Arkasından Ağlanması Sebebiyle Ölüye Azap Edilir Mi?

Arkasından Ağlanması Sebebiyle Ölüye Azap Edilir Mi?

Bazı hadislerde, ölünün, ailesinin ya da birilerinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılacağı söylenir. Bir rivayet:

 

“Şüphesiz, ailesinin kendisine ağlaması sebebiyle ölüye azap edilir.”[1]

 

şeklindedir. Bir diğer rivayette ise ailesi yerine dirilerin ifadesi yer alır:

 

“Şüphesiz, dirilerin ağlaması sebebiyle ölüye azap edilir.”[2]

 

Oysa Kur’an:

 

“Doğrusu hiçbir günahkâr bir başkasının günah yükünü yüklenmez.”

(Necm Suresi 38)

 

diyerek bu iddianın doğru olamayacağını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte başka bir rivayette Hz. Aişe’nin söz konusu iddianın Hz. Ömer tarafından yanlış anlaşılmış olduğunu söyleyerek peygamberimizin gerçekte ne söylediğini rivayet ettiği görülür:

 

“…Ömer: ‘Ey Süheyb bana mı ağlıyorsun’ Aleyhissalatu vesselam: ‘Ölü, ehlinin kendi üzerine ağlaması sebebiyle azap görür’ buyurdu! dedi. İbnu Abbas der ki: ‘Hz. Ömer öldüğü zaman bunu Hz. Aişe’ye hatırlatmıştım. Şöyle dedi: ‘Allah Ömer’e rahmet buyursun! Vallahi Resulullah: ‘Allah, mümine, ehlinin üzerine ağlaması sebebiyle azap verir’ demedi. Lakin Resulullah: ‘Allah, kâfirin azabını, ehlinin üzerine ağlamasıyla artırır’ buyurdular. Hz. Aişe sözlerine şöyle devam etti: Size Kur’an yeter. Orada ‘Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.’ (Fatır Suresi 18) buyrulmuştur.”[3]

 

Hz. Ömer’in peygamberimizden, oğlunun da Hz. Ömer’den rivayet ettiği böylesine önemli bir konunun, Hz. Aişe’den gelen rivayet ile farklı şekilde sunulduğu görülmektedir. Kur’an’dan hiçbir dayanağı olmadığı için peygamberimizin bu türden iddialarda bulunmayacağı açıktır. Buna rağmen güvenilir kabul edilen kaynaklarda, peygamberimizin en yakınındaki kişilere isnat edilen rivayetlerin bile çelişkili ve farklı şekilde rivayet edildiği görülmektedir.

 

[1]        Buhari, Cenaiz 33; Müslim, Cenaiz 16, 22.

[2]        Buhari, Cenaiz 32, 34; Müslim, Cenaiz 19, 24; Nesai, Cenaiz 15; İbn Mace, Cenaiz 54.

[3]        Buhari, Cenaiz 33; Müslim, Cenaiz 22, (928); Nesai, Cenaiz 15, (4, 18, 19).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir