Kategori: Kuran Ayetleri ile Çelişen Hadislere Örnekler

Kur’an Ayetleri İle Çelişen Hadislere Örnekler

Kur’an Ayetleri İle Çelişen Hadislere Örnekler Kur’an ayetleri ile çelişen hadisler, saymakla bitmeyecek türdendir. Esasen burada verilen örnekler dışında Kur’an’da yer almamasına rağmen peygamberimiz tarafından haram kılındığı ya da yasaklandığı söylenen herhangi bir şey ile ilgili tüm rivayetler Kur’an ile çelişmektedirler. Bu konuda birçok rivayet vardır. Şüphesiz bunları tek tek saymak, çalışmanın sınırları açısından mümkün…
Devamı

Peygamberlerin Cesetlerinin Çürümesinin Yeryüzüne Haram Kılınması

Birçok hadis rivayetinde, Allah’ın yeryüzünde yaratmış olduğu kanunlarının hiçe sayılarak çeşitli iddialarda bulunulduğu görülmektedir. Bu türden iddialardan biri de peygamberlerin cesetlerinin çürümediği yani toprak tarafından yenmediği iddiasıdır. Oysa Kur’an ayetlerinden açıkça görüldüğü üzere peygamberler de bizler gibi insandırlar. Dolayısıyla bizim tabi olduğumuz doğa kanunlarına onlar da tabidirler. Bu iddialara göre Allah yeryüzüne, peygamberlerin cesetlerini yemeyi…
Devamı

Peygamberimiz Gemiye Binmeyi Yasaklamış Olabilir Mi?

Bir hadis rivayetinde peygamberimizin hac, umre ya da cihat amaçları dışında gemiye binmeyin dediği iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: Hac veya umre veya Allah yolunda cihat maksatları dışında gemiye binme. Zira denizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır.”[1]   Buna rağmen başka bir rivayette gemiye binme o denli abartılmıştır ki gemi tutması sebebiyle…
Devamı

Cuma Namazı İçin Gusül Abdesti Almak Gerekli Midir?

Bilindiği gibi Kur’an’a göre gusül yani boy abdesti olarak bilinen abdestin alınması, eşler arası cinsel ilişki sonrasında gerekli olan bir durumdur:   “…Eğer cünüpseniz (cinsel ilişkiye girmişseniz) yıkanın (gusledin)…” (Maide Suresi 6).   Buna rağmen hadis rivayetlerinde Cuma namazı için gusül abdesti alınmasının gerekli olduğu iddia edilmiştir:   “Resulullah şöyle buyurdu: Biriniz cuma namazına gideceği…
Devamı

Hadislere Göre Altın, Kadınlara Da Haramdır

Görüldüğü gibi bazı hadislerde altın ve ipek kullanımının ümmetin kadınlarına helal, erkeklerine ise haram olduğu söylenmiş, bazılarında ise cinsiyet ayrımı yapılmaksızın haram denmiştir. Bununla birlikte aynı kaynaklarda altının kadınlara da haram olduğuna dair hadis rivayetleri vardır. Söz konusu hadislerde kadınlara süs eşyalarının gümüşten olmasının söylendiği ve altınla süslenip onu gösteren kadınların mutlaka onunla azaba maruz…
Devamı

Altın ve İpek Haram Mıdır?

Hadislerde ipek gibi bazı kumaşların ve eşyaların Kur’an’dan hiçbir dayanağı olmamasına rağmen haram kılındıkları görülmektedir. Bununla birlikte örneğin ipeğin herkese mi yoksa sadece erkeklere mi haram kılındığını tespit etmek de mümkün değildir. Çünkü bazı hadis kitapları erkek ve kadın arasında ayrım yapmadan rivayette bulunurken, diğer kaynaklarda kadınlara helal erkeklere haram olduğu söylenmektedir. Örneğin Buhari ve…
Devamı

Peygamberimizin Kur’an Dışında Dini Hükümler Bildirdiği Bir Kaynağı Var Mıydı?

Bir hadis rivayetinde peygamberimizin şöyle söylediği iddia edilir:   “Bana Kur’an ve bir o kadarı daha verildi. Yakında karnı tok, koltuğuna yaslanmış birisi, ‘Size Kur’an yeter; onda neyi helal bulursanız onu helal kabul ediniz. Onda neyi haram bulursanız, onu da haram biliniz’ diyecek. Şunu iyi bilin ki, Allah’ın Resulü’nün haram kıldığı da Allah’ın haram kıldığı…
Devamı

Dinde Baskı ve Zorlama Var Mıdır?

Hadislerde dinini değiştirenin kanının helal olduğu, öldürülmesi gerektiği söylenir.[1] Yine örneğin bir hadis rivayeti:   “Resulullah buyurdular ki: Yedi yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin, on yaşına geldi mi kılmadığı takdirde dövün.”[2]   şeklindedir. Ancak Kur’an:   “Dinde baskı, zorlama yoktur…” (Bakara Suresi 256)   der ve öte taraftan yine peygamberimize:   “Sen onların üstüne…
Devamı

İçinde Resim ve Köpek Olan Eve Melekler Girmez Mi?

Hadis rivayetlerinde içinde resim ve köpek olan eve meleklerin girmeyeceği gibi garip iddialarda bulunulmuştur. Konu ile ilgili bir rivayet şu şekildedir:   “Resulullah buyurdular ki: Melekler, içerisinde köpek ve timsaller bulunan eve girmezler.”[1]   Başka bir rivayet ise cünüp olan ifadesi eklenerek şu şekilde gelmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: İçerisinde resim, cünüp ve köpek bulunan…
Devamı

Şeytan ve Şeytane Olan Hayvanlar Var Mıdır?

Hadislerde peygamberimizin devenin şeytan,[1] siyah köpeğin şeytan,[2] güvercinin şeytane[3] olduğunu söylediği iddia edilmiştir. Oysa örneğin deve Kur’an’da Allah’ın bir ayeti (mucizesi) olarak sunulur:   “…İşte şu, Allah’ın devesi. Sizin için bir ayet (mucize). Rahat bırakın onu, Allah’ın toprağında otlasın…” (A’raf Suresi 73).   “Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?” (Gaşiye Suresi 17).   Yine hadislerde…
Devamı