Yazar: sorgulayan

Aslında Herkes Din Görüşünde Akılcılığa Başvuruyor

Aslında herkes din görüşünde akılcılığa başvuruyor. Birçok müslüman bireysel bir din anlayışını sakıncalı buluyor ve buna cevaben din adına konuşabilmek için şu şu ilimlere vakıf olmalısın veya şu şu hocaya/alime//tefsire başvurmalısın diyorlar. Kendi dini görüşlerini de belli bir hocadan, alimden veya tefsirden öğrenmektedirler. Fakat bu kişiler o hocaların, alimlerin veya tefsirlerin doğruluğunu ölçecek ilme vakıf…
Devamı

Nebi ve Resul Farkı

NEBİ VE RESUL   NEBİ: Değeri Allah tarafından yükseltilmiş kişi. İnsanın elinde olan bir makam değildir. Allah bu makama getirdiklerine  kitap ve hikmet verir.   En’am suresi 84-85-86. Ayet: 18 Nebinin adı geçer.   84)Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik; bunlara ve onun soyundan gelen  Davud’a, Süleyman’a, Eyyub’a, Yusuf’a, Musa’ya ve Harun’a doğru yolu…
Devamı

Bilim – Din İlişkisi ve Evrim – İslam İlişkisi – Nasır Öztekin

    GİRİŞ Din Bilim çatışması iddiasında en fazla öne çıkarılan konulardan biri evrim teorisidir. Bu çalışmada evrim teorisini ispatlamaya yada karşı çıkmaya çalışmayacağız. Evrim teorisinin doğruluğu yada yanlışlığı Tanrının yada dinin varlığı ile ilişkili bir konu olmadığını ve evrim teorisinin doğru olması durumunda İslam inancı açısından bir sorun teşkil etmeyeceğini ifade etmeye çalışacağız.  …
Devamı

KÖTÜLÜK PROBLEMİ VE ÖZGÜR İRADE SAVUNMASI – Nasır Öztekin

GİRİŞ   1. KÖTÜLÜK PROBLEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.1. Epikuros 1.2.  David Hume 1.3. John L. Mackie   2. KÖTÜLÜK ÇEŞİTLERİ 2.1. Metafiziksel Kötülük 2.2. Ahlaki Kötülük 2.3. Doğal Kötülük   KÖTÜLÜK PROBLEMİ ÇEŞİTLERİ 3.1. Varoluşsal Kötülük Problemi 3.2. Mantıksal Kötülük Problemi 3.3. Delilsel Kötülük Problemi   ÖZGÜR İRADE SAVUNMASI 4.1. Ahlaki Kötülükler ve Özgür İrade…
Devamı

İslam Ne Değildir? – Kitap Tavsiyeleri

  Bugün Müslümanların çoğunluğuna bakarak İslam’ı doğru anlamak ve değerlendirmek mümkün değildir. Zaten İslam’ın ölçüsü Kuran’dır; Müslümanlar değildir. Kuran ayetleri sadece iman etmeyenlere değil iman edenlere de uyarı niteliğindedir: Ey iman edenler! Hep birlikte İslam’a (teslimiyet yoluna) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin! (Bakara 208) ve Ey iman edenler! İman edin Allah’a, O’nun elçisine, elçisine indirdiği…
Devamı

Neden İslam?

Bir Peygamber gelmeye görsün, geldiği bölgenin insanları o Peygamber’den deliller, mucizeler talep etmişlerdir. Bu Musa Peygamber için de, İsa Peygamber için de, Muhammed Peygamber için de aynıydı: Ve onlar dediler ki: “Ona Efendisinden deliller indirilmeli değil miydi?”(29:50) Allah için mucizeler yaratmak çok kolaydır. Fakat bu mucizeler inkârcıların isteklerine göre oluşturulmaz. Peygamber, Allah’ın elçisi sıfatıyla insanları…
Devamı

Allah’ın Katında Bir Gün Dünyadaki Kaç Güne Eşittir?

Bu iddiada Kuran’daki iki ayette geçen zamana dikkat çekilmiştir.Ayette geçen süreler farklı olduğu için çelişki olduğu iddia edilmeye çalışılmıştır. Ayetler şu şekildedir: ”Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.” (Hac Suresi, 47) Burada Allah katında bir günün insanların saymakta olduğu bin yıl gibi olduğu bildiriliyor. İkinci ayet şöyle: ”Gökten yere…
Devamı

Kur’an Ayetleri İle Çelişen Hadislere Örnekler

Kur’an Ayetleri İle Çelişen Hadislere Örnekler Kur’an ayetleri ile çelişen hadisler, saymakla bitmeyecek türdendir. Esasen burada verilen örnekler dışında Kur’an’da yer almamasına rağmen peygamberimiz tarafından haram kılındığı ya da yasaklandığı söylenen herhangi bir şey ile ilgili tüm rivayetler Kur’an ile çelişmektedirler. Bu konuda birçok rivayet vardır. Şüphesiz bunları tek tek saymak, çalışmanın sınırları açısından mümkün…
Devamı

Hadisler Arasındaki Çelişkilere Örnekler

Hadisler Arasındaki Çelişkilere Örnekler Hadisler arasında son derece açık olan birçok çelişki görmek mümkündür. Bazen aynı kaynak içinde bazen de güvenilir kabul edilen söz konusu kaynaklar arasında birbiri ile çelişen ve diğerinin tam aksini iddia eden rivayetler bulunur. Sadece hadislerin kendi aralarındaki çelişkiler bile tek başına kalın bir kitap içeriği oluşturacak boyuttadır. Bu yüzden bu…
Devamı

KELAM KOZMOLOJİK ARGÜMAN VE ELEŞTİRİLERİNE CEVAP – Nasır Öztekin

KELAM KOZMOLOJİK ARGÜMAN VE ELEŞTİRİLERİNE CEVAP   Tanrının varlığına dair en anlaşılır ve en güçlü kanıtlardan biri Kelam Kozmolojik Argümandır. Argüman şu şekilde formülize ediliyor:   1. Başlangıcı olan (sonradan var olan) her şeyin varlığının, kendi dışında bir sebebi vardır. 2. Evrenin zamanda ve mekanda bir başlangıcı vardır. 3. Dolayısıyla evrenin varlığının kendisi dışında bir…
Devamı