Kategori: Bu Hadis Rivayetlerine Nasıl Güvenebilirsiniz?

Allah’ın Dünya Semasına İnmesi ve Peygamberimize Salat Okunmadan Edilen Duaların Allah’a Ulaşmaması

Rivayetlerde Allah’ın dua edenlere icabet etmek üzere her gece gecenin son üçte biri girince dünya semasına indiği iddia edilmiştir.[1] Yine peygamberimizin“Dua sema ile arz arasında durur. Bana salat okunmadıkça, Allah’a yükselmez.”[2] “Birisi bana selam verdiği zaman ona karşılık vermem için Allah ruhumu bana iade eder.”[3] “Hiçbir peygamber, cennetteki makamını görmeden kabzolunmaz. Bundan sonra hayatı devam ettirilir…
Devamı

Allah’ın Kıskanç Olması ve Övgüden Hoşlanması

Bazı hadis rivayetlerinde Allah ile ilgili yakışıksız söz ve iddialarda bulunulduğunu görmek mümkündür. Bunlardan biri de Allah’ın kıskanç (gayur) olduğunun iddia edildiği rivayetlerdir. Bilindiği gibi kıskançlık olumsuz anlam taşıyan bir ifadedir. Aynı ifade başka hadislerde insanların birbirlerini kıskanmaları için de kullanılmıştır. Her ne kadar bu türden hadisleri yorumlayanlar bu ifade Allah için kullanıldığında razı olmadığı…
Devamı

Allah’ın Elinin Serinliğinin Peygamberimiz Tarafından Hissedildiği İddiası

Yine hadis rivayetlerinde peygamberimizin:   “Bu gece Rabbim bana en güzel bir surette geldi ve: “Ey Muhammed” dedi. “Buyur Rabbim, emrindeyim!” dedim. “Mele-i A’la’da bulunanların nelerde yarıştıklarını biliyor musun?” dedi. “Hayır!” dedim. Bunun üzerine elini omuzlarımın arasına koydu. Hatta onun serinliğini göğüslerimde hissettim.”[1]   dediği iddia edilmiştir. Bu türden iddiaların ne kadar temelsiz oldukları birçok…
Devamı

Allah’ın Zaman Olduğu ve Ahirette Baldırını Açacağı İddiası

Bir rivayette zamana sövülmemesi çünkü Allah’ın zaman olduğu iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: Allah Teâlâ Hazretleri şöyle dedi: ‘Âdemoğlu, zamana söverek beni üzüyor. Hâlbuki ben zamanım…”[1]   Yine bir başka rivayet de benzer şekilde gelmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: ‘…Vay şu zamanın mahrumiyet hüsranına!’ diye kahırlı söz söylemeyin. Zira Allah’ın kendisi zamandır.”[2]   Genelde…
Devamı

Kur’an Okurken Ağlayamıyorsak Yapılacaklar ve Kur’an’ın Tamamını Okumadan Okumuş Gibi Sevap Almanın Kısa Yolları

Söz konusu kitaplarda Kur’an surelerinin okunması ile ilgili de akıl almaz rivayetler yer almaktadır. Buna göre:   İhlas suresini okuyan kimsenin Kur’an’ın üçte birini,[1] Zilzal suresini okuyan kimsenin Kur’an’ın yarısını, Kâfirun suresini okuyan kimsenin ise Kur’an’ın dörtte birini okumuş sayılacağı ifade edilir.[2] Yasin suresini okuyan kişinin ise Kur’an’ın tamamını on defa okumuş gibi sevap alacağı…
Devamı

Peygamberlerin Cesetlerinin Çürümesinin Yeryüzüne Haram Kılınması

Birçok hadis rivayetinde, Allah’ın yeryüzünde yaratmış olduğu kanunlarının hiçe sayılarak çeşitli iddialarda bulunulduğu görülmektedir. Bu türden iddialardan biri de peygamberlerin cesetlerinin çürümediği yani toprak tarafından yenmediği iddiasıdır. Oysa Kur’an ayetlerinden açıkça görüldüğü üzere peygamberler de bizler gibi insandırlar. Dolayısıyla bizim tabi olduğumuz doğa kanunlarına onlar da tabidirler. Bu iddialara göre Allah yeryüzüne, peygamberlerin cesetlerini yemeyi…
Devamı

Zina Yapan Sahabelerin Kendilerini Israrla Öldürtmek İstemeleri

Bir rivayette Maiz İbnu Malik isimli bir sahabenin zina yaptığı ve peygamberimize gelerek kendisine recm cezasının yani taşlanarak öldürülmenin uygulanması noktasında ısrar ettiği iddia edilmiştir. Yine aynı rivayette bir kadının da aynı şekilde gelerek ısrarla recmedilmek istediği iddia edilmiştir:   “Resulullah’a, Maiz İbnu Malik el-Eslemi gelerek: ‘Ey Allah’ın Resulü, ben nefsime zulmettim, zina rezilliğini işledim,…
Devamı

Evlilik Niyetinde Olunan Kadınlara Röntgencilik Yapılması

Hadis rivayetlerindeki cinsel içerikli sapkın iddialardan biri de evlenmeye niyet edilen kadınların evliliğe sevk eden yerlerine önceden bakılması şeklindeki rivayettir. Hatta bir rivayete göre bir sahabe bu niyette olduğu bir kadının onu evliliğe teşvik eden yerlerini gizli gizli röntgenlemiştir:   “(Câbir b. Abdillah): ‘Resûlullah: ‘Biriniz bir kadına dünürlük yaptığı zaman kendisini o kadınla evlenmeye sevk…
Devamı

Misafir Etmek İstemeyen İnsanlardan Zorla Mallarının Alınması

Birçok hadis rivayetinde peygamberimizin ağzından çıkması mümkün olmayacak türden sözlerin ona isnat edildiğini görmek mümkündür. Bunlardan biri de kendilerini misafir etmek istemeyen kimselerin misafire sunulacak kadarki ikramlarının onlardan zorla alınabileceğini söylediği iddia edilen rivayettir:   “Resulullah’a dedim ki: ‘Siz, bizi (sefere) gönderiyorsunuz. Bir yere vardığımız zaman, ahalisi ihtiyaçlarımızı görmezlerse ne yapmalıyız?’ (Resulullah bize) şu cevabı…
Devamı

Savaşta Gece Baskınlarında Kadın ve Çocukların Öldürülmesi

Bir rivayette “Gece müşriklere yapılan baskınlarda kadın ve çocuklar da ölüyor, bunun hükmü nedir?” şeklindeki soruya peygamberimizin “Onlar da onlardan (müşrik olanlardan)dır” diye cevap verdiği iddia edilmiştir.[1]   Peygamberimizin böyle bir şeye razı olmayacağı bellidir. Bu duruma karşı çıktığına, çocuk ve kadınların öldürülmemesini söylediğine dair bazı rivayetleri de görmek mümkündür.[2]   Yine bir rivayette peygamberimizin,…
Devamı