Allah’ın Elinin Serinliğinin Peygamberimiz Tarafından Hissedildiği İddiası

Allah’ın Elinin Serinliğinin Peygamberimiz Tarafından Hissedildiği İddiası

Yine hadis rivayetlerinde peygamberimizin:

 

“Bu gece Rabbim bana en güzel bir surette geldi ve: “Ey Muhammed” dedi. “Buyur Rabbim, emrindeyim!” dedim. “Mele-i A’la’da bulunanların nelerde yarıştıklarını biliyor musun?” dedi. “Hayır!” dedim. Bunun üzerine elini omuzlarımın arasına koydu. Hatta onun serinliğini göğüslerimde hissettim.”[1]

 

dediği iddia edilmiştir. Bu türden iddiaların ne kadar temelsiz oldukları birçok ayet ile sabittir. Kur’an’da neden bu tür anlatımlar yoktur? Çünkü Kur’an, Allah tarafından vahyedilmiş ilahi bir kelamdır. Bu tür temelsiz iddialar neden hadis rivayetlerinde vardır? Çünkü hadis rivayetlerinin tamamına yakını insanlar tarafından uydurularak peygamberimize isnat edilmişlerdir. Bu türden rivayetler olunca önüne gelenin Allah ile peygamberimiz ile görüşmesine ve onlardan birtakım emir ve talimatlar aldığını iddia etmesine şaşırmamak gerekir. Kur’an sapasağlam bir din inşa eder. Rivayetler ise bu dinin temeline dinamit döşer. Kur’an hak ile batılı birbirinden ayırır ve kendisine uyanları dosdoğru yola kılavuzlar ve ayaklarını yere sağlam bastırır.

 

[1]        Tirmizi, Tefsir, Sad, (3231, 3232).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir