Kategori: Din ve Bilim

Atom ve Atomun Parçacıkları

Ne göklerde, ne yerde zerre ağırlığınca bir şey O’ndan (Allah’tan) gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü de, daha büyüğü de, istisnasız olarak hepsi muhakkak apaçık bir kitaptadır. 34 Sebe Suresi – 3   “Zerre” bir maddenin çok küçük parçacığının adıdır. Bu ayetle maddenin küçücük parçacıklarındaki bilginin önemine dikkat çekilmiştir. Çıplak gözle masaya, halıya, duvara, taşa bakan…
Devamı

Yokluktan Yaratıldık

O (Allah) Evren’i ve yeryüzünü yoktan yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse yalnızca “Ol” der, o da  oluverir. 2 Bakara Suresi – 117 Ayette geçen “ibda” kelimesi bir şeyin, herhangi bir şeyden değil, yoktan var edildiği anlamına gelir. Ayrıca bu kelime, bir şeyin bir örneğe göre değil de, eşi ve benzeri olmadan yaratılması anlamına…
Devamı

Sürekli Genişleyen Bir Evrende Yaşıyoruz

  Ve Evren’i (Göğü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz.   51 – Zariyat Suresi 47   Ayette “Evren, gök” diye çevirdiğimiz kelime Arapça “sema” kelimesidir. Bu kelime aynı Türkçe’deki “gök” kelimesi gibi hem Evren’i, hem Dünya’nın tavanını ifade eder. Yeryüzünün üstünün tümü “sema” diye adlandırılır. Evren sonsuz mudur? Yoksa Evren sınırlarla çevrili durağan-sonlu bir…
Devamı

İnsan Neyden ve Nasıl Yaratılmıştır?

İnsanın yaratılışı hakkında bir çok ayet vardır. Bu ayetlerde Allah, insanın farklı şeylerden yaratıldığını ifade etmektedir. Bazılarında insanın topraktan bazılarında kuru balçıktan bazılarında sudan bazılarında ise alaktan yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu farklı ifadelerin olması, bir çelişki gibi gösterilmeye çalışılsa da, burada bir çelişki yoktur. Bu farklı anlatımların hepsi gerçeği ifade etmektedir.   İnsanın yaratılışı farklı…
Devamı

Bilincin Materyalist Açıklaması Ne Kadar Başarılıdır?

Eğer natüralist-materyalist felsefenin kabul ettiği metodolojinin uygulanması ile karşımıza çıkan tabloda, zihnin bütün gizemleri açıklanabilseydi, herhalde çok az kimsenin insan zihninin bir tek maddi cevherden oluştuğuna dair kuşkusu kalacaktı. İnsan zihninin materyalist-natüralist paradigma içerisinde açıklanamayan en önemli özelliği bilinçtir. Zihni materyalist anlayış ile açıklamaya çalışan  düşünürlerin önde gelen isimlerden biri olan Francis Crick bile “Bilinç…
Devamı

Bilim ve Din Arasında Çatışma Var Mıdır?

Teizmin bilimle çatışma halinde olduğu inancı  çok yaygındır. Ancak bu inanç çok yersizdir. Zira Newton’un da tüm hayatı boyunca savunduğu gibi, samimi bir dindar için Tanrı’nın eseri olan doğa ile,  Tanrı kökenli olduğuna inandığı inanç arasında bir  çelişki olmamalıdır.  Hatta Newton’un da açık bir biçimde ifade ettiği gibi doğa, Tanrı’nın ikinci kitabıdır ve bilinçli bir…
Devamı

Kuran’a Göre Evren 6 Günde mi Yaratılmıştır?

Sorunun Detayı: Kaf suresinin 33. ayetinde şöyle yazıyor: ”Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık” (diyanet meali). Bu ayete göre şimdi evren gerçektende 6 günde mi yaratılmıştır ? Peki bu doğruysa bu ayet bilimle çelişmiyor mu ? Ateistlerin iddiası: Kur’an’da evrenin 6 günde yaratıldığı yazmaktadır. Halbuki bilim bize bunun çok daha uzun bir…
Devamı

Farkına Varmasak da Dünya Dönüyor

Dağları görürsün de onları durgun sanırsın, oysa onlar bulutların hareketi gibi hareket etmektedirler. Bu her şeyi sapasağlam, mükemmel yapan Allah’ın sanatıdır. Gerçekten O yaptıklarınızdan haberdardır. 27 – Neml Suresi 88   Yeryüzünün en sabit görünümlü, şekli dağlardır. Dağların ulaşılmazlığı fikri, bazı ilkel zihniyetlerin çok tanrılı inançlarda, dağların tepelerinde tanrılar olduğunu düşünmelerine bile sebep olmuştur. Dağların…
Devamı

1400 Yıl Önce Zamanın İzafiliği Açıklandı

Gökten yere işleri çekip çevirir. Sonra sizin saymakta olduğunuz bin yıla denk bir günde/dönemde O’na yükselirler. 32 – Secde Suresi 5   Melekler ve Ruh, süresi elli bin yıl olan bir günde/dönemde O’na yükselirler. 70 – Mearic Suresi 4   Tarih boyunca zamanın gerek Evren’de, gerekse mümkün olabilecek her ortamda her varlık için aynı şekilde…
Devamı

Tek Bir Noktadan Başlayan Maceramız

İnkar edenler Evren (Gökler) ve yer birbirleriyle bitişik iken onları ayırdığımızı, her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Yine de onlar inanmayacaklar mı? 21 – Enbiya Suresi 30   Ayetin ifade şeklinden, bu ayette belirtilenlerin inkarcılara karşı bir delil niteliğinde olduğunu, bu ayette belirtilenler sebebiyle inkarcıların inanması gerektiğini anlıyoruz. Ateistlerin en temel iddiası maddenin sonsuzdan beri…
Devamı