındaki önyargılarını bir kenara bırakması zaruridir. Aksi takdirde yapacağımız izahatın…
Devamı