Cansız Şeylerin Peygamberimiz İle Konuşması ve Selamlaşması

Cansız Şeylerin Peygamberimiz İle Konuşması ve Selamlaşması

Hadis rivayetlerini ortaya atanlar cansız şeylerin peygamberimiz ile konuşup selamlaştıklarına dair de birtakım rivayetler üretmekten geri kalmamışlardır.

 

Bazı rivayetlerde peygamberimizin karşısına çıkan her ağaç ve her dağın ona selam verdiği ve “Allah’ın selamı üzerine olsun ey Allah’ın Resulü!” şeklinde onunla konuştuğu iddia edilmiştir.[1]

 

Bir başka rivayette peygamberimizin: “Mekke’de bir taş var, peygamberlik geldiği zaman günler boyu bana selam verdi.” dediği söylenmiştir.[2]

 

Başka bir rivayette Kur’an dinlemek üzere gelen cinlerin geldiğini peygamberimize bir ağacın haber verdiği söylenmiştir.[3]

 

Bir diğerinde ise peygamberimizin Allah’ın elçisi olduğuna dair kendisinden delil isteyen bir bedeviye “Hurma ağacından şu salkımı çağırmamla. O benim Allah’ın elçisi olduğuma şehadet eder!” dediği ve onu çağırdığı, salkımın ağaçtan inmeye başlayarak peygamberimizin yanına geldiği ve “Selam senin üzerine olsun ey Allah’ın Resulü!” dediği, sonra peygamberimiz ona “Haydi yerine dön!” diye emredince salkımın hemen yerine dönüp eski yerine kaynadığı ve bedevinin bu manzara karşısında Müslüman olduğu iddia edilmiştir.[4]

 

Rivayetlerden de görüldüğü gibi peygamberimize bu türden mucize ve kerametler isnat edilmiştir. Oysa Kur’an’a göre peygamberimize Kur’an dışında verilen herhangi bir mucize bulunmamaktadır.

 

 

[1]        Tirmizi, Menakıb 8, (3630).

[2]        Müslim, Fezail 2, (2277); Tirmizi, Menakıb 7, (3628).

[3]        Buhari, Menakıbu’l-Ensar 32; Müslim, Salat 153, (450).

[4]        Tirmizi, Menakıb 9, (3632).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir