Kategori: Allah Var mıdır ?

KÖTÜLÜK PROBLEMİ VE ÖZGÜR İRADE SAVUNMASI – Nasır Öztekin

GİRİŞ   1. KÖTÜLÜK PROBLEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.1. Epikuros 1.2.  David Hume 1.3. John L. Mackie   2. KÖTÜLÜK ÇEŞİTLERİ 2.1. Metafiziksel Kötülük 2.2. Ahlaki Kötülük 2.3. Doğal Kötülük   KÖTÜLÜK PROBLEMİ ÇEŞİTLERİ 3.1. Varoluşsal Kötülük Problemi 3.2. Mantıksal Kötülük Problemi 3.3. Delilsel Kötülük Problemi   ÖZGÜR İRADE SAVUNMASI 4.1. Ahlaki Kötülükler ve Özgür İrade…
Devamı

KELAM KOZMOLOJİK ARGÜMAN VE ELEŞTİRİLERİNE CEVAP – Nasır Öztekin

KELAM KOZMOLOJİK ARGÜMAN VE ELEŞTİRİLERİNE CEVAP   Tanrının varlığına dair en anlaşılır ve en güçlü kanıtlardan biri Kelam Kozmolojik Argümandır. Argüman şu şekilde formülize ediliyor:   1. Başlangıcı olan (sonradan var olan) her şeyin varlığının, kendi dışında bir sebebi vardır. 2. Evrenin zamanda ve mekanda bir başlangıcı vardır. 3. Dolayısıyla evrenin varlığının kendisi dışında bir…
Devamı

Kıyamet Saati Gelmez Diyenler

İnkarcılar “O saat bize gelmez” dediler. De ki: “Hayır, duyu organlarıyla algılanamayanları bilen Rabbime andolsun ki, o mutlaka size gelecektir…” 34 Sebe Suresi – 3   Eğer kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan bir rahmet tattırsak der ki: “Bu benimdir! O saatin geleceğini de sanmıyorum. Rabbim’e döndürülsem bile, muhakkak O’nun katında benim için daha güzel…
Devamı

İmkan Delili

Farabi, İbn Sina, Fahreddin Razi, Teftazani, Curcani gibi ünlü birçok müslüman düşünür imkan delilini Allah’ın varlığının kanıtlanmasında kullanmışlardır. Bu delilde mümkün olan varlıkların kendi kendine var olamayacaklarının, bunları zorunlu bir varlığa muhtaç olduğunun üzerinde durulur. Bu Evren ve canlılar gibi varlıklar ”Mümkünül vücud”, Allah ise ”Vacibul Vücud” (Zorunlu Varlık) olarak değerlendirilir. Mümkün varlıkların varlığı, bir…
Devamı

Tanrının Varlığı İçin Ahlaki Kanıt

Tanrı olmadan iyi olabilir miyiz? İlk bakışta çok açık görülüyor ki bu soruyu sormak bile insanları sinirlendirebilir. İnananlar Tanrı’yı bizim o olmadan yaşayacağımızdan daha iyi bir yaşam sürmemize yardım eden ahlâk kaynağı olarak görse bile, inançsızlar genelde iyi ahlâk sahibi olmadan yaşıyor demek küstahça ve cahilce olacaktır -öyle ki bazen onların yaşamları bizi utandıracak kadar…
Devamı