Kategori: Hadislerin Dindeki Yeri

Allah’tan Bağışlanma Dileyen Herkesin Günahı Affedilir Mi?

Yine başka bir rivayet de şu şekildedir:   “Allah Teâlâ (buyurdu ki): Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden af umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların gökleri dolduracak kadar olsa sen Benden bağışlanmanı dilersen, günahlarını affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla…
Devamı

Peygamberimiz Abdest Alırken Uzuvlarını Kaç Kere Yıkamıştır?

Bilindiği gibi Kur’an’da namaz kılmak için abdest alınması söylenir ve abdestin nasıl alınacağı açık bir şekilde tarif edilir:   “Ey inananlar, namaza duracağınız zaman yıkayın: yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi; mesh edin (sıvazlayın): başlarınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı…” (Maide Suresi 6).   Görüldüğü gibi namaz kılmak için alınması gereken abdest açık bir biçimde bu kadar…
Devamı

Cehenneme Gidecek İnsanların Oranı Belli Midir?

Yine Buhari’de geçen iki rivayetin birinde kıyamet günü ilk çağırılacak kişinin Hz. Âdem olacağı ve kendisine zürriyetinden cehennemlik olacakları çıkarıp ateşe göndermesinin emredileceği, ne kadarını çıkarması gerektiğini sorduğunda ise Allah’ın:   “Her yüz kişiden doksan dokuzunu çıkar.” diyeceği iddia edilir.[1]   Diğer rivayette ise:   Allah’ın Hz. Âdem’e “Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzunu…
Devamı

Anne Yanında Kalmak, Allah Yolunda Mücadeleden Daha Mı Önemlidir?

Başka bir rivayette peygamberimizin savaşa katılmak üzere kendisine gelen birine annesi olup olmadığını sorduğu ve annesi varsa onun yanında kalmasını, zira cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu söylediği iddia edilmiştir. Sanki savaşa katılanların annesi olmayan kişilerden seçildiği ve annenin yanında kalmanın, gerektiğinde Allah yolunda canı ve malı ile savaşıp mücadele etmekten daha değerli gösterildiği görülmektedir:  …
Devamı

Arkasında Saklanan Yahudileri İhbar Eden Taşlar

Hadis rivayetlerinde ahir zamanda Müslümanlar ile Yahudilerin birbirleri ile savaşacakları ve savaş esnasında Yahudilerin taşların arkasına saklanacakları, dile gelen taşların “Arkamda bir Yahudi var, onu öldür” diyecekleri iddia edilmiştir. İlgili rivayet şu şekildedir:   “Resulullah buyurdular ki: Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş dahi: ‘Ey Müslüman, işte Yahudi, arkamda (saklandı), gel, öldür onu!’…
Devamı

Kur’an’ın İçinde Nesh (Hükmü İptal) Edilmiş Ayetler Olduğu İddiası

Bir rivayette şu an elimizdeki Kur’an nüshasında mevcut bulunan Nisa Suresi 15 ve 16. ayetlerin, Nur suresinin 2. ayeti ile nesh edildiği, yani değiştirilerek hükmünün iptal edildiği iddia edilmiştir. Dolayısıyla rivayetin iddiasına göre Kur’an’da ayet olarak bulunan ancak hükmü ortadan kalkmış ayetler yer almaktadır:   “Allahu Teâla Kur’an-ı Kerim’inde: “Kadınlarınızdan fuhşu irtikâp edenlere karşı içinizden…
Devamı

Hadislere Göre Elimizdeki Kur’an Eksiktir

Yine söz konusu güvenilir kabul edilen hadislerde, bazı kelimelerin, bazı ayet ve surelerin Kur’an’a eksik ya da fazla yazıldığı ya da Kur’an’dan çıktığı ancak hükmünün devam ettiği iddia edilmiştir. Örneğin Leyl suresinin üçüncü ayetini, İbn Masud’un ‘ve’z-zekeri ve’l-unsâ’ şeklinde okuduğunu yani ‘ve mâ halaka/yaratana’ ifadesini okumadığını ve bunu bizzat peygamberimizden bu şekilde öğrendiğini söyleyerek şöyle…
Devamı

Bazı Meşhur Kitaplarda Kadınlara Yönelik İfadeler

Kadınlarla ilgili uydurulan şeyler saymakla bitmez. Sahih kabul edilen hadis kitapları, kadınlara iftira ve aşağılamalarla doludur. Hadislerin toplanma döneminde, cahiliye döneminden, eski kültürlerden, birçok uydurma ile özünden saptırılmış olan Yahudilik ve Hıristiyanlıktan gelen kadına bakış açısının dinselleştirilerek “hadis” başlığıyla dinimize sokulduğu görülmektedir. Kur’an’a iman eder gibi hadislere iman edenlerin, örnek verilen söz konusu bu hadisleri…
Devamı

Kadınların Sünnet Edilmesi

Yine kadınların sünnet edilmesi ile ilgili de bir rivayet uydurmaktan geri kalınmamıştır. Ebu Davud rivayetine göre peygamberimizin şu şekilde söylediği iddia edilmiştir:   “Sünnet (hıtan), erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir.”[1]   Yine Ebu Davud’da geçen diğer bir rivayet şu şekildedir: “Bir kadın Medine’de kızları sünnet ederdi. Resulullah kadını çağırarak kendisine:   ‘Derin kesme. Zira derin…
Devamı

Erkeğe Karısını Neden Dövdüğünün Sorulamaması

Daha önce dikkat çekildiği gibi bir rivayette peygamberimizin erkeğe karısını neden dövdüğünün sorulamayacağını söylediği iddia edilmiştir.   “Resulullah buyurdular ki: Erkeğe, hanımını ne sebeple dövdüğü sorulmaz.”[1]   Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan peygamberimizin bu şekilde bir söz söylemesi mümkün değildir. Aynı şekilde kadın ve erkek arasındaki ilişki ve hakların Allah’ın ayetleri çerçevesinde adil bir şekilde…
Devamı