Kategori: Kuran’daki Din

Aslında Herkes Din Görüşünde Akılcılığa Başvuruyor

Aslında herkes din görüşünde akılcılığa başvuruyor. Birçok müslüman bireysel bir din anlayışını sakıncalı buluyor ve buna cevaben din adına konuşabilmek için şu şu ilimlere vakıf olmalısın veya şu şu hocaya/alime//tefsire başvurmalısın diyorlar. Kendi dini görüşlerini de belli bir hocadan, alimden veya tefsirden öğrenmektedirler. Fakat bu kişiler o hocaların, alimlerin veya tefsirlerin doğruluğunu ölçecek ilme vakıf…
Devamı

Bu Nasıl Müslümanlık? Bu Nasıl Teslimiyet?

En başta kendimize sonra da etrafımızdaki insanlara bakarsak herkes ne kadar iyi değil mi? ‘Ben kötüyüm’ diyen biri var mı? Sorulursa hepimizin kalbi temiz. Hâlbuki Allah’ın ayetlerine göredir insanın iyiliği. Allah’ın sözlerine uygun olmadıkça kim, kime ve neye göre ben iyiyim diyebilir ki? İnsanlar: ‘Bu kadar kötü varken ben yine iyiyim’ der. Kur’an ise uyarır:…
Devamı

Kur’an’ın İçinde Nesh (Hükmü İptal) Edilmiş Ayetler Olduğu İddiası

Bir rivayette şu an elimizdeki Kur’an nüshasında mevcut bulunan Nisa Suresi 15 ve 16. ayetlerin, Nur suresinin 2. ayeti ile nesh edildiği, yani değiştirilerek hükmünün iptal edildiği iddia edilmiştir. Dolayısıyla rivayetin iddiasına göre Kur’an’da ayet olarak bulunan ancak hükmü ortadan kalkmış ayetler yer almaktadır:   “Allahu Teâla Kur’an-ı Kerim’inde: “Kadınlarınızdan fuhşu irtikâp edenlere karşı içinizden…
Devamı

Kur’an’da Kadın ve Erkek

Kur’an ayetlerinin erkek ve kadın ile ilgili söyledikleri, hadislerde iddia edilenleri net bir şekilde çürütmektedir:   “Ey insanlar! Biz sizi bir erkek, bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır.” (Hucurat Suresi 13).   “Onlar sizin giysileriniz, siz de onların giysilerisiniz.”…
Devamı

Anlaşılan Dilde İbadet

Uydurulan Din ve Kuran’daki Din Kitabımızın buraya kadarki bölümlerinde, gerçek dinin ortaya çıkması için dinin kaynağının ne olduğunun belirlenmesi gerektiğini ortaya koyduk. Bu noktadan hareketle dinin kaynağının sırf Kuran olduğunu bizzat Kuran’ın kendisine başvurarak gösterdik. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için bu yöntemin bir reform hareketi değil, dine yapılan ilaveleri temizleme ve Kuran’ın buyruğunu yerine getirme…
Devamı

BUNLAR KURAN’DA VAR = DİN’DE VAR

Bundan bir önceki bölümde dine ilavelerin 200 örneğini gördük. Onlar dinde olmayanlardı. Peki dinde neler var? Kitabımızın bu bölümünde dinde olanlara 200 örnek vereceğiz. Kuran’da ne varsa din odur. Din eşittir Kuran. Vereceğimiz 200 örnekle Kuran’dan nelerin anlaşıldığını göstermeye çalışacağız. Size tavsiyemiz iyi bir Kuran çevirisinden dinde neler olduğunu, Kuran okuyarak öğrenmeye çalışmanızdır. Bunu yaparken…
Devamı

BUNLAR KURAN’DA YOK = DİNDE YOK

DİNE YAPILAN İLAVELER   Kitabımızın buraya kadar olan kısmında dine yapılan birçok ilaveyi nedenleri, nasılları gibi ayrıntılarıyla işledik. Uydurulan Din ve Kuran’daki Din kitabımızın bu bölümünde ise “Dine yapılan ilaveler nelerdir?” sorusuna karşılık olarak 200 tane örnek ilaveyi açıklamasız olarak veriyoruz. Bu ilavelerin bir kısmını detaylı bir biçimde daha önce gördük. Bu listedeki örnek 200…
Devamı

Kuran’da İnanç Konuları, Namaz, Oruç, Hac ve Zekat

  Uydurulan Din ve Kuran’daki Din kitabımızın bu bölümünde önce Kuran’daki inançla ilgili konuları inceleyeceğiz. Aslında İslam açısından Allah’a ve ahirete inanç en temel konulardır. Fakat din adına uydurulanlar, bunlardan daha çok uygulama alanında kendini gösterdiği için bu önemli konuyu kısaca geçeceğiz. Bu konudan sonra ise belki de en çok tartışma konusu olmuş olan namaz…
Devamı

Kelle Sayısına Bakılarak Gerçek Bulunabilir mi?

 Çoğunluğa Uymak                    Peygamberimiz’in döneminde elleri ile kendi putlarını yapanların nasıl olup da bu putlara taptığına hayret ederiz. Üstelik Peygamberimiz’in putlara tapmanın saçmalığını ve tek Allah’a ibadet edilmesi gibi mantıklı bir savı ortaya koymasına rağmen, nasıl olup da reddedildiğini, üstelik el yapımı putlar uğruna öldürülmek istendiğini hatırlayınca…
Devamı

Kuran ile Mezheplerin Orta Yolu Olmaz

Dinin tek sahibi Allah’tır. Allah’tan bize gelen, Allah’ın vahyi olan, dinimizin tek kaynağı ise Kuran’dır. Mezheplerin savunduğu dini yapıda ise; Allah ve Peygamber ve Peygamber’i görenler (sahabeler) ve mezhep imamlarının kararları ve sonraki mezhep imamlarının fetvaları ve görüşleri, hep beraber dini oluştururlar. (Önceden vurguladığımız gibi Peygamber’den kasıt, Peygamber adına uydurulmuş hadislerdir. Yoksa Peygamber kendisi haşa…
Devamı