Kategori: Elçiye İtaat Ne Demektir?

Peygamberimiz Postacı Mı?

Kur’an ayetleri, önceden kafada oluşturulmuş dini bilgiler olmadan dikkatli bir şekilde ve bütünsel olarak okunduğunda, din adına gerekli olan her şeyin Kur’an’da olduğunu ve gerektiği kadarıyla apaçık bir şekilde ifade edildiğini görmek mümkündür. Aynı şekilde ayetler incelendiğinde, peygamberimizin de Allah’ın vahyine göre hareket ettiği yani dini anlamda vahye uygun olmayan bir söz söylemediği ve vahiy…
Devamı

Peygamberimizin Sünneti Nedir?

Belki de dini konularda en yanlış anlaşılan şeylerin başında peygamberimizin sünneti gelmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi Kur’an ve sünnet birbirinden ayrı iki hüküm kaynağı değildir. Kur’an boyunca ‘sünnet’ teriminin sadece Allah’a isnatla kullanıldığı yani tek bir yerde bile peygamberimize isnat edilmediği görülmektedir. Peki, o halde sünnet nasıl anlaşılmalıdır? Gerçekte insanların zannettiği gibi Kur’an’dan…
Devamı

Kur’an’a Uyan, Peygamberine De Uymuş Olur

Din adına sadece Kur’an’a uymak aynı zamanda peygamberimize de uymak demektir. Peygamberimiz din adına sadece Kur’an’a uymuş ve onunla amel etmiştir. Peygamberimiz Kur’an dışında herhangi bir şeyi dinselleştirmediği gibi böyle bir yetkisi de yoktur. “Peygamberimiz Kur’an dışında bir şeye uymayacağına göre o halde peygamberimizin davranışlarını taklit etmek Kur’an’a uymaktır” söylemi doğru değildir. Çünkü Kur’an’da hiç…
Devamı

Peygamberimize Sahip Çıkan Kim?

Bir Müslüman’ın Allah’a ve ayetlerine iman ettiğini söylemesine rağmen peygamberine iman etmediğini ya da onu yok saydığını söylemesi mümkün değildir. Ancak geleneklerini dinselleştirmeye çalışanların istediği şey, Allah’ın indirdiği ve resulünün doğrudan tebliğ ettiği din ile yetinmeyerek dini, işlerine geldiği gibi şekillendirmek. Sorsanız “Biz peygamberimize sahip çıkıyoruz” derler. Oysa farkında olmadan peygamberimize en büyük ihaneti ederler.…
Devamı

Resule İtaat Ne Demektir?

İnsanlar Kur’an’ı gerektiği gibi okumadıkları ya da bu gerçek işlerine gelmediği için, Allah’ın elçisine yüklediği görevden de haberdar değiller. Ayetler, elçilerin görev tanımlamalarını net bir şekilde ortaya koyar: “Allah’a itaat edin, elçiye itaat edin, sakının. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin: Bizim elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.” (Maide Suresi 92). “Elçiye düşen, tebliğden başka bir…
Devamı

Elçiye İtaat Ne Demektir?

Kuran’da anlatılan İslam’a karşı delil getirme çabasında olan mezhepçi İslamcılar “Allah’a ve resulüne itaat edin” şeklindeki ayetleri gösterip, “Kuran’da, Allah’a ve resulüne uymamız söyleniyor, Kuran’a uymak Allah’a uymaktır, hadislere uymak Peygamber’e uymaktır” demektedirler. Adeta dinimizin iki tane kurucusu varmış gibi, Peygamberimiz’i Allah’ın gönderdiği dinin bir ileticisi (resul) olarak görmek yerine dindeki hükümleri oluşturan biri olarak…
Devamı