Kategori: Ateistlere Cevaplar

İnsan Neyden ve Nasıl Yaratılmıştır?

İnsanın yaratılışı hakkında bir çok ayet vardır. Bu ayetlerde Allah, insanın farklı şeylerden yaratıldığını ifade etmektedir. Bazılarında insanın topraktan bazılarında kuru balçıktan bazılarında sudan bazılarında ise alaktan yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu farklı ifadelerin olması, bir çelişki gibi gösterilmeye çalışılsa da, burada bir çelişki yoktur. Bu farklı anlatımların hepsi gerçeği ifade etmektedir.   İnsanın yaratılışı farklı…
Devamı

Deizm Eleştirisi

XVIII. yüzyıl Batı düşüncesi içinde, oldukça hararetli tartışmalara sebep olan deizm ortaya çıkmıştır. Deizmin ortaya çıkmasına neden olan tarihsel ve teolojik etkenler mevcuttur. Deizm: “Âleme müdahale etmeyen, yarattıkları ile ilgisiz bir Tanrı inancı” şeklindeki popüler tarifi ile sınırlandırılamayacak kadar geniş bir konudur. Her ne kadar günümüzde ”deist” ya da ”deizm” denildiğinde insanların zihninde yukarıda yapılan…
Devamı

Bilincin Materyalist Açıklaması Ne Kadar Başarılıdır?

Eğer natüralist-materyalist felsefenin kabul ettiği metodolojinin uygulanması ile karşımıza çıkan tabloda, zihnin bütün gizemleri açıklanabilseydi, herhalde çok az kimsenin insan zihninin bir tek maddi cevherden oluştuğuna dair kuşkusu kalacaktı. İnsan zihninin materyalist-natüralist paradigma içerisinde açıklanamayan en önemli özelliği bilinçtir. Zihni materyalist anlayış ile açıklamaya çalışan  düşünürlerin önde gelen isimlerden biri olan Francis Crick bile “Bilinç…
Devamı

Bilim ve Din Arasında Çatışma Var Mıdır?

Teizmin bilimle çatışma halinde olduğu inancı  çok yaygındır. Ancak bu inanç çok yersizdir. Zira Newton’un da tüm hayatı boyunca savunduğu gibi, samimi bir dindar için Tanrı’nın eseri olan doğa ile,  Tanrı kökenli olduğuna inandığı inanç arasında bir  çelişki olmamalıdır.  Hatta Newton’un da açık bir biçimde ifade ettiği gibi doğa, Tanrı’nın ikinci kitabıdır ve bilinçli bir…
Devamı

”Hawking Yanılıyor!” – John Lennox

Stephen Hawking’in fiziksel olduğu kadar entelektüel olarak da cesur olduğu yadsınamaz. Meşhur fizikçi, son kitabında küstahça, evrenin ilahi yaratılışını görmezden geliyor. Hawking’e göre fizik yasaları Allah’ın istekleri olmayıp, Dünya üzerindeki hayatın nasıl oluştuğunun gerçek birer açıklamasıdır. Big Bang’in fizik yasalarının kaçınılmaz bir sonucu olarak meydana geldiğini iddia ediyor ve ekliyor: ”Çünkü yer çekimi gibi bir…
Devamı

Kuran’a Göre Düşünen Organ Kalp Midir?

Sorunun Detayı: Bir takım ayetlerde sanki düşünen organ kalpmiş gibi anlaşılıyor. Bunun açıklaması nedir ? Ateistlerin İddiası: Eskiden insanlar organların işlevlerini iyi bilmiyorlardı. Çoğu insan beynin yerine kalbin düşündüğünü sanıyordu. Kuran’da birçok ayette kalbe düşünme fonksiyonu atfedildiğinden ”muhammed”in de yanıldığını anlıyoruz. Birçok ayette açıkça görülebileceği üzere düşünmek, akıl etmek, anlamak gibi eylemler alenen kalbe atfedilmiştir.…
Devamı

Kuran’a Göre Evren 6 Günde mi Yaratılmıştır?

Sorunun Detayı: Kaf suresinin 33. ayetinde şöyle yazıyor: ”Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık” (diyanet meali). Bu ayete göre şimdi evren gerçektende 6 günde mi yaratılmıştır ? Peki bu doğruysa bu ayet bilimle çelişmiyor mu ? Ateistlerin iddiası: Kur’an’da evrenin 6 günde yaratıldığı yazmaktadır. Halbuki bilim bize bunun çok daha uzun bir…
Devamı

Kuran’daki Bazı Ayetlerde Gaf mı Var?

Sorunun Detayı: Şu ayetlerde: hud 2, Şura 10, Tevbe 30, Zariyat 51 ve En’an 114’te konuşan kim? ”Muhammed” mi yoksa Allah mı? Ateistlerin iddiası: Açık şekilde görülmektedir ki bu ayetlerde konuşan ”Muhammed’dir”. Bir gaf yaparak ayeti kendi dilinde yazdırmıştır. Bu gafı farkeden ama örtmeye çalışan kimi mealciler (Kuran’ı Türkçe’ye çeviren yazarlar), ayetin orjinalinde bulunmayan ”de…
Devamı