Kategori: Ateistlere Cevaplar

KÖTÜLÜK PROBLEMİ VE ÖZGÜR İRADE SAVUNMASI – Nasır Öztekin

GİRİŞ   1. KÖTÜLÜK PROBLEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.1. Epikuros 1.2.  David Hume 1.3. John L. Mackie   2. KÖTÜLÜK ÇEŞİTLERİ 2.1. Metafiziksel Kötülük 2.2. Ahlaki Kötülük 2.3. Doğal Kötülük   KÖTÜLÜK PROBLEMİ ÇEŞİTLERİ 3.1. Varoluşsal Kötülük Problemi 3.2. Mantıksal Kötülük Problemi 3.3. Delilsel Kötülük Problemi   ÖZGÜR İRADE SAVUNMASI 4.1. Ahlaki Kötülükler ve Özgür İrade…
Devamı

KELAM KOZMOLOJİK ARGÜMAN VE ELEŞTİRİLERİNE CEVAP – Nasır Öztekin

KELAM KOZMOLOJİK ARGÜMAN VE ELEŞTİRİLERİNE CEVAP   Tanrının varlığına dair en anlaşılır ve en güçlü kanıtlardan biri Kelam Kozmolojik Argümandır. Argüman şu şekilde formülize ediliyor:   1. Başlangıcı olan (sonradan var olan) her şeyin varlığının, kendi dışında bir sebebi vardır. 2. Evrenin zamanda ve mekanda bir başlangıcı vardır. 3. Dolayısıyla evrenin varlığının kendisi dışında bir…
Devamı

Anlaşılan Dilde İbadet

Uydurulan Din ve Kuran’daki Din Kitabımızın buraya kadarki bölümlerinde, gerçek dinin ortaya çıkması için dinin kaynağının ne olduğunun belirlenmesi gerektiğini ortaya koyduk. Bu noktadan hareketle dinin kaynağının sırf Kuran olduğunu bizzat Kuran’ın kendisine başvurarak gösterdik. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için bu yöntemin bir reform hareketi değil, dine yapılan ilaveleri temizleme ve Kuran’ın buyruğunu yerine getirme…
Devamı

Kuran’ın Anlaşılması İçin Tefsir, Hadis, İlmihal gibi Kaynaklara İhtiyaç Yoktur

  32– Kafirler dediler ki “Kuran ona toptan, bir defada indirilseydi ya.” Biz böyle yaptık ki, onunla senin kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça düzenleyip okuduk. 33– Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, biz sana gerçeği ve en güzel yorumu (ahsena tefsir) getirmiş olmayalım. 25-Furkan Suresi 32,33   Görüldüğü gibi kafirler hep Kuran…
Devamı

Büyük Bir Uydurma: Recm (Taşlayarak Öldürme)

Bu bölümde, mezhepçi İslam’ın en haddi aşan uydurmalarından birini göreceğiz. Bu uydurma ile Kuran’ın ayeti iptal edilmeye çalışılmış ve dine taşlayarak öldürme gibi bir ilave yapılmıştır. Fakat asıl dehşetli olan şudur ki; sırf recmin, yani zina eden evlilerin taşlayarak öldürmesinin haklı çıkartılması için, Kuran’ın eksik olduğu, aslında “recm ayeti”nin var olup, bu ayetin keçi tarafından…
Devamı

Kıyamet Saati Gelmez Diyenler

İnkarcılar “O saat bize gelmez” dediler. De ki: “Hayır, duyu organlarıyla algılanamayanları bilen Rabbime andolsun ki, o mutlaka size gelecektir…” 34 Sebe Suresi – 3   Eğer kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan bir rahmet tattırsak der ki: “Bu benimdir! O saatin geleceğini de sanmıyorum. Rabbim’e döndürülsem bile, muhakkak O’nun katında benim için daha güzel…
Devamı

Çekirgeler Gibi

Hepsi de alçalmış bakışlarla mezarlarından çıkarlar. Tıpkı yayılan çekirgeler gibi.  54 Kamer Suresi – 7 Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize kitabımızın buraya kadar olan bölümlerinde Büyük Patlama ile Evren’in oluşumundan kıyametin gerçekleşip Dünya’nın ve Evren’in son bulmasına kadar olan süreci anlatan Kuran ayetlerinin mucizevi açıklamalarını ve bize düşündürdüklerini aktarmaya çalıştık. Kitabımızın ilk kısmının bu son bölümünde…
Devamı

Yıldızların ve Güneşin Ölümü

Yıldızlar söndürüldüğü zaman 77 Mürselat Suresi – 8   Kuran’ın indiği dönemde insanlar yaygın olarak yıldızların ışığının sonsuza dek sürecek bir özelliğe sahip olduğunu sanıyorlardı. Bu yüzden yıldızların iç yapısının ve yıldızların enerjilerinin tükeneceğinin bilinmediği bir dönemde, Kuran’ın, yıldızların varlıklarının son bulacağını söylemesi mucizevi niteliktedir. Yıldızlar ışığın kaynağı olduğu için ayette yıldızların söndürülmesinden bahsedilmesi de…
Devamı

Romalıların Galibiyeti ve Mekke’nin Fethi

2 – Romalılar yenilgiye uğradılar. 3 – Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinin ardından yeneceklerdir. 4 – Üç ile dokuz yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün inananlar sevineceklerdir. 30 Rum Suresi – 2/4   Kuran ayetlerinin indiği dönemde, Romalılar (Rumlar) Hıristiyan, Persler (İranlılar) ise ortak koşan (ateşe-tapan) topluluklardı. Romalılar’la…
Devamı

Tevrat’tan-Eski Ahit’ten İşaretler

Kendilerine kitap verdiklerimiz, O’nu, çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü bilmelerine rağmen gerçeği gizlerler. 2 Bakara Suresi 146   Kitabımızın bu bölümünde Eski Ahit’te Peygamberimize, Peygamberimiz’in çıktığı bölgeye ve getirdiği mesaja işaret ettiği kanaatinde olduğumuz bölümleri inceleyeceğiz. Eski Ahit, Hz. Musa ve Harun’a verilen Tevrat’la beraber, Hz. Davud’a verilen Zebur’u ve diğer…
Devamı