Kategori: Kuran ve Bilim

Çekirgeler Gibi

Hepsi de alçalmış bakışlarla mezarlarından çıkarlar. Tıpkı yayılan çekirgeler gibi.  54 Kamer Suresi – 7 Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize kitabımızın buraya kadar olan bölümlerinde Büyük Patlama ile Evren’in oluşumundan kıyametin gerçekleşip Dünya’nın ve Evren’in son bulmasına kadar olan süreci anlatan Kuran ayetlerinin mucizevi açıklamalarını ve bize düşündürdüklerini aktarmaya çalıştık. Kitabımızın ilk kısmının bu son bölümünde…
Devamı

Yıldızların ve Güneşin Ölümü

Yıldızlar söndürüldüğü zaman 77 Mürselat Suresi – 8   Kuran’ın indiği dönemde insanlar yaygın olarak yıldızların ışığının sonsuza dek sürecek bir özelliğe sahip olduğunu sanıyorlardı. Bu yüzden yıldızların iç yapısının ve yıldızların enerjilerinin tükeneceğinin bilinmediği bir dönemde, Kuran’ın, yıldızların varlıklarının son bulacağını söylemesi mucizevi niteliktedir. Yıldızlar ışığın kaynağı olduğu için ayette yıldızların söndürülmesinden bahsedilmesi de…
Devamı

Mısır Bulgularındaki ve Firavunun Cesedindeki Deliller

Musa dedi ki: “Ey Firavun! Gerçekten de ben Alemlerin Efendisinden bir elçiyim” 7 Araf Suresi – 104   Dediler ki: “Melikin (hükümdarın) su tasını kaybettik…” 12 Yusuf Suresi   Mısır üzerinde yapılan araştırmalar, Firavunlar hakkında öğrenilenler, çözümlenen hiyeroglif yazıları; Kuran’ın, Hz. Musa’nın kıssalarında Mısır ve Firavun hakkındaki anlatımlarını desteklemekte, Kuran’ın anlatımlarındaki inceliğini ve tarihsel verilerle…
Devamı

Arkeolojiye Dayanan Mucizeler ve Sebe Toplumu

Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler ? 12 Yusuf Suresi – 109   Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize kitabımızda en çok doğa bilimleri alanında gözlemlenen Kuran mucizelerine yer verdik. Bundan önce bahsettiğimiz Kuran’ın, indiği dönemde herhangi bir felsefi birikim bulunmamasına rağmen felsefe alanında incelenen konular hakkındaki işaretler, kitabın genelinden ayrı değerlendirilmelidir.…
Devamı

Doğrusal, İlerlemeci Tarih Anlayışının Yanlışlığı

Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünü dolaşmıyorlar mı? Öncekiler bunlardan daha çoktu, daha güçlüydüler ve yeryüzündeki eserler bakımından daha üstündüler. Ama kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir şey sağlamadı.   40 – Mumin Suresi – 82   Kuran’ın bazı ayetleri, geçmişte yaşayan bazı toplumların, Peygamber’in içinde yaşadığı toplumdan daha üstün bir medeniyete sahip olduklarını ortaya koymaktadır.…
Devamı

Yaratılışımızla Birlikte Bizle Var Olan Deliller

Onlara delillerimizi hem ufuklarda hem kendi benliklerinde göstereceğiz. Ta ki onun gerçek olduğu kendilerine apaçık belli olsun. Rabbin’in her şeye tanık olması yetmez mi? 41 – Fussilet Suresi – 53   Ayette “benlik” diye çevirdiğimiz kelimenin Arapçası “nefs”tir. Türkçe’de bu kelimenin ifade ettiği anlama karşılık “can, ruh” gibi kelimeleri de kullanmaktayız. Kuran’da bu kelime birçok…
Devamı

Öncesi ve Sonrası ile Büyük Patlama Kuramı

KOZMOLOJİ TARİHİNE KISA BİR GİRİŞ: Evrenin zamanda başlangıcı var mı? Evren hep var mıydı? Evrenin sınırları var mı? Evren bir gün yok olacak mı? Bu ve benzeri sorular insanlık tarihinin en önemli ve en çok ilgi çekmiş soruları olmakla beraber kozmolojinin de temel ilgi alanıdır. Kozmoloji, evrenin yapısını, tarihini, evrimini ve kaderini incelemeye çalışan bir…
Devamı

Dil ve İnsan

30 – Hani Rabbin meleklere: “Ben yeryüzüne bir halife yerleştireceğim” demişti. Onlar da: “Orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birisini mi yerleştireceksin? Halbuki biz seni överek yüceltiyor ve kutsuyoruz” dediler. O da “Bilmediğinizi Ben b1 – ilirim” dedi.  31 – Ve Adem’e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere sunup: “Eğer doğru sözlülerseniz, haydi şunların isimlerini bana…
Devamı

Üç Karanlıkta Yaratılış

…Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlıkta bir yaratılışdan diğer yaratılışa geçirerek yaratmaktadır… 39 Zümer Suresi – 6   Anne karnındaki cenin çok hassas bir varlıktır. Cenin eğer özel bir korunmaya sahip olmasaydı; sıcak, soğuk, ısı değişimleri, darbeler, annenin ani hareketleri cenine ya büyük bir zarar verecek, ya da cenini öldüreceklerdi. Annenin karnındaki 3 bölge cenini tüm…
Devamı

Kemiklerin Oluşumu ve Etle Kaplanmaları

…Sonra o damlacığı asılıp tutunan bir şeye dönüştürdük. Sonra asılıp tutunan şeyi, bir çiğnemlik et parçası haline getirdik. Sonra bir çiğnemlik et parçasını, kemik olarak yarattık. Sonra kemiğe et giydirdik. 23 Muminun Suresi – 14   … Kemiklere de bir bak. Nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra da onlara et giydiriyoruz…  2 Bakara Suresi…
Devamı