Kategori: Din ve Bilim

Bilim – Din İlişkisi ve Evrim – İslam İlişkisi – Nasır Öztekin

    GİRİŞ Din Bilim çatışması iddiasında en fazla öne çıkarılan konulardan biri evrim teorisidir. Bu çalışmada evrim teorisini ispatlamaya yada karşı çıkmaya çalışmayacağız. Evrim teorisinin doğruluğu yada yanlışlığı Tanrının yada dinin varlığı ile ilişkili bir konu olmadığını ve evrim teorisinin doğru olması durumunda İslam inancı açısından bir sorun teşkil etmeyeceğini ifade etmeye çalışacağız.  …
Devamı

KELAM KOZMOLOJİK ARGÜMAN VE ELEŞTİRİLERİNE CEVAP – Nasır Öztekin

KELAM KOZMOLOJİK ARGÜMAN VE ELEŞTİRİLERİNE CEVAP   Tanrının varlığına dair en anlaşılır ve en güçlü kanıtlardan biri Kelam Kozmolojik Argümandır. Argüman şu şekilde formülize ediliyor:   1. Başlangıcı olan (sonradan var olan) her şeyin varlığının, kendi dışında bir sebebi vardır. 2. Evrenin zamanda ve mekanda bir başlangıcı vardır. 3. Dolayısıyla evrenin varlığının kendisi dışında bir…
Devamı

Kuran Evrensel midir?

Buradaki temel mesele, Kuran’ın Allah’ın kitabı olup olmadığı meselesidir. Eğer Kuran Allah’ın eseri ise iddia ettiği gibi o zaman Kuran’ın evrensel olduğu iddiasından kaçamayız, çünkü bu konuda sayıca çok fazla ayet vardır. Mesela: Biz seni, bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik, başka değil. Ama insanların çokları bilmiyorlar. (Sebe 28) Biz seni ancak alemlere…
Devamı

Çekirgeler Gibi

Hepsi de alçalmış bakışlarla mezarlarından çıkarlar. Tıpkı yayılan çekirgeler gibi.  54 Kamer Suresi – 7 Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize kitabımızın buraya kadar olan bölümlerinde Büyük Patlama ile Evren’in oluşumundan kıyametin gerçekleşip Dünya’nın ve Evren’in son bulmasına kadar olan süreci anlatan Kuran ayetlerinin mucizevi açıklamalarını ve bize düşündürdüklerini aktarmaya çalıştık. Kitabımızın ilk kısmının bu son bölümünde…
Devamı

Yıldızların ve Güneşin Ölümü

Yıldızlar söndürüldüğü zaman 77 Mürselat Suresi – 8   Kuran’ın indiği dönemde insanlar yaygın olarak yıldızların ışığının sonsuza dek sürecek bir özelliğe sahip olduğunu sanıyorlardı. Bu yüzden yıldızların iç yapısının ve yıldızların enerjilerinin tükeneceğinin bilinmediği bir dönemde, Kuran’ın, yıldızların varlıklarının son bulacağını söylemesi mucizevi niteliktedir. Yıldızlar ışığın kaynağı olduğu için ayette yıldızların söndürülmesinden bahsedilmesi de…
Devamı

Mısır Bulgularındaki ve Firavunun Cesedindeki Deliller

Musa dedi ki: “Ey Firavun! Gerçekten de ben Alemlerin Efendisinden bir elçiyim” 7 Araf Suresi – 104   Dediler ki: “Melikin (hükümdarın) su tasını kaybettik…” 12 Yusuf Suresi   Mısır üzerinde yapılan araştırmalar, Firavunlar hakkında öğrenilenler, çözümlenen hiyeroglif yazıları; Kuran’ın, Hz. Musa’nın kıssalarında Mısır ve Firavun hakkındaki anlatımlarını desteklemekte, Kuran’ın anlatımlarındaki inceliğini ve tarihsel verilerle…
Devamı

Arkeolojiye Dayanan Mucizeler ve Sebe Toplumu

Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler ? 12 Yusuf Suresi – 109   Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize kitabımızda en çok doğa bilimleri alanında gözlemlenen Kuran mucizelerine yer verdik. Bundan önce bahsettiğimiz Kuran’ın, indiği dönemde herhangi bir felsefi birikim bulunmamasına rağmen felsefe alanında incelenen konular hakkındaki işaretler, kitabın genelinden ayrı değerlendirilmelidir.…
Devamı

Doğrusal, İlerlemeci Tarih Anlayışının Yanlışlığı

Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünü dolaşmıyorlar mı? Öncekiler bunlardan daha çoktu, daha güçlüydüler ve yeryüzündeki eserler bakımından daha üstündüler. Ama kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir şey sağlamadı.   40 – Mumin Suresi – 82   Kuran’ın bazı ayetleri, geçmişte yaşayan bazı toplumların, Peygamber’in içinde yaşadığı toplumdan daha üstün bir medeniyete sahip olduklarını ortaya koymaktadır.…
Devamı

Yaratılışımızla Birlikte Bizle Var Olan Deliller

Onlara delillerimizi hem ufuklarda hem kendi benliklerinde göstereceğiz. Ta ki onun gerçek olduğu kendilerine apaçık belli olsun. Rabbin’in her şeye tanık olması yetmez mi? 41 – Fussilet Suresi – 53   Ayette “benlik” diye çevirdiğimiz kelimenin Arapçası “nefs”tir. Türkçe’de bu kelimenin ifade ettiği anlama karşılık “can, ruh” gibi kelimeleri de kullanmaktayız. Kuran’da bu kelime birçok…
Devamı

Öncesi ve Sonrası ile Büyük Patlama Kuramı

KOZMOLOJİ TARİHİNE KISA BİR GİRİŞ: Evrenin zamanda başlangıcı var mı? Evren hep var mıydı? Evrenin sınırları var mı? Evren bir gün yok olacak mı? Bu ve benzeri sorular insanlık tarihinin en önemli ve en çok ilgi çekmiş soruları olmakla beraber kozmolojinin de temel ilgi alanıdır. Kozmoloji, evrenin yapısını, tarihini, evrimini ve kaderini incelemeye çalışan bir…
Devamı