Yazar: sorgulayan

Bu Nasıl Müslümanlık? Bu Nasıl Teslimiyet?

En başta kendimize sonra da etrafımızdaki insanlara bakarsak herkes ne kadar iyi değil mi? ‘Ben kötüyüm’ diyen biri var mı? Sorulursa hepimizin kalbi temiz. Hâlbuki Allah’ın ayetlerine göredir insanın iyiliği. Allah’ın sözlerine uygun olmadıkça kim, kime ve neye göre ben iyiyim diyebilir ki? İnsanlar: ‘Bu kadar kötü varken ben yine iyiyim’ der. Kur’an ise uyarır:…
Devamı

Kuran Evrensel midir?

Buradaki temel mesele, Kuran’ın Allah’ın kitabı olup olmadığı meselesidir. Eğer Kuran Allah’ın eseri ise iddia ettiği gibi o zaman Kuran’ın evrensel olduğu iddiasından kaçamayız, çünkü bu konuda sayıca çok fazla ayet vardır. Mesela: Biz seni, bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik, başka değil. Ama insanların çokları bilmiyorlar. (Sebe 28) Biz seni ancak alemlere…
Devamı

Dinin Önem ve Gerekliliği

Gariptir ki, modern insan bütün ruhi faktörleri realitenin haricinde bırakmıştır. Kendisine tamamen maddi bir çevre yaratmıştır. Bu çevre ise kendisine uygun değildir. Bu âlem onu soysuzlaştırıyor. Alexis Carrel, İnsanlar Uyanın, çev: Leylâ Yazıcıoğlu, Arif Bolat Kitabevi, İstanbul, s. 176.   Modern çağın en yaygın inanç problemlerinin başında dinin önem ve gerekliliği hakkında şüphe duyma ve…
Devamı

Kuran’da Din Adamlarının Yeri

Yanlış İddia 13   Din adamları (imamlar, mollalar ve benzerleri) dinin muhafızlarıdır. Kutsal mesajın yorumlanmasında  onları  yegâne  otorite  olarak  görmeli  ve  alçakgönüllü  bir  tavırla   bize verdikleri bilgileri almalıyız. Din adamlarının doğruladığı hiçbir şeye karşı gelmemeliyiz çünkü onlar Allah’ın elçilerinin soylarından gelmektedirler.   Düzeltme 13   Dünyadaki inançların hemen hepsi din adamlarını dinin muhafızları olarak görürken Kuran…
Devamı

”Bu Din Akıl Dini Değil, Nakil Dinidir” Eleştirisi

Yanlış İddia 12   Din ile ilgili konularda “akıl”a yer yoktur. Kutsal mesajı ya da atalarımızın yorumlarını akıl ile anlama teşebbüsünde bulunmamalıyız. Bize düşen onların bizi yönlendirdikleri şeye mütevazı bir şekilde boyun eğmektir. Aklın, Kuran ile ilgili konuları anlamakta kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasağa uyarak, atalarımızın bize dinen doğru olarak sunduklarını takip etmeli ve aklımızı devreye…
Devamı

Kitap ve Hikmet Ne Demektir?

Yanlış İddia 11   Kuran, bazı ayetlerinde elçinin, Kitap’ın ve “hikmet”in (yani bilgeliğin) bilgisini vermekle görevli olduğunu belirtir. Kitap ile Kuran kastedilirken, hikmet ile Kuran dışında, okunmayan, peygambere verilmiş ve gelenek kitaplarında bulunan gizli bir vahiy kastedilir.   Düzeltme 11   Daha önce de belirttiğimiz gibi, Kuran bir kavram verdiği zaman onu havada bırakmaz, açıklar.…
Devamı

Kuran’ı Anlamak İçin ”Esbab-ı Nuzül”ü (Ayetin İniş Sebebini) Bilmemiz Gerekir mi?

Yanlış İddia 10                Kuran’ı anlamak için “esbab-ı nüzul”u (ayetin iniş sebebini) bilmeliyiz. Çünkü bir ayetin neden ve nasıl bir tarihsel arka plan ile vahiy edildiği konusunda bilgilenmeden Kuran’ı anlayamayız.   Düzeltme 10   Kuran, uyarıları ve emirleri sadece belli bir zaman ve mekâna hitap eden bir kitap değildir.…
Devamı

”Vahy-i metluv” (Kuran’da yer alan) ve ”Vahy-i gayri metluv” (Kuran’da yer almayan vahiy) Meselesi

Yanlış İddia 9   Vahiy iki türlüdür. Birincisi “vahy-i metluv” yani Kuran’da yer alan ve inananlara okunan vahiydir. İkinci tip vahiy ise “vahy-i gayri metluv”dur ki bu tip vahiy Kuran’da yer almaz. Bu ikinci tip vahyi, gelenek ve hadis kitaplarında bulabiliriz.   Düzeltme 9   Daha önce gösterdiğimiz kanıtlar ortaya koymuştur ki Allah’ın Hz. Muhammed’e…
Devamı

Haşr Suresi 7-8. Ayetler ve Nisa Suresi 65. Ayetin incelenmesi

Yanlış İddia 8   Haşr Suresi’nde şöyle buyurulmaktadır: “Elçi size ne verdiyse onu alın, sizi neden alıkoyduysa ondan da sakının.” O halde geleneklerin ve hadis külliyatının bize  öğreti olarak verdiklerini kabul etmeli, bizden yasakladıklarından kaçınmalıyız. Ayrıca Nisa Suresi 65. ayette belirtildiği gibi insanlar Allah’ın elçisini aralarındaki anlaşmazlıklarda hakem kabul etmedikçe ve onun kararlarına içten bir şekilde…
Devamı

Kuran’da Din İçin Gerekli Olan Her Şey Yazar mı?

Yanlış İddia 7   Kuran rehberlik için gereken her şeyi içermez. Dinle ilgili konularda kaynak olarak yeterli değildir.   Düzeltme 7   Şimdi ayetlere bakarak Allah’ın, Kuran’ı kullarına rehberlik için yeterli bir kaynak olarak yaratıp yaratmadığını inceleyelim.     KURAN KUTSAL REHBER OLARAK GEREKEN HER ŞEYİ İÇERİR     “Sana bu Kitap’ı indirdik ki her…
Devamı