Kategori: Kuran Yeter mi?

Aslında Herkes Din Görüşünde Akılcılığa Başvuruyor

Aslında herkes din görüşünde akılcılığa başvuruyor. Birçok müslüman bireysel bir din anlayışını sakıncalı buluyor ve buna cevaben din adına konuşabilmek için şu şu ilimlere vakıf olmalısın veya şu şu hocaya/alime//tefsire başvurmalısın diyorlar. Kendi dini görüşlerini de belli bir hocadan, alimden veya tefsirden öğrenmektedirler. Fakat bu kişiler o hocaların, alimlerin veya tefsirlerin doğruluğunu ölçecek ilme vakıf…
Devamı

Kur’an Ayetleri İle Çelişen Hadislere Örnekler

Kur’an Ayetleri İle Çelişen Hadislere Örnekler Kur’an ayetleri ile çelişen hadisler, saymakla bitmeyecek türdendir. Esasen burada verilen örnekler dışında Kur’an’da yer almamasına rağmen peygamberimiz tarafından haram kılındığı ya da yasaklandığı söylenen herhangi bir şey ile ilgili tüm rivayetler Kur’an ile çelişmektedirler. Bu konuda birçok rivayet vardır. Şüphesiz bunları tek tek saymak, çalışmanın sınırları açısından mümkün…
Devamı

Hadisler Arasındaki Çelişkilere Örnekler

Hadisler Arasındaki Çelişkilere Örnekler Hadisler arasında son derece açık olan birçok çelişki görmek mümkündür. Bazen aynı kaynak içinde bazen de güvenilir kabul edilen söz konusu kaynaklar arasında birbiri ile çelişen ve diğerinin tam aksini iddia eden rivayetler bulunur. Sadece hadislerin kendi aralarındaki çelişkiler bile tek başına kalın bir kitap içeriği oluşturacak boyuttadır. Bu yüzden bu…
Devamı

Kuran’da Din Adamlarının Yeri

Yanlış İddia 13   Din adamları (imamlar, mollalar ve benzerleri) dinin muhafızlarıdır. Kutsal mesajın yorumlanmasında  onları  yegâne  otorite  olarak  görmeli  ve  alçakgönüllü  bir  tavırla   bize verdikleri bilgileri almalıyız. Din adamlarının doğruladığı hiçbir şeye karşı gelmemeliyiz çünkü onlar Allah’ın elçilerinin soylarından gelmektedirler.   Düzeltme 13   Dünyadaki inançların hemen hepsi din adamlarını dinin muhafızları olarak görürken Kuran…
Devamı

”Bu Din Akıl Dini Değil, Nakil Dinidir” Eleştirisi

Yanlış İddia 12   Din ile ilgili konularda “akıl”a yer yoktur. Kutsal mesajı ya da atalarımızın yorumlarını akıl ile anlama teşebbüsünde bulunmamalıyız. Bize düşen onların bizi yönlendirdikleri şeye mütevazı bir şekilde boyun eğmektir. Aklın, Kuran ile ilgili konuları anlamakta kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasağa uyarak, atalarımızın bize dinen doğru olarak sunduklarını takip etmeli ve aklımızı devreye…
Devamı

Kitap ve Hikmet Ne Demektir?

Yanlış İddia 11   Kuran, bazı ayetlerinde elçinin, Kitap’ın ve “hikmet”in (yani bilgeliğin) bilgisini vermekle görevli olduğunu belirtir. Kitap ile Kuran kastedilirken, hikmet ile Kuran dışında, okunmayan, peygambere verilmiş ve gelenek kitaplarında bulunan gizli bir vahiy kastedilir.   Düzeltme 11   Daha önce de belirttiğimiz gibi, Kuran bir kavram verdiği zaman onu havada bırakmaz, açıklar.…
Devamı

Kuran’ı Anlamak İçin ”Esbab-ı Nuzül”ü (Ayetin İniş Sebebini) Bilmemiz Gerekir mi?

Yanlış İddia 10                Kuran’ı anlamak için “esbab-ı nüzul”u (ayetin iniş sebebini) bilmeliyiz. Çünkü bir ayetin neden ve nasıl bir tarihsel arka plan ile vahiy edildiği konusunda bilgilenmeden Kuran’ı anlayamayız.   Düzeltme 10   Kuran, uyarıları ve emirleri sadece belli bir zaman ve mekâna hitap eden bir kitap değildir.…
Devamı

”Vahy-i metluv” (Kuran’da yer alan) ve ”Vahy-i gayri metluv” (Kuran’da yer almayan vahiy) Meselesi

Yanlış İddia 9   Vahiy iki türlüdür. Birincisi “vahy-i metluv” yani Kuran’da yer alan ve inananlara okunan vahiydir. İkinci tip vahiy ise “vahy-i gayri metluv”dur ki bu tip vahiy Kuran’da yer almaz. Bu ikinci tip vahyi, gelenek ve hadis kitaplarında bulabiliriz.   Düzeltme 9   Daha önce gösterdiğimiz kanıtlar ortaya koymuştur ki Allah’ın Hz. Muhammed’e…
Devamı

Haşr Suresi 7-8. Ayetler ve Nisa Suresi 65. Ayetin incelenmesi

Yanlış İddia 8   Haşr Suresi’nde şöyle buyurulmaktadır: “Elçi size ne verdiyse onu alın, sizi neden alıkoyduysa ondan da sakının.” O halde geleneklerin ve hadis külliyatının bize  öğreti olarak verdiklerini kabul etmeli, bizden yasakladıklarından kaçınmalıyız. Ayrıca Nisa Suresi 65. ayette belirtildiği gibi insanlar Allah’ın elçisini aralarındaki anlaşmazlıklarda hakem kabul etmedikçe ve onun kararlarına içten bir şekilde…
Devamı

Kuran’da Din İçin Gerekli Olan Her Şey Yazar mı?

Yanlış İddia 7   Kuran rehberlik için gereken her şeyi içermez. Dinle ilgili konularda kaynak olarak yeterli değildir.   Düzeltme 7   Şimdi ayetlere bakarak Allah’ın, Kuran’ı kullarına rehberlik için yeterli bir kaynak olarak yaratıp yaratmadığını inceleyelim.     KURAN KUTSAL REHBER OLARAK GEREKEN HER ŞEYİ İÇERİR     “Sana bu Kitap’ı indirdik ki her…
Devamı