Kategori: Bu Hadis Rivayetlerine Nasıl Güvenebilirsiniz?

Bir Şey Yiyip İçmenin Yasaklandığı Kaplar

Hadis rivayetlerinde peygamberimizin altın ve gümüş kap ve tabak içerisinde yemek yemeyi ve su içmeyi yasakladığı, altın ve gümüş kaptan bir şey içenin karnına cehennem ateşi doldurduğunu söylediği iddia edilmiştir.[1]   Allah’ın yasaklamadığı bir şeyi peygamberimizin yasaklanamayacağı açıktır. Buna rağmen bu türden rivayetleri uyduranlar Allah’ın haram etmediği şeyleri haram kılarak Allah’ın sınırlarının dışına çıkmışlardır.  …
Devamı

Deve Eti ve Ateşte Pişen Şeyler Yedikten Sonra Abdest Alınması

Sadece namaz kılmak için alınması gerekli olan abdest ile ilgili de garip bazı rivayetler uydurulmuştur. Bunlardan birine göre deve eti yiyenin abdest alması gerektiği ama koyun eti yiyenin abdest almasına gerek olmadığı iddia edilmiştir.[1] Yine başka bir rivayette ateşte pişen şeyler yiyince abdest alınması gerektiği söylenmiştir.[2] Başka bir rivayette ise peygamberimizin, Kur’an’a uygun bir şekilde…
Devamı

Sol El İle Yemenin Yasak Edilmesi

Yine sol elle yiyip içmek yasaklanmış çünkü şeytanın sol eliyle yiyip içtiği iddia edilmiştir.[1] Hatta bir başka rivayette peygamberimizin sol eli ile yememesi için uyardığı kişinin yemeğe devam etmesi sebebiyle o kişiye beddua ettiği ve kişinin sol elini kaldıramaz hale geldiği iddia edilmiştir:   “Resulullah’ın yanında bir adam sol eliyle yemek yemişti. ‘Sağınla ye!’ ferman…
Devamı

İsrailoğullarının Meshe Uğramış Bir Boyu: Kertenkele

Fare rivayetine benzer bir rivayet de kertenkele ile ilgili gelmiştir. Rivayete göre peygamberimiz, kertenkele yiyip yiyemeyeceğini soran bir adama kertenkelenin Allah’ın lanetlemiş olduğu İsrailoğullarından bir boyun yeryüzünde yürüyen hayvanlar haline çevrilmesi sonucu dönüşüme uğramış hali olabileceğini söylemiştir:   “…Resulullah adama seslenip yanına çağırdı ve: ‘Ey bedevi! Allah, Beni İsrail’den bir boya lanet etti veya gazap…
Devamı

İsrailoğullarının Kaybolan Bir Ümmeti: Fare

Hadislerde farenin İsrailoğullarının kaybolan bir ümmeti olduğunun iddia edildiği görülmektedir:   “İsrailoğullarından bir ümmet kayboldu, hayvan suretine çevrildi. Bilinmez ki o topluluk ne fenalık işlemiştir. Fareyi bunlardan sanıyorum. Çünkü o deve sütü konunca içmez, koyun sütünü içer.”[1]   Rivayetin bir formu da şu şekildedir:   “Resulullah fareye fuveysika der ve şunu ilave ederdi: Ben bunu…
Devamı

Yalnız Yolculuk Yapanın Şeytan Olması

Yine benzer şekilde hadis rivayetlerinde birçok garip haram ve yasaklar uydurulduğunu görmek mümkündür. Bir rivayette peygamberimizin şöyle söylediği iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: Bir atlı bir şeytandır, iki atlı iki şeytandır, üç atlı bir gruptur.”[1]   Görüldüğü gibi yalnız yolculuk yapılmaması, tek başına seyahat edenin bir şeytan, iki kişi seyahat edenin iki şeytan, üç…
Devamı

Zina Sonucu Doğan Çocuk Babasına Varis Olamaz Mı?

Bununla birlikte bir rivayette evlilik dışı yaşanan ilişki sonucu dünyaya gelen çocuğun, babasına varis olamayacağı iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: Hür veya cariye bir kadınla kim zina yaparsa bundan hâsıl olacak çocuk veled-i zinadır, ne o babasına, ne de babası ona varis olabilir.”[1]   Oysa evlilik dışı yaşanan bir ilişki sebebiyle doğan çocuğun bir…
Devamı

Allah’tan Bağışlanma Dileyen Herkesin Günahı Affedilir Mi?

Yine başka bir rivayet de şu şekildedir:   “Allah Teâlâ (buyurdu ki): Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden af umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların gökleri dolduracak kadar olsa sen Benden bağışlanmanı dilersen, günahlarını affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla…
Devamı

Peygamberimiz Abdest Alırken Uzuvlarını Kaç Kere Yıkamıştır?

Bilindiği gibi Kur’an’da namaz kılmak için abdest alınması söylenir ve abdestin nasıl alınacağı açık bir şekilde tarif edilir:   “Ey inananlar, namaza duracağınız zaman yıkayın: yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi; mesh edin (sıvazlayın): başlarınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı…” (Maide Suresi 6).   Görüldüğü gibi namaz kılmak için alınması gereken abdest açık bir biçimde bu kadar…
Devamı

Cehenneme Gidecek İnsanların Oranı Belli Midir?

Yine Buhari’de geçen iki rivayetin birinde kıyamet günü ilk çağırılacak kişinin Hz. Âdem olacağı ve kendisine zürriyetinden cehennemlik olacakları çıkarıp ateşe göndermesinin emredileceği, ne kadarını çıkarması gerektiğini sorduğunda ise Allah’ın:   “Her yüz kişiden doksan dokuzunu çıkar.” diyeceği iddia edilir.[1]   Diğer rivayette ise:   Allah’ın Hz. Âdem’e “Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzunu…
Devamı