Kategori: Kuranda Hata İddialarına Cevap

Nisa Suresinin 78. ve 79. Ayetleri Çelişiyor mu?

Ateistlerin İddiası:   ‘‘Kendilerine bir iyilik dokunsa ‘Bu Allah’tan’ derler; başlarına bir kötülük gelince de ‘Bu senden’ derler. ‘Hepsi Allah’tandır’ de!” (Nisa 78) ”Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.” (Nisa 79)   Burada da açık açık 78. ayet yok sayılmakta. Ayette vurgulanmak istenen…
Devamı

Gök mü Yer Mi Önce Yaratıldı?

Naziat ve Fussilet surelerinde geçen ifadelerden yola çıkarak iki farklı yerde yerin ve göğün yaratılışıyla ilgili farklı bir sıralamanın olduğu iddia edilmektedir. Bu farklılığın bir çelişki olduğu söylense de gerçek iddia edildiği gibi değildir. Aslında yerler ve göklerin yaratılmasında bir sıralama yoktur. İkisi de aynı anda yaratılmıştır. Enbiya suresindeki bir ayette şöyle bildirilmektedir: O inkâr edenler…
Devamı

Kur’anda Tarih Hatası Var İddiası / Harun’un Kardeşi Meryem

İddia: “Muhammed” Kuran’da İsanın annesi meryem ve Harunun kız kardeşi meryemi karıştırıyor. Halbuki harun ve isanın arasında yüzlerce yıl var. Yani Kuran’da büyük bir tarih hatası var. cevap: Kast edilen ayet meryem suresinin 28. ayetidir. O ayette şöyle yazıyor: “Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.” Karıştırma filan…
Devamı

Kuranda Biz İfadesinin Kullanılmasının Sebebi

Bazı Kuran ayetlerinde neden biz ifadesinin kullanıldığı tam olarak anlaşılamadığından bu konu bir takım soruları beraberinde getirmektedir.  Arapça’nın bu konudaki dil özelliği bilinmediği için bu ifade tarzını anlayamayanların ve nedenini soranların olması gayet doğaldır. Kuran’da Allah kendisi için birinci çoğul şahıs olarak “Biz” ifadesini de, birinci tekil şahıs olarak “Ben” ifadesini de kullanır. Bu Arapça’nın…
Devamı

İnsan Neyden ve Nasıl Yaratılmıştır?

İnsanın yaratılışı hakkında bir çok ayet vardır. Bu ayetlerde Allah, insanın farklı şeylerden yaratıldığını ifade etmektedir. Bazılarında insanın topraktan bazılarında kuru balçıktan bazılarında sudan bazılarında ise alaktan yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu farklı ifadelerin olması, bir çelişki gibi gösterilmeye çalışılsa da, burada bir çelişki yoktur. Bu farklı anlatımların hepsi gerçeği ifade etmektedir.   İnsanın yaratılışı farklı…
Devamı

Kuran’a Göre Düşünen Organ Kalp Midir?

Sorunun Detayı: Bir takım ayetlerde sanki düşünen organ kalpmiş gibi anlaşılıyor. Bunun açıklaması nedir ? Ateistlerin İddiası: Eskiden insanlar organların işlevlerini iyi bilmiyorlardı. Çoğu insan beynin yerine kalbin düşündüğünü sanıyordu. Kuran’da birçok ayette kalbe düşünme fonksiyonu atfedildiğinden ”muhammed”in de yanıldığını anlıyoruz. Birçok ayette açıkça görülebileceği üzere düşünmek, akıl etmek, anlamak gibi eylemler alenen kalbe atfedilmiştir.…
Devamı

Kuran’a Göre Evren 6 Günde mi Yaratılmıştır?

Sorunun Detayı: Kaf suresinin 33. ayetinde şöyle yazıyor: ”Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık” (diyanet meali). Bu ayete göre şimdi evren gerçektende 6 günde mi yaratılmıştır ? Peki bu doğruysa bu ayet bilimle çelişmiyor mu ? Ateistlerin iddiası: Kur’an’da evrenin 6 günde yaratıldığı yazmaktadır. Halbuki bilim bize bunun çok daha uzun bir…
Devamı

Kuran’daki Bazı Ayetlerde Gaf mı Var?

Sorunun Detayı: Şu ayetlerde: hud 2, Şura 10, Tevbe 30, Zariyat 51 ve En’an 114’te konuşan kim? ”Muhammed” mi yoksa Allah mı? Ateistlerin iddiası: Açık şekilde görülmektedir ki bu ayetlerde konuşan ”Muhammed’dir”. Bir gaf yaparak ayeti kendi dilinde yazdırmıştır. Bu gafı farkeden ama örtmeye çalışan kimi mealciler (Kuran’ı Türkçe’ye çeviren yazarlar), ayetin orjinalinde bulunmayan ”de…
Devamı